Nei til trafikkaos på nedre Grefsen!

Innbyggerforslaget basert på dette oppropet ble avvist av Bystyret. Men vi kommer ikke til å stoppe kampen med dette. De som har signert vil snart få en e-post med invitasjon til et møte og til å være med i en ny Facebook-gruppe. Takk for støtten så langt!

---

Til alle som har skrevet under. Det er nå levert et innbyggerforslag til Oslo Bystyre basert på dette oppropet. Det lyder: "Bymiljøetaten har i august 2022 presentert et prosjekt med bakgrunn i bystyrevedtak 239/21 om sykkelløsning i Lettvintveien. Prosjektet er svært omfattende og vil berøre mange husstander i Lofthusveien, Kjelsåsveien og Kapellveien. Ingen av de berørte husstandene har blitt hørt i prosessen, noe som er klart i strid med Osloløfte 10 fra byrådserklæringen og fra kapittel 2 i samme dokument: Systematisk involvere innbyggere og medarbeidere i utvikling av kommunens tjenester.  Det beskrevne prosjektet går langt utover fullmaktene gitt i bystyrevedtaket, og vil kunne føre til store avviklingsproblemer for biltrafikk, offentlig transport, samt fare for syklende og gående. De 347 personene bak dette forslaget ber derfor bystyret om å anmode Byråd for miljø og samferdsel om å stoppe prosjektet inntil innbyggerne har fått mulighet til å gi høringsinnspill, og at disse innspillene, sammen med et fullt beskrevet prosjekt, må tilbake til bystyret for politisk behandling."  

----

I Bymiljøetaten foreligger det planer for endring av kjøremønster på nedre Grefsen som innebærer enveiskjøring av Lettvintveien. Det skjer uten inkludering av beboerne, og i strid med bystyrets vedtak som avviser enveiskjøring, men ber om tilrettelegging for mye trafikanter. 

Resultatet blir at all trafikk fra sør til nord blir tvunget gjennom Kapellveien, inkludert buss 56. I rushtiden er det allerede svært vanskelig å kjøre ut av Kapellveien og nedover mot Storo. Stengning av Lettvintveien vil øke antall biler med rundt 2800 per dag. Det vil bety at både buss og biler vil stå i lange køer langs hele i Kapellveien. Det vil skape enda flere farlige situasjoner i krysset Kapellveien/Grefsenveien enn vi har i dag. Alle skolebarna og ungdommer som nå bruker Kapellveien som skolevei vil være utsatt. Vi vil også få enda større problemer for morgenrushet nederst i Kjelsåsveien enn vi har i dag.

All gateparkering vil også forsvinne, med konsekvenser blant annet for besøkende til Nordre Åsen.

Å gjøre Lettvintveien enveiskjørt er ikke å løse et problem, men å flytte det til en gate med langt flere barnefamilier, og hus som ligger tett inntil veien.

Vi krever at planene stoppes og at det gjennomføres en ny utredning av konsekvensene for hele nedre Grefsen og at beboerne får si sine meninger.


Arbeidsgruppa mot trafikkaos nedre Grefsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Arbeidsgruppa mot trafikkaos nedre Grefsen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...