Nei til trafikkaos på nedre Grefsen!

I Bymiljøetaten foreligger det planer for endring av kjøremønster på nedre Grefsen som innebærer, enveiskjøring av Lettvintveien. Det skjer uten  inkludering av beboerne, og i strid med bysyrets vedtak som avviser enveiskjøring, men ber om tilrettelegging for mye trafikanter. 

Resultatet blir at all trafikk fra sør til nord blir tvunget gjennom Kapellveien, inkludert buss 56. I rushtiden er det allerede svært vanskelig å kjøre ut av Kapellveien og nedover mot Storo. Stengning av Lettvintveien vil øke antall biler med rundt 2800 per dag. Det vil bety at både buss og biler vil stå i lange køer langs hele i Kapellveien. Det vil skape enda flere farlige situasjoner i krysset Kapellveien/Grefsenveien enn vi har i dag.Alle skolebarna og ungdommer som nå bruker Kapellveien som skolevei vil være utsatt. Vi vil også få enda større problemer for morgenrushet nederst i Kjelsåsveien enn vi har i dag.

All gateparkering vil også forsvinne, med konsekvenser blant annet for besøkende til Nordre Åsen.

Å gjøre Lettvintveien enveiskjørt er ikke å løse et problem, men å flytte det til en gate med langt flere barnefamilier, og hus som ligger tett inntil veien.

Vi krever at planene stoppes og at det gjennomføres en ny utredning av konsekvensene for hele nedre Grefsen og at beboerne får si sine meninger.


Arbeidsgruppa mot trafikkaos nedre Grefsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Arbeidsgruppa mot trafikkaos nedre Grefsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...