Bevar Mangersfjorden

Bevar Mangersfjorden er ei gruppe/lag som har til føremål å bevara natur, friluftsliv, og fiske i Mangerfjorden og områda rundt. Desse verdiane vert truga av eksisterande oppdrett, samt nye søknader om fiskeoppdrett i Mangersfjorden.

Dette oppropet er startet som en protest mot fiskeoppdrett og det skal sendes inn klager fra Bevar Mangerfjorden til alle kommende søknader i alle ledd av det byrokratiske systemet. 

Alle står selvsagt fritt til å sende inn en egen klage til kommunen selv om du er med på dette oppropet. Jo flere klager og jo flere som skriver seg på dette jo bedre stå våres sak.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bevar Mangerfjorden fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...