Nei til trafikkaos på nedre Grefsen!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi dette ikke løser problemet, men flytter det, og skaper i tillegg nye problem.

Stein-Gunnar Bondevik (Grefsen, 2022-09-04)

#2

Jegmener at situasjonen i Kapellveien blir helt uholdbar. Den ble i sin tid stengt for kjøring i sørgående retning fordi det skapte kaos i krysset.

Benedicte Bull (Oslo, 2022-09-04)

#3

Jeg signerer fordi jeg er imot at trafikkutfordringene på nedre Grefsen flyttes til Kapellveien. Vi har ved tidligere veiarbeid i Lettvintveien sett at det blir vanskelig å komme ut i Grefsenveien når det er enveiskjørt i Lettvintveien.

Kristine Grant-Carlsen (Oslo, 2022-09-04)

#13

Jeg signerer fordi dette ikke burde vedtas uten at beboerne i området er hørt skikkelig. Forslaget, slik det fremstår nå, vil sannsynligvis skape flere problemer og utfordringer enn det løser. Det er heller ikke tatt hensyn til at det er et idrettsanlegg i området som brukes mye, også av tilreisende med barn. Det er nok belastning på parkering i gatene rundt Nordre Åsen, om man ikke skal fjerne parkeringsmuligheter i Lofthusveien. Som aktiv syklist i området, kan jeg heller ikke se at det er behov for eget sykkelfelt verken i Lofthusveien eller Lettvintveien. Til det er det rett og slett ikke mange nok syklister eller bilister, selv i rushtiden. Jeg mener også at forslaget ødelegger de kvalitetene Kapellveien har som skolevei for barn og ungdom i området.

Karen Elise Haug Aronsen (Nordre Åsen, 2022-09-04)

#26

Beboer i Kapellveien som har opplevd det forferdelige trafikkaoset som oppstår når trafikken flyttes hit. Det er rett og slett farlig, og helt unødvendig å utsette beboerene i gata for det.

Cecilie Findeisen Rein (OSLO, 2022-09-04)

#29

Man må ta hensyn til helhetlig traffikkflyt. Offentlig transport er ikke bra nok her, der er ikke alternativer! Slutt å ødelegge for alle som trenger bil!

Torgersen Arild (Oslo, 2022-09-04)

#38

Dette ødelegger for beboere og besøkende i dette området.

Hege Hellesø (Oslo, 2022-09-04)

#49

Det er vanskelig nok allerede å kjøre i dette området, venstresvingforbud gjør at man må kjøre unødig langt.

Tove Skillingstad (Oslo, 2022-09-04)

#56

Støtter ikke det nye vedtaket.

Stian Pettersen (Oslo, 2022-09-04)

#74

Det er nok en dårlig løsning i bydelen som går utover helheten i trafikkbildet.

Øystein Holte (Grefsen, 2022-09-04)

#77

Nei til mer trafikkaos. Ja til trygghet for myke trafikanter og fremkommelighet for kollektivtrafikken. Dette løser ingen problemer, bare gjør det vanskeligere for alle og fører til større belastninger i tilgrensende områder.

Helen K (Oslo, 2022-09-04)

#86

Jeg er imot all enveiskjøring fordi trafikken da blir ulikt belastende for alle beboere i det berørte området!

Gudveig Henryette Aaby (Kjelsåsveien 26, Oslo, 2022-09-04)

#93

Fordi det skaper unødvendig kaos og er bra som det er!

Mathea Kristiansen (Oslo, 2022-09-04)

#102

*Dette gjør skoleveien farlig for alle barna som skal fra nedre Grefsen til Diesen og Morellbakken skole.
*Alle som pendler med buss mot Nydalen om morgenen blir stående i kø.
*De som kjører bil ned Kjelsåsveien vil stå bom fast om morgenen lenge før Kapellveien-krysset.
*Alle som sykler ned fra Grefsen/Kjelsås og skal sørover møter med dette et unødvendig farlig krysningspunkt.

Mads Tørklep (Grefsen, 2022-09-04)

#112

Jeg signerer fordi beboerne må tas med på råd i saker vedr. utvikling av området

Ola Kvennås (Grefsen, 2022-09-04)

#125

Jeg bor i Kapellveien og har barn i barnehage og snart skolevei. og dette kommer til å bli heeelt kaos!

Martine Gleditsch (Oslo, 2022-09-04)

#138

Ønsker ikke mere trafikk kaos.

Marianne Carolin (Oslo , 2022-09-04)

#148

Jeg signerer fordi dette vil gjøre at nordre Aker får mer trafikk, hvorfor trenger vi sykkelveier er jo ingen som bruker dem folk sykler i veien uansett.

Jonatan Manley (Oslo, 2022-09-04)

#151

Ønsker ikke økt trafikk i kjelsåsveien som er skolevei for mange barn i området.

Sigrid-helen Gutierrez (Oslo, 2022-09-04)

#161

Manglende lokalkunnskap som beslutningsgrunnlag og forringelse av nærmiljøet som konsekvens

Tor Bækkevold (Oslo, 2022-09-04)

#165

Nok et forslag som kun vil forverre trafikkaoset

Hans Jonny Furholt (Lofthusveien 26, 2022-09-04)

#168

Dette angår oss alle som bor i området.
Enveiskjøring i Lettvintveien vil være en dårlig løsning.

Hilde Johansen (Oslo, 2022-09-04)

#173

Jeg mener det må en ny konsekvensutredning til

Kjersti Oberg Viker (Oslo, 2022-09-04)

#177

Venstresving ut på Grefsenveien i morgentrafikk er noe av det mest utfordrende i dag. Dette forverres av å samle all trafikk ut på Grefsenveien til det krysset som er minst egnet. Det er minst egnet både fordi det er nærmest Storo (oftest kø) og trangest.

Det er vanskelig å forstå at syklistene ønsker å bruke Lettvintveien framfor Disenjordet som er både kortere og helt bilfritt.

Lars Christian Jensen (Oslo, 2022-09-04)

#185

Jeg signerer fordi jeg og min ungdom blir direkte berørt av denne trafikkomleggingen. Kapellveien er skoleveien til min sønn og denne veien er allerede i dag sterkt trafikkert i retning vestover fra Kjelsåsveien.

Ingvild Nesting (Grefsen , 2022-09-04)

#187

Dette kommer til og bli trafikk kaos uten like og institusjonene som har inn og ut henting av klienter vil få problemer i denne veien

Mat-Britt Normann (Oslo, 2022-09-04)

#189

Trafikken kommer til å stå bom fast i den gaten jeg bor i. DÅRLIG forslag!!!!!

Lina Solheim (Oslo, 2022-09-04)

#191

Dette virker som et unødvendig tiltak. Gjør det vanskeligere å komme seg frem. Jeg sykler ofte i området og har aldri opplevd parkerte biler som noe problem. Enveiskjøring i Lettvintveien virker også unødvendig. Fører bare til at man må kjøre mer på småveier inne i boligområder der barna oppholder seg.

Paul Flateby (Oslo, 2022-09-04)

#192

Galskapen og overgrepene fra politikere MÅ stoppe!

Are Farstad (Oslo, 2022-09-04)

#195

Jeg sier nei til dette.

Irene Jansson (Oslo, 2022-09-05)

#200

Jeg signerer fordi jeg ønsker fleksibilitet og mulighet til å ha gjester i nærområdet. Synes ikke trafikken/parkering er noe problematisk i dag, og føler det bare vil gjøre det vanskeligere for oss som bor her.

Hanne Folde (Kjelsåsveien 1B, 2022-09-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...