Nei til trafikkaos på nedre Grefsen!

Kommentarer

#202

Jeg mener dette er et vedtak som vil skade trafikkbildet i området mer enn det gavner. Det virker også å være en beslutning gjort uten lokal involvering av oss som blir berørte av omleggingen.

Marit Annette Hansen (Oslo, 2022-09-05)

#203

Dette løser ikke et problem, men skaper derimot mange nye!!

Lene Linnerud (Oslo, 2022-09-05)

#212

Jeg signerer fordi enveiskjøring i Lettvintveien fører trafikken over på de andre veiene i nærområdet, og skaper enda mer kø og kaos med øket utslipp av CO2.

Eystein Grimstad (Grefsen, 2022-09-05)

#222

Jeg støtter oppropet. Jeg har bodd på Grefsen i 48 år(3. generasjons Grefsenbeboer), og har vært vitne til hvilket kaos som var da Lettvintveien var enveiskjørt sist dette ble prøvd. Det var kaos, lange køer, tafikkfarlige situasjoner og flere kollisjoner. Kan ikke skjønne hvorfor man skal prøve dette på nytt? Hvorfor har man glemt at dette ikke fungerte!?

Elin Pålerud (Grefsen, Oslo, 2022-09-05)

#240

Hodeløs løsning og vil ramme ekstremt mange. Ingen i området vil ha denne endringen!

Aleksander Munkvold (Oslo, 2022-09-06)

#250

Fordi håpløs symbolpolitikk gir mer støy og trafikk, ikke det motsatte.

Simen Johannessen (Oslo, 2022-09-06)

#257

Allerede kaos av parkerte biler i alle veiene i Nedre Grefsen. Det er flere barnehager og skoler og derfor mange barn i alle aldre som ferdes mellom alle bilene. Flere parkerer også ulovlig.

Gunn Storo (Bjerkealleen , 2022-09-07)

#258

Fordi jeg bor i Lettvintveien og dette vil skape masse kaos for veldig mange. En konsekvensutredning er på sin plass før man tar slike store avgjørelser som får så store konsekvenser for de som bor her.

Pritpal Larsen (Oslo, 2022-09-07)

#266

Kjæresten min bor i Kapellveien og av hensyn til barn som bor i området mener jeg deg er uforsvarlig å skape så mye trafikkaos i området.

Alette Bugge Lyså (Oslo, 2022-09-07)

#276

Jeg støtter dette oppropet av nevnte grunner.
Å gjøre Lettvintveien enveiskjørt vil skape trafikk kaos i Kapellveien for bilister og fotgjengere.
56 bussen vil slite med å svinge inn i Kapellveien m, da dette er et vesentlig trangere veikryss.

Robin Moen (Oslo, 2022-09-08)

#281

Frykter dette vil skape enda mer trafikk ned Kjelsåsveien. Det er allerede veldig vanskelig for oss som bor i Åsensvingen å få kjørt ut i Kjelsåsveien retning Sinsenkrysset i rushtiden.

Eirik Braathen (Oslo, 2022-09-08)

#283

Gaten er uegnet til denne løsningen

August Lien Sunde (Oslo, 2022-09-09)

#290

Benytter de veiene ofte, vil ikke ha noe mer trafikk i de veiene.

Alf-Tore Syversen (Oslo, 2022-09-09)

#301

Enveiskjøring i Lettvintveien vil føre til større trafikale problemer og lange køer!

Merete Loe Greni (Kjelsås, 2022-09-10)

#302

Ønsker ikke mer trafikk i Kjelsåsveien. Ønsker ikke færre parkeringsplasser. Korttidsplasser (2-3 timer) bør prioriteres i Kjelsåsveien da det er vanskelig for gjester å komme på besøk eller assistere ved nødvendig transport.

Anne-Gro for min mor Grete Edstrøm (Kjelsåsveien 3 b Oslo, 2022-09-10)

#305

Fordi jeg er imot Bymiljøetatens planer om enveiskjørte gater. Trafikksituasjonen må forbli uendret for å sikre forsvarlig kapasitet og kjøremønster ned til Ring 3.

Thorstensen Stein (Oslo, 2022-09-11)

#317

Fordi vedtaket fører til trafikkaos og en rekke ulemper i min trafikale hverdag.

Simen Kleveland (Oslo, 2022-09-11)

#322

Jeg singnerer fordi jeg bor der og orker ikke mye trafikk

Marcus Holst (Grefsen , 2022-09-11)

#325

Vi ikke løser et problem ved lage flere problemer.

Jorunn Lunde (Oslo, 2022-09-11)

#330

Jeg vil ikke miste muligheten til å parkere der jeg bor!!

Camilla Bjørke (Oslo , 2022-09-12)

#333

Jeg bor tett inntil Kapellveien og viser også til hvordan trafikken økte da Grefsenveien var stengt ett års tid. Følger for meg er mer støy og mer eksos særlig fra store lastebiler og trailere.

Sandra Arnesen (Oslo, 2022-09-13)

#343

Enveiskjøring av Lettvintveien må stoppes fordi det vil sette liv i fare i Kapellveien. Kapellveien er ikke egnet for økt trafikk, da den har mange utkjørsler og til dels er uoversiktelig. Denne korte biten av Kapellveien har i tillegg mange barnefamilier. Økt belastning vil øke sannsynligheten for fatale ulykker. NEI, dette aksepterer vi ikke. En konsekvensanalyse må legges frem for oss beboere umiddelbart.

Stian Mevik (Oslo, 2022-09-15)

#345

Jeg signerer oppropet fordi jeg vil at denne planprosessen skal skje på en demokratisk god måte, hvor lokalbefolkningen i alle berørte områder blir involvert og hørt.

Thorstensen Stein (Oslo, 2022-09-15)

#348

Jeg signerer fordi dette ikke er hensiktsmessig og helt feil vurdering av en trafikksituasjon.
Det er mange barn og eneboliger/blokker i Kapellveien. Den er trang og det er lite fremkommelig dersom det skal bli lange køer og mer trafikk her.
Helt håpløs vurdering av Bymiljøetaten.

Arne Dombestein (Oslo, 2022-09-16)

#362

Det er ingen behov for sykkelfelt her. Dette er kun MDG sin vendetta mot bil som er motivet. Galskapen må stoppes. Dette vil få store konsekvenser for livskvalitet og også økonomisk for beboere.

Thomas Eljarbø (Oslo, 2022-09-22)

#365

Prosess, prosess, prosess. Det må gjøres en helhetsvurdering der alle berørte høres. Mulig dette blir løsningen til slutt, men ikke på bakgrunn av den lukkede og ekskluderende prosessen som har vært kjørt så langt.

grete hammerstrom (Oslo, 2022-09-22)

#377

Gatene i området er ikke egnet til sykkelvei og trafikk samtidig. Grefsenveien opp mot Disen er så belastet fra før at fare for kø og ulykker er svært stor.

Bodil Hunnålvatn (oslo, 2022-09-26)

#384

Håpløst forslag - lettvintveien har fortau. Trafikken vil da bli flyttet til andre veier i området uten fortau.

Rigmor Hovde (Oslo, 2022-09-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...