NEI til rasering av dyrka/dyrkbar mark og nedlegging av gardsbruk

Kommentarer

#1

Norge trenger alle gardsbruk i drift!

Janne Moe (ØRSTA, )

#2

vil bevare både gard og mølle

Elias Moe (Ørsta, )

#3

Nei til nedbygging av matjorda vår!

Emilie Gjengedal Vatnøy (Volda, )

#5

JA til norsk mat, bærekraftig produsert på norske ressursar!💚

Vi treng den norske bonden!🇧🇻

Thomas Moe (Ørsta, )

#6

Eg signerer fordi det er heilt på trynet at lokalpolitikarane i Ørsta skal øydelegge so fin dyrkamark!! No er det på tide at dei vaknar slik at dei få bøndene som er igjen i dette landet skal få moglegheit til å drive vidare!! Heia bøndene!!!

Rita Aakre (Ørsta, )

#14

Har vi ikke lært at vi ikke bør bygge på dyrkbar jord enda?! Bygg på fjell istedet!!!

Stine Günther (Volda, )

#19

Bygg ikkje ned gardar som fortsatt har driftsgrunnlag. Ta helder av gardane som allereie er ødlagt frå tidligare utbygging av feltet.

Frode Brandal Moe (Ørsta, )

#20

Det er viktig å ta vare på norsk jordbruk og kulturarv

Stinus Reklev Øverbø (Ørsta, )

#30

Dette er heilt meiningslaust vi treng den dyrkbare marka som finst og som i tillegg vert dreven!!

Berg Birgit (Volda , )

#37

Fordi det er heilt hinsides at dette skal raserast!!!

Svanhild Hetle (Oslo, )

#45

Jeg synes der er viktig å ta vare på den norske matjorda

Karete Vatne (Ørsta, )

#47

Jeg vil helst kjøpe mat produsert i Norge, laget på norske råvarer.

Renate Ramsvik (Ålesund, )

#48

Vi treng lokal dyrkbar mark for framtida!

Siri Vevle (Volda, )

#52

Eg signerer fordi eg har vekse opp på ein av gardane som no vert øydelagde og det har vore ein fantastisk oppvekst! Ikkje øydelegg den nydelege plassen!!

Therese Aakre (Ørsta , )

#53

Nok er nok. Landbruk er viktig, også i Ørsta.

Michael Solhjem (Ørsta, )

#57

vi treng å ta vare på den dyrka og dyrkbare jorda som vi har igjen i dag.

Lisa Moe (Ørsta, )

#65

Ta vare på matjorda! 💚
Noreg treng gardsbruk i drift! 🇧🇻

Sunniva Aarset (Austefjord, )

#69

Matjorda er i lag med reint og trygt vatn vår viktigaste ressurs og det må bli slutt på at ein så enkelt bygger ned og øydelegg denne ressursen.

Vebjørn Hansen Berg (Volda, )

#77

Vi har en sinnsyk regjering.

Knut Marius Welle (Ørsta, )

#78

Norge treng bonden!

Susanne Raknes (Ørsta, )

#80

Nedbygging av matjord har gått for langt i Ørsta kommune.

Asbjørg Helen Mo (Ørsta , )

#97

Viktig sak!

Gunnar Sigve Aurdal (Volda, )

#99

Vi treng gardsbruka, vi treng bonden, vi treng all den inn- og utmark vi har pr idag. Eg ønska kortreist mat på bordet, og ønska også å vite at den maten eg har på bordet kjem frå dyr som har hatt god velferd gjennom gode beiteforhold i inn- og utmark og som har ein "bonde-eigar" som ønska det beste for sine dyr. At også bøndene blir tatt vare på gjennom ideelle vilkår, som gjer at den jobben dei gjer vise igjen.

Ragnhild Cesilie Aarønes (Ålesund , )

#100

Viktig sak

Mette Kvamme (Dale i Sunnfjord, )

#107

Fordi matjord å beitemarke kan nå være kjekke å ha for dei so kjem etter oss også

Trond Vidar Bratteberg (Hovdebygda, )

#115

Landbruket er vår viktigaste næring

Kent-Leon Skalde (Eidså, )

#121

Ej syns de e heilt bak mål å legge ned fleire gardsbruk. De e virkelig på tide med eit skikkelig løft i norsk jordbruk, så vi ikkje trenge å vær avhengig av nokken andre enn oss sjølve.

Ramalie Kåld (Ålesund , )

#129

Me treng dyrka mark for å sjølberga oss med matvareproduksjon og til beite!

Veronika Brattli (2910 Aurdal , )

#148

Det politikere held på med når det gjeld beslag av dyrka/dyrkbar jord til bustader er galskap.

Eldar Halse (Fiaskogen 5, )

#173

Vi trenger jorda og bonden!!!

Caroline Eriksen (Elnesvågen , )

#182

Vi trenger alle den matjorda som er igjen, skal vi klare og brødfø befolkninga, I ei skremande tid, då norske myndigheter målbevist på grunn av det såkalla grøne skiftet, er I ferd med og rasere landet slik vi kjenner det idag. Alle skal bli fattige i fylje WEF. Er det innvandrarar Ørsta kommune har planer om å busette i det nye byggefeltet?

KNUT B AARSETH (VOLDA, )

#185

Bonde og imot nedbygging av matjord!

Line Fiske (Surnadal , )

#188

Me treng den dyrkamarka som er, og dei bøndene som ynskjer å drive jorda.
Eigentleg burde det aukast betrakteleg.

Bernt Vingen (Ørsta+, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...