Underskriftskampanje mot planforslag i Langmyrgrenda 1

Kommentarer

#201

Oppvokst i Langmyrgrenda. Et slik bygg vil ødelegge området fullstendig. Det ligger veldig synlig til i krysset, det er ingen andre slike bygg i området. Her er det kun noen som vil tjene penger! Slike bygg kan ikke ligge i skogkanten i et lite boligområde med lave hus.

Tuva Farstad (Bø i Telemark, 2022-11-09)

#202

Ikke høye hus i småhusbebyggelse!

Dag Bredesen (Oslo, 2022-11-09)

#203

Vil ødelegge miljøet rundt bygget

Harald Bugge (Nordberg+Oslo, 2022-11-09)

#225

Jeg signerer fordi dette vil, ved aksept, skape presedens og mulighet for alle eneboligene i området til å bygge på i høyden, noe svært mange vil. Likebehandling står sterkt i bygningsloven.

Jeg vil også bygge i høyden, en etasje til!

Steinskog Trond (Oslo, 2022-11-09)

#241

Jeg mener at de åpenbare kvalitetene området har, ikke kan ødelegges med leilighetsbygg som her beskrevet!

Tim Åretun Svensson (Oslo , 2022-11-09)

#250

Svært uheldig planforslag

Simon Stornes (Oslo, 2022-11-10)

#253

En slik maksimal utbygging, bryter helt m strukturen for området og er uakseptabel.

Håvard Bekkelund (Langmyrgrenda 26B, Oslo, 2022-11-10)

#257

Viktig å opprettholde/verne byggestilen i dette unike området

Tone Blixøen (Kringsjågrenda 16, 2022-11-10)

#259

Bryter med opprinnelige planer og restriksjoner.

Astrid Rud (Oslo, 2022-11-10)

#263

Planforslaget er dårlig.

Erik Egeland Christensen (Oslo, 2022-11-10)

#267

Av grunner som oppgitt

Rolf S. Kevin (Oslo, 2022-11-10)

#273

Altfor mange områder i denne byen har blitt ødelagt av fortetting og «moderne» bygg.
Langmyrgrenda og området rundt bør bevares, og nye bygg bør ta hensyn til eksisterende arkitektur.
For lokalområdet er det viktig med et næringsbygg, som et sosialt møtepunkt. Bevaring og utnyttelse av eksisterende bygg er det beste for lokalmiljøet.

Hege Kirkeby (Oslo, 2022-11-10)

#274

Jeg signerer fordi det er et hyggelig sted med et flott bygg som jeg synes burde bevares

Aleksander Bøhn (Oslo, 2022-11-10)

#287

Langmyrgrenda er et unikt boligområde arkitektonisk og bomessig. Nedbygging av grøntområder og åpne plasser reduserer muligheten for samkvem.

Bent Braskerud (Langmyrgrenda 34b, 2022-11-11)

#292

Dette vil ødelegge nærområdet vårt.

Theresa Theresa (Wilberg, 2022-11-11)

#295

Hus i Nilserudkleiva

Tore Vågen (Oslo, 2022-11-12)

#309

Byggene passer ikke inn i området, dessuten er det ikke pent. Nåværende bygg bør bevares, er ikke gammelt.

Alette Schreiner (Oslo, 2022-11-13)

#312

Viktig å verne den historiske og grønne kvaliteten til eiendommen og nærområdet.

Bente Lehovd (Oslo, 2022-11-14)

#320

Manglende treffsted/kafé el.l. i nabolaget. Ønskelig med treffsted fremfor høyhus!

Eli Østberg (Grinda, 2022-11-16)

#329

Ønsker ikke at det skal legges til rette for høyhus i området. Dette kan fort bli en presedens for senere avgjørelser og en negativ utvikling i området.

Espen Aleksander Hansson (Oslo, 2022-11-19)

#335

Enig i opprop

Erik Morten Moseng (Oslo, 2022-11-28)

#337

Det må bygges lavere, i tre, og i stil med øvrig bebyggelse, og ikke beslaglegge mer grønt areal. Oslo en miljø by

Torberg Foss (Grinda 7, 2023-01-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...