Ingen storskole på dyrka mark!

Kommentarer

#1

Det ville vært en katastrofe å bygge dette monsteret av et bygg på matjorda vår!

Ann Lund (Sandefjord, 2022-01-31)

#5

En slik skole er uforsvarlig, av pedagogiske grunner, av jordverngrunner og demokratiske grunner. Løsningen er å heller oppgradere nærskolene.

Kjetil Dybvik (Sandefjord, 2022-01-31)

#7

Jeg vil ikke ha nedbygging av dyrket mark!

Tor Dingstad (Sandefjord, 2022-01-31)

#13

Det lille vi har av dyrkbar mark i Norge må ikke ødelegges. Der skal det produseres mat!

Merethe Holden (Sandefjord, 2022-01-31)

#20

Fordi det er uhørt å ta av mer matjord i Sandefjord. Nærskolene bør bli der de er og utbedres.

Karina Huseby (Sandefjord, 2022-01-31)

#27

Dyrka mark tek 1000-vis av år å bygge opp. Nedbygd dyrka mark er tapt. Å bygge ned er kortsiktig strategi som ikkje kjem storsamfunnet til gode i det lange løp. Dyrka mark og matproduksjon er den største samfunnsnyttige funksjonen me har!

Kari Lise J Dybo (Melsomvik, 2022-01-31)

#30

Lettere til barn med spesiell behov hjemme seg og ikke blir sett. Et god rom til mobbing og misbruk av svakere barn (anerledes bar, intraverter osv.). Lengere vei til noen barn gå til skolen. Så utrigere gå på skolen.

Sandra Burokiene (Sandefjord, 2022-02-01)

#31

Dyrka mark skal brukes til å dyrke mat! Bare fordi det er flatt og lett tilgjengelig skal det ikke bygges bed!

Kristian Løwe (Larvik, 2022-02-01)

#35

Vi vil IKKE ha storskole, på dyrket mark, på Vesterøy.

Veslemøy Løkken (Sandefjord , 2022-02-01)

#51

Jeg har små barn som skal begynne på Vesterøy skole, det ene nå til høsten, og jeg er særdeles lite interessert i en storskole ! Både fordi miljøet blir for stort, for store klasser, vanskeligere å bli fanget opp. Jeg ønsker trygghet i å vite at lærere og barn kjenner hverandre, at barnet mitt opplever trygghet, samhold og å bli sett i en verden som er ny for hen.
Og når det kommer til dyrket mark så er det faktisk essensielt for å overleve. Enkelt og greit.
Slutt å bruk pengene dere kunne brukt på skole på konsulenter!! Som en av folket, med stemmerett, så føler jeg meg tygd og spyttet ut, fornærmet og krenket, for at ingen vil lytte!

Tina Marlene Rosengren (Sandefjord, 2022-02-01)

#53

3 nærskoler som nå er best på alle måter, for barna, miljøet og jorda etc

Rolf H. Berg (Sandefjord, 2022-02-01)

#54

Små skoler er mest oversiktlig med tanke på mobbing osv

Lise Topp (Sandefjord, 2022-02-01)

#55

Ønsker å bevare dyrket mark. Bevaring av nærskolene og nærmiljøet.

Anette Winther (Sandefjord , 2022-02-01)

#58

Skole er viktig, men jeg signerer fordi det her finnes alternativer som ikke berører dyrka mark. Registrerer at «barnas beste» dras inn i valg av skoletomt. Vern av matjorda er barnas beste👍

Amund Kind (Sandefjord , 2022-02-01)

#61

To ting, det er regelrett galskap å bygge på dyrka mark, umoralsk og et svik mot våre etterkommere. Jeg ønsker ikke en storskole av det formatet for våre minste skolebarn. Hva er det med Sandefjord????

Sissel Andersen (Sandefjord, 2022-02-01)

#63

Jeg signerer fordi vi IKKE ønsker storskole i Vesterøya, og at dyrkamark ikke må bygges ned.

Knut Ingar Nalum (Sandefjord, Buer, 2022-02-01)

#68

Vi trenger små nærskoler!

Camilla Johansson Wiig (Sandefjord , 2022-02-01)

#69

Jeg ønsker at de bestående skolene skal fortsette før du det et tryggere for elevene og kortere vei til skolen for de aller fleste.

Horvik Bernt (Sandefjord, 2022-02-01)

#77

Matjord skal brukast til matproduksjon, ikkje til bebyggelse

Aslaug Bakke (Sandefjord, 2022-02-01)

#91

Signert fordi jeg er fullstendig enig i dette oppropet!

Helge W. Myrseth (Sandefjord, 2022-02-02)

#94

Vi ønsker nærskoler

Ann Kristin Evensen (Sandefjord, 2022-02-02)

#106

Jeg tenker at det er viktig å beholde matjorda vår, og fordi jeg i tillegg tror at bevaring av småskolene er best for barna og for nærmiljøene.

Cecilie Sunde (Sandefjord, 2022-02-02)

#116

Jeg er for nærskoler og mot nedbygging av dyrka mark.

Mona Sunde (Sandefjord, 2022-02-02)

#123

Det er latterlig å bygge storskoler når alle normale mennesker vet at barn har godt av små lære miljøer

Paal Haugen (Sandefjord, 2022-02-02)

#126

Jeg ønsker bevare nærskolene og dyrka mark !

Kathrine Bergsholm (Sandefjord , 2022-02-02)

#129

Jeg mener det beste for barn er å ha en mindre nærskole. I tillegg er det hårreisende å fortsette å bygge ned dyrka mark.

Anne Kathrine Haldorsen (Sandefjord, 2022-02-02)

#135

Jeg signere for å beholde all matjord ubebygd og nærskolene i Sandefjord.
Barn trenger trygghet og det opplever jeg de får best på nærskolen. Har noen års erfaring som adjunkt og spesialpedagog i sfj kommune.

Kristin Vege Frank (Sandefjord , 2022-02-02)

#136

Jeg er imot storskole på Vesterøya.Jeg er også imot bygning på dyrka mark.

Elisabeth Vreede (SANDEFJORD, 2022-02-02)

#137

Matjorda er arven til fremtiden!!!!

Anne Gunnestad (Sandefjord , 2022-02-02)

#139

Nærskolen er det eneste riktige for barns beste ,for nærmiljøet og for dyrka mark.
Dyrka mark skal ikke bygges ned .

Mona Sørsdal Muresan (Ringkollen16, 2022-02-02)

#142

I mot sammenslåing av skoler

Maria Krogseth (Sandefjord , 2022-02-02)

#146

Jeg synes man må beholde dyrket mark til det den er til - dyrking.

Heidi Pedersen (Sandefjord, 2022-02-02)

#148

Barn trenger en trygg og god nærskole, som også er viktig mht skolevei, lek osv. Er i mot å bruke dyrket mark til bygging av ny skole.

Torill Raastad (Sandefjord, 2022-02-02)

#151

Jeg ønsker ikke storskole , hverken på dyrket mark eller ei .

Richard Nordkvelle (Sandefjord , 2022-02-02)

#152

Jeg ønsker ikke at god dyrket mark ødelegges eller bygges ned. Nei til storskole!

Torstein Martin Vik (Sandefjord, 2022-02-02)

#154

Ønsker ikke storskole , og hvertfall ikke på dyrka mark.

Cathrine Thorsen (Sandefjord, 2022-02-02)

#155

Fordi små nærskoler er best for alle barn!

Rolf Magnus Jemtland (Sandefjord, 2022-02-02)

#159

Jeg støtter opp om å ikke legge ned de mindre skolene for så å bygge store skoler. Som dessverre blir for lite personlig for elevene. Da det fort kan bli lite oversiktlig og skremmende. Slik at de for sliter heller ikke blir fanger opp

Mikalsen Wenche - Mette (Lerkeveien. 32, 2022-02-02)

#160

Jeg som tidligere lærer ved Framnes skole i mange år og vet hva det betyr med et trygt nærmiljø og skolevei

Wivi Grankel (Sandefjord, 2022-02-02)

#163

Jeg vil bevare Vesterøy skole og ikke ønsker å få en stor skole som nærmeste nabo. På de fine jordene og skogen vi har rundt oss. Dette vil ødlegge nabolaget samt at jeg vil økonomisk tap for huset.

Christoffer Bergsholm (Sandefjord, 2022-02-02)

#168

-ikke bygges på dyrka mark
-nærmiljøet
-minimalisering av trafikk (kjøring/henting)
-mer

Ylva Maria Mignot (Sandefjord, 2022-02-02)

#175

Tenk Stort, Tenk Sandefjord passer ikke for barn.

Og mer unødig kjøring. Frisk luft på vei til og fra skole er best for de fleste barn.

Agnes Erika Aanonsen (Sandefjord , 2022-02-02)

#176

Ingen storskole i det hele tatt. Ruste opp det vi har 👍

Gro Midttun (Larvik, 2022-02-02)

#181

Ingen kompromisser over dyrkbar jord.

Tore Svenning (Sandefjord, 2022-02-02)

#182

Nedbygging av matjord betyr dårlegare matberedskap.

sissel anita øyen hareide (Volda, 2022-02-02)

#191

Dyrka mark bør vernes - så langt det er mulig!

Jan Kolstad (Finstadjordet, 2022-02-02)

#192

Mat først. Skole etterpå.

Dagrunn Nalum (Vesterøyveien 257, 2022-02-02)

#193

Det er viktig å bevare dyrket mark og småskoleenheter slik at barna kjenner seg trygge og blir sett.

Kirsten Strand Korgerud (Sandefjord, 2022-02-02)

#199

Bør i nærmiljøet og er opptatt av at barna skal gå på trygge små skoler, samtidig som vi bør verne om dyrka mark.

Ina Isacsson (Sandefjord, 2022-02-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...