Bevar Mangersfjorden

Kommentarer

#201

Oppdrettsnæringen og kortsiktig økonomisk gevinst må ikkje få overstyre langsiktig forvaltning av naturen vår. Den skal vi overlevere til de som kommer etter oss i levedyktig og god stand

Anne Elin Husebø Hope (Husebøvegen 86, 2022-02-06)

#205

Det er på tide å ta opprettene opp på land, og slutte å forurense fjordene våre

Marte Hofland (FREKHAUG, 2022-02-06)

#222

Bor på Husebø og er enig med gruppens argumenter.

Marianne Hjelle Husebø (HUSEBØ, 2022-02-06)

#226

Jeg signerer for å verne om miljøet og naturen.

Elisabeth Sætrevik (Bergen, 2022-02-06)

#232

Vi har dårlige erfaringer med oppdrettsanlegg i Radfjorden og vil for all del unngå mer forurensning rundt Holsnøy.

Hans Petter Knudsen (Gaustad, Alver, 2022-02-06)

#244

La fjorden leve!!

Jarle Hella Sørensen (Naustvika 39, 2022-02-06)

#259

Vi trenger ikke ytterligere forsøpling av fjorden. Rensk opp der de er og vurder heller et landbasert anlegg der det ikke er til sjenanse eller noe slags forsøplende måte i stedet.

Børge Vikebø (Holsnøy, 2022-02-06)

#263

Oppdrett i åpne merder er miljøforsøppling. Vern for den siste vossolaksen!

Matthias Holderer (Bruchsal , 2022-02-06)

#266

Vitner selv ødeleggelser i annen fjord, dette er en tragedie for norske fjorder. Ja til lukkede anlegg!!

Jens-Kristian Hansen (BLOMSTERDALEN, 2022-02-07)

#268

Vi må få kontroll på de negative konsekvensene av denne næringen.

Morten Morken (Bergen, 2022-02-07)

#278

Jeg er opptatt av naturen

Eilif Johannesen (Nesttun, 2022-02-07)

#282

Jeg vil bevare fjorden som den er, vi trenger denne ene fjorden uten oppdrett.Vil ikke ha duren og forurensing dette medfører. Har bodd v Husebø i 50 år og kjenner fjorden og farvannet. Har idag også og ferierer i Bresvika Radøy, hører dur og har sendt forandring på fisket i fjorden der hvor oppdrett ligger like ved.

Kristin Bratshaug (Frekhaug, 2022-02-07)

#286

Jeg er generelt imot fiskeoppdrett

Silje Lægdene (Radøy, 2022-02-07)

#292

Jeg signerer dette oppropet, fordi jeg ser hvor livsviktig det nå er, å ta vare på den uberørte naturen vi enda har tilbake.

Anne-Mette Lien Øye (Nessbyen, 2022-02-07)

#293

Jeg er imot fiskeoppdrett generelt! Også burde det reguleres strengere! Må ikke ødelegge den fine naturen!

Nicole Landwehr (Nesbyen, 2022-02-07)

#294

Jeg ikke i min villeste Fantasi forstår at våre folkevalgte vil legge fokus på samfunnsøkonomiske hensyn når miljøhensyn fraråder oppdrett i åpne anlegg! Det burde forbys med den kunnskapen vi har om disse anleggene i dag!

Martin Jacobsen (Rossland , 2022-02-07)

#298

Nye oppdrett må vera lukka anlegg som ikkje forurenser i sjø og hindrer folk til å kunne nytta nærområdet dei bur i til å drive fiske, friluftsliv og rekreasjon. Støy problemer er og noe som mange ikke tenker over, men det vi ikke ser under et anlegg , er kanskje det aller verste.

Roar Tofting (Langheiane 79, 5914 Isdalstø, 2022-02-08)

#300

Jeg vil bevare urørt natur, bevare naturlige gyteplasser og unngå lys-og lydforurensing i vakker natur.

Edel Fransson (Bratshaug , 2022-02-08)

#304

Jeg ønsker ikke å få ødelagt Mangersfjorden med to fiskeoppdrett.

Jorunn Kjønås (Bergen , 2022-02-08)

#315

Oppdrettsnæringen skal ikke ødelegge mer av vår skjøre natur med forsøpling på alle måter

Hallstein Træet (Ytre Arna, 2022-02-09)

#317

Milijø

Aron Eskeland (Nesodden, 2022-02-10)

#322

Jeg signerer fordi jeg er oppvokst med, og har fortsatt hytte i fjorden. Jeg har selv opplevd hvor lite sunt dette er for fisk i fjorden, og ønsker derfor overhode ikke nok ett anlegg velkommen.

Kim-Orvar Methlie (Bergen, 2022-02-11)

#323

Det å bruke opp ( ødelegge) et område for så å flytte seg til et nytt område man skal ødelegge er uholdbart. Der enhver konsesjon tidligere er gitt er der de burde forbli, først da ser de alvoret og gjør noe med utslippene.

Espen Ferreira (Bergen, 2022-02-12)

#326

Dette er uhørt å ødelegge den nydelige naturen vi har her

Loke Andre Larsen Bratland (Kårbø , 2022-02-12)

#329

Min kjæreste bor i kårbø :( og kårbø er en plads eg ønsker å bevare

Emilie Rytter (Kolding, 2022-02-13)

#330

Oppdrettsanleggene vil forhindre oss å bruke fiskeplasser og teineplasser min familie har brukt i over 40 år.

Max Müller (Kårbø, 2022-02-13)

#336

Jeg signere fordi fiskeoppdrett vil være til stor forstyrrelse for lokalsamfunnet samt skade på natur og miljø i området

Sixten Muller (Oslo, 2022-02-14)

#345

Mangersfjorden er i dag en levende fjord med rikt dyre og fiskeliv. Flere plasser er imidlertid allerede berørt og ødelagt av oppdrettsanlegg. På Toskanestet / Tiskatåa er en av fjordens veste fiskeplasser tidligere nå okkupert av et anlegg. Vi trenger ikke flere !

Simen Sætersdal (Bergen, 2022-02-27)

#349

Nå må fornuften tas i bruk mot denne oppdrettsnæring som har til hensikt å rasere våre fjorder og alt liv i havet. Oppfordrer Statsforvalter, fylkeskommune, kommune og politikere bruke sunn fornuft og sette natur, miljø og havet foran storkapitalen som ikke ofrer en tanke på miljø.

Torleif Kristiansen (Steigen, 2022-03-01)

#350

Livskvaliteten for fisk i oppdrettsanlegg er for dårlig. Dessuten tror jeg oppdrettsanlegg er ugunstig for miljøet rundt anleggene.

Marisa Forså (Surnadal, 2022-03-12)

#352

Fiskeoppdrett slipper ut så mye urenset kloakk. Og 1 million dør i merdene pr. uke og 959.000 rensefisk. 😪 Og fóret tar enten fisk fra afrikanerne eller er vegetabilsk med nedsatt Omega3-innhold som resultat. (Mens kjøtt som ikke er tuftet på kraftfór har faktisk en del Omega3.)

Kristin Elise Jakhelln (Bergen, 2022-06-04)

#357

Vi m å sørge for å bevare nærfjordene våre. Både de og vi er sårbare økosystemer, som må behandles med vet.

Beate Helle (Bergen, 2023-09-07)

#358

Jeg signerer fordi jeg har sett hvordan Mangersfjorden og livet der har endret seg til det negative etter at man begynte med oppdrett i fjorden.

Atle Jenssen (Bergen, 2023-09-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...