Bevar Mangersfjorden

Kommentarer

#4

Fiskeoppdrett vil ødelegge livet i sjøen bare for at noen få skal tjene mye penger. Fjorden tilhører innbyggerne, ikke noen få pengesterke bedrifter.

Petter Steffensen (Landsvik, 2022-01-26)

#6

For dette vil påvirke miljøet og dyreliv i et veldig sårbart område

Arne René Bratland (Kårbø, 2022-01-26)

#8

De ødelegger de beste fiskeplassene for oss i nærområdet!

Marion Kramer (Husebø, 2022-01-26)

#12

Har hytte ved Radfjorden, vi opplever at oppdrettsanleggene ødelegger fjorden. Lite fisk å få. Fiskene er full i lus og krabbene på Radøy siden er svart inv. Har også merket at både Ærfugl, terner og Måse er det blitt mindre av.Mye støy fra anleggene også. Dette er ikke akseptabelt. Få anleggene på land.

Tone Helene Stenseth (Havrevågen , 2022-01-26)

#19

Skader naturen og fjorden

Tony Seljelid (Bergen , 2022-01-26)

#35

Er imot desse 2 oppdretta i mangersfjorden, er nok oppdrett og skader frå dette i fjorden frå før.

Kaj Johnsen (Landsvik, 2022-01-26)

#40

Jeg er imot åpne oppdrettsanlegg i fjorden. Oppdrettsnæringen kan holde seg på allerede industrialiserte arealer på land, med renseanlegg.

Erik Bauge (Fosse, Alver, 2022-01-26)

#53

Jeg er sterk motstander av planer om ennå flere oppdrettsanlegg i Mangersfjorden!

Jegvan Kaarbø (Bergen, 2022-01-26)

#65

Laksemilliardærer har ødelagt nok

Thomas Liaøy (Rubbestadneset, 2022-01-27)

#67

Det er allerede for mye forurensning i Mangerfjorden fra anlegget ved Toska

Eirik Skurtveit (Bergen , 2022-01-27)

#69

Som nærmeste hyttenabo til det foreslåtte anlegget vil dette være fullstendig ødeleggende både økonomisk og ikke minst mentalt. I tillegg vil dette ødelegge for naturlivet i området både mhp. sjøørret og laks - samt stedbunden fisk. Skålholmane er også hekkeplass for det lille vi har igjen av sjøfugl samt at skarven benytter øyene ofte. Oteren har i de siste årene vært en hyppigere og hyppigere gjest. Dette vil være ødeleggende for hele dette sjølivet.

Petter Ole Jakobsen (Bergen, 2022-01-27)

#72

Oppdrettsanlegg i våre fjorder dreper alt liv rundt seg og ødelegger for villfisk.

Randi Vikan (Holmeknappen , 2022-01-27)

#78

Er i mot at denne næringen bygges ut til havs… burde vært tildelt stort industriområde på land.

Klaus Spjeld (Rossland, 2022-01-27)

#81

Jeg signerer fordi to nye fiskeoppdrett i den allerede vind påvirkede mangersfjorden vil bidra til å ødelegge for eksisterende fiske og idylliske badeplasser langs land og i fjæresteinene…

Joachim Toalango Borlaug (Bergen, 2022-01-27)

#83

Jer er imot oppdrett i Mangersfjorden

Eva Birkeland (Husebø, 2022-01-27)

#84

Jeg har hytte på Bratshaug , men er oppvokst på Frekhaug. Gjennom hele barndommen ble mye av fritiden tilbrakt ute på sætre og Husebø hos onkler og tanter , der sommer kveldene ble tilbrakt på sjøen, Mangerfjorden !!! No i voksen alder tilbringer jeg ferier hjemme i Norge på hytten som ligger ved Mangerfjorden, der vi går ut i båt med hele familien og fisker og bader i fjorden, så det sier seg selv at et fiskeoppdrett ikke er noe jeg har lyst å svømme eller fiske nært til: støy , forurensing og ikke minst antibiotika og ormekur bruk i fisk!! Beate

Beate Turoy Buxton (5 quarrybank Cousland , 2022-01-27)

#85

Jeg signerer fordi jeg er imot at «laksebaronene» skal sko seg på å ødelegge for villfisk og skalldyr mm.

Leif Johan Larsen (Bergen, 2022-01-27)

#88

Oppdrettsannlegget vil ødelegge for villaksen. Har også lakserett fra gårdsbruk på Kårbøvågen som vil ligge tett opptil der det søkes om oppdregtsanlegg.

Arne Rasmussen (Bergen, 2022-01-27)

#95

Vil ikke ødelegge fauna i fjorden

Jan Teigstad (Bergen, 2022-01-28)

#97

Vi vil beholde artsmangfoldet i fjordene våre.

Gerd Dahl Reksten (Fløksand, 2022-01-28)

#104

Dette betyr slutten for hytteturer til et fantastisk uberørt område med muligheter til fersk fisk og nykokt krabbe. Det som blir igjen er et forsøplet område med uspiselig fisk og krabbe. Bråk fra anlegget og lyskastere som tar vekk all smak av naturopplevelse. Avfallet fra merdene vil når det er stor sjø drive inn i buktene og forurense disse. Dette for at noen skal sope inn penger og da er det ikke snakk om hverken miljø eller lignende. Hvor er det nå blitt av miljøpartiet de grønne? Noe til framtidsutsikter for framtidige generasjoner .

Jan Bringeland (Bergen, 2022-01-28)

#115

Ønsker ikke mer forurensning fra oppdrettsanleggene .Det er allerede gjort nok skade i området,med de anleggene som er .

Anne Lise Langeland (Sollien 54, 2022-01-31)

#117

Er vil ikkje ha noe fiskeoppdrett i Msngersfjorden.

Grethe Sæle (Bratsberg , 2022-02-02)

#122

Mangersfjorden har et rikt artsmangfold både på land og i fjorden. Dette vet vi som kjenner plassen. Fiskeoppdrett eiere, kommune og stat tar altfor enkelt på slike saker som eventuelt vi ha store katastrofale følger. I dag er fiskeoppdrett lite bærekraftig og det må settes mye strengere krav til oppdrettere med stengte anlegg slik at de kan fortsette med anlegg der de holder til i dag.

Rune Nilsen (Frekhaug, 2022-02-04)

#125

Det er siste stad innaskjærs i området som ikkje er ødelagt. Jeg har aldrig fått meire sei enn dei siste åra. Den går til teinemat eller rett på sjøen igjen pga ikkje brukanes til mat. Dopala.

Atle Mariussen (Dalland , 2022-02-05)

#131

Som grunneier på Skjelanger

Tommie Helland Skjelanger (Skjelanger , 2022-02-05)

#134

Hører lokale fiskere fortelle at fisken forsvinner fra områder i Nordhordland hvor det er fiskeoppdrett. At fiskeplasser de har brukt i tiår plutselig er tomme. At fisken ikke kommer tilbake igjen som vanlig. At det er dårlig med fisk i Ekso. At laksen ikke kommer seg inn i fjordene. At det er noe i sjøen fra oppdrettsnæringen som forstyrrer balansen. At artsmangfoldet blir mindre. Jeg forstår ikke at oppdrettsnæringen får lov til å holde på i fjordene, ved sund og nærme land og fjæra med de ødeleggelsene dette medfører.

Stine Elise Eikefet (Seim, 2022-02-05)

#139

Jeg signerer fordi at disse planene ikke er gode nok. Anleggene det søkes om er utdatert og vil slippe ut store mengder forurensing samnt bidra til å spre lakselus og dødelige fiskesykdommer mellom hverandre og til passerende villfisk, blant annet den utrydningstruede vossolaksen. Godkjenning av disse planene er ikke i tråd med føre var prinsippet som SKAL være førende i saker som omhandler miljø.

Morten Husebø (Lindås , 2022-02-05)

#144

Vil stoppe raseringen av lokale naturkvaliteter

Anders Kvamme (Alversund, 2022-02-05)

#173

Eg signerer fordi de ødelegger fiskeplassene og naturen som eg har vokst opp med.

Therese Eggen Østgård (husebø, 2022-02-05)

#178

Eg signerer fordi oppdrettsnæring burde settes på land

Kim Morten Larsen (Rossland, 2022-02-05)

#179

Jeg har hytte på Toska og ønsker å bevare økosystemet og fiskemulighetene i fjorden for fremtidige generasjoner.

Svein Olav Aastrup-Leithe (Øygarden, 2022-02-05)

#190

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde den fine naturen vår uten lukt, støy og avfall fra oppdrettsnæringen.

Linda Meyer (Rossland, 2022-02-06)

#195

Dette vil jeg ikke skal komme i fjorden

Jorunn Hårklau (Dalland, 2022-02-06)

#198

Dette vil ødelegge for sjøfisk, matfisken vår. Det er ein utdatert måte å drive fiskenæring på om ein ser det i forhold til å bevare sjø og mangfald.

Torunn Skurtveit (ROSSLAND, 2022-02-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...