Ingen storskole på dyrka mark!

Kommunedirektøren anbefaler at ny storskole på Vesterøya i Sandefjord bygges på "tomt Sør", på dyrka mark, til tross for innsigelser fra både Statsforvalteren i Vestfold og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ifølge den forrige regjeringen er vern av matjorda en forutsetning for å nå FN’s Bærekraftmål. Den nye regjeringsplattformen tilsier ytterligere innskjerping av jordvernet. Barnets beste er å sikre areal for matproduksjon i framtiden. Kun tre prosent av Norges landareal er dyrka mark per i dag.

På vegne av dette oppropet vil et eventuelt enkeltvedtak om bygging av storskole på dyrket eller dyrkbar mark bli påklaget til Statsforvalteren.
Enkeltpersoner og FB-siden «Ingen storskole på dyrka mark!» har tatt initiativet til oppropet.


Følgende organisasjoner har sluttet seg til oppropet:
Jordvern Vestfold
Sandar Bondelag

Naturvernforbundet Sandefjord

Rødt Sandefjord

 

 


Ann Lund, "Ingen storskole på dyrka mark!"    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ann Lund, "Ingen storskole på dyrka mark!" fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...