Vi vil beholde turområdet ved Fuglmyra / Steintrøa slik det er!

Kommentarer

#3

Estenstadmarka er mitt rekreasjonsted og har et artsmangfold som bør tas godt vare på!!

Bjørg Blikeng (Trondheim , 2021-09-15)

#17

Området har en mye større verdi slik det er nå, enn om planene gjennomføres. Fuglmyra er en naturperle som vi er så utrolig heldige å ha i gangavstand. Denne kan ikke erstattes, verken for dyr, planter eller mennesker.

Cecilie Klüver (Trondheim, 2021-09-15)

#18

Jeg signerer, fordi nærnaturen i Trondheim er under stort press, og sjeldent blir prioritert. Myke grupper i samfunnet, og naturen, blir fort glemt når det skal bygges idrettsanlegg. Vi trenger slike plasser som Fuglemyra mer enn vi trenger flere anlegg.

Aina Andersen (Trondheim , 2021-09-15)

#21

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde det fantastiske turområdet steintrøa/fuglmyra som det er!!!

Merete Krognes (Estenstadvegen 127, 7049 Trondheim , 2021-09-15)

#22

Denne delen av marka er svært verdifull for veldig mange mennesker i alle aldre akkurat slik den er. Et treningsanlegg for ski vil kun være tilgjengelig for skigåing en begrenset periode pga dårlige snøforhold. Det planlagte anlegget vil ødelegge for helårs fritidsaktiviteter og være et dårlig anlegg for et fåtall brukere som uansett vil trekke til mere egnede steder for skitrening.

Lars Martin Lyngstad (Trondheim, 2021-09-15)

#25

Vi trenger urørt natur også i nærområdene.

Kolbjørn Lorentsen (Trondheim , 2021-09-16)

#33

Bevar nærmarka vårres !

Johan Aas Fredriksen (Trondheim, 2021-09-16)

#38

Fordi noen få ikke skal få ødelegge hverdagsområdet mitt. Dette er rekreasjonsområdet for oss som trenger et område som kan nåes uten bil.

Morten Wold (Trondheim, 2021-09-16)

#40

Vi må bevare den fine marka vi har igjen for både mennesker og dyrs skyld ❤️

Sonja aresvik (Jakobsli, 2021-09-16)

#41

Den delen av Strindamarka betyr så mye for meg og andre. Den brukes av mennesker som ikke kan bruke de mer kupperte delene av marka som småbarn, eldre og de med nedsatt fungering. Fugle- og dyrelivet i denne randsonen mellom dyrka mark og skog/myr og viktig for artsmangfold og til glede for oss innbyggere. Området og grensene mot det er innenfor rød strek og skal dermed ha vern mot inngrep. Belastningen på de grønne områdene i Østbyen er ekstremt høy med all utbygginga. Man bør ikke lukke enda en inngangport til marka for almennheten med inngrep likt Sæterbakken, Fortunalia og Utleira på bakgrunn av en gruppe brukere sine behov. Vi trenger denne delen av marka slik den er nå!

Hilde Wassmo (Trondheim, 2021-09-16)

#48

Ønsker å beholde nærmarka vår.

Ruth Schanche Øfsti (Trondheim , 2021-09-16)

#49

Jeg ønsker at dette området skal fortswtte å være alles inngangsport til marka vår, og hele området brukes som det er i dag. Å bygge skianlegg som garantert vil bli større med tida enn det som planlegges i dag, vil ødelegge for alle. Skisporten er kanskje stor, men det er anlegget i Granåsen også. Man kan evt bruke områder som Bratsberg eller Klæbu hvor det er plass (!) til å bygge sånt anlegg som planlegges.

Line Ytterhus (Trondheim, 2021-09-16)

#50

Det er viktig å bevare nærnaturområder. Byen blir større og flere vil søke disse områder.

Jacqueline Floch (Trondeim, 2021-09-16)

#59

Jeg støtter alle argumentene ovenfor.

Ingrid B Strømmen (Trondheim, 2021-09-16)

#60

Dette er et sted i naturen som betyr mye for meg.

Kirsti Haugen (Trondheim, 2021-09-16)

#63

Denne marka er tilholdssted for mye fugle og dyreliv. Lett tilgjengelig for alle.

Oddny Bye (Trondheim, 2021-09-16)

#65

Dette er mitt nærområde og brukes av mange ulike grupper, slik det er

Geir Dolmen (Trondheim, 2021-09-16)

#67

Dette er vårt nærskogområde, der vi finner ro etter en travel arbeidsdag, der vi får kontakt med massevis av fugler og andre dyr, der vi både kan gå på en bred sti sammen med andre, eller den smale sti sammen med seg selv og skogens ro. Det er ikke plass til mer menneskelig inngripen og rasering i denne lille perlen.

Heidi Tangen Eriksen (Trondheim, 2021-09-16)

#68

Området er viktig for naturmangfold, nærhet til skog og natur spesielt for folk som har utfordringer når det gjelder bevegelse, som eldre, barn og handicapede. Et fantastisk tilskudd til kunnskap og læring.

Frank Georg Forseth (Trondheim , 2021-09-16)

#69

Jeg ønsker å bevare marka som ett friområde for alle.

Jannice Liabø (Trondheim, 2021-09-16)

#71

Det er viktig å beholde dette fine turområdet!

Unn Lindgard Madsø (7041 Trondheim , 2021-09-16)

#78

Vi vil være med å bevare Fuglmyra-Steintrøa- da området er et eldorado for folk i alle aldre. Der er liv under hver tue og på hver en gren. La oss beholde det som det er.

Johanne og Bjørn Kaiser (Trondheim, 2021-09-16)

#82

Vanvittig å rasere verdifullt turområde for en liten skielite som tillegg blir færre og færre. De har nok med etablert område i Granåsen.

Kari-Ann Lambertsen (Akka Bakka på Utleira , 2021-09-16)

#83

Vi trenger ikke dette anlegget.

Torry Unsgaard (Trondheim, 2021-09-16)

#92

Den inngrepsfrie naturen forsvinner bit for bit. Den er mye mer verdt en storstilte skianlegg. Mye mer!

Tor Sørdal Bue (Trondheim, 2021-09-16)

#100

Tap av biologisk mangfold er ein av våre største trusler for å oppnå ei bærekraftig framtid

Marit Stafsnes (Trondheim, 2021-09-16)

#101

Ønsker at området skal beholdes som turområde for alle. Et nydelig område med ulike planter og dyr.

Bente Østigård (Klæbu, 2021-09-16)

#105

Elsker Estenstad slik den er.

Heidi Øien (Trondheim, 2021-09-16)

#110

Bevaring av tilgjengelig natur for allmenheten er langt viktigere enn særinteresser.

Kåre Nonstad (Angeltrøa, 2021-09-16)

#112

Jeg bruker dette området mye til rekreasjon og trening sommer og vinter og ønsker å bevare det slik det er i dag. Trondheim trenger ikke flere store skianlegg og det er viktig å bevare naturen uberørt.

Kristin Lie Lysholm (Trondheim, 2021-09-16)

#114

Dette er nærnaturområdet vårt som vi bruker både om sommeren og vinteren. Det er viktig at stemmen til de som driver med uorganisert aktivitet blir hørt og vektlagt. Idrettsaktiviteter hører ikke hjemme i naturen.

Evelyne Gildemyn (Trondheim, 2021-09-16)

#124

Jeg signerer forsi jeg vil beholde turområdet ved Fuglmyra / Steintrøa slik det er!

Hege Øksnes (Trondheim, 2021-09-16)

#128

Området er nærnatur for tusenvis av mennesker. Den er lett tilgjengelig og brukes derfor særlig av eldre og barnefamilier. I tillegg finner vi her skog, myr og våtmark med rikt dyre- og planteliv, også truede arter.

Tanja Mathiesen (Trondheim, 2021-09-16)

#132

Behokd naturen som natur!

Heidi Helgå (Trondheim, 2021-09-16)

#149

Viktig naturområde for for eldre, fremmer helse og bevegelighet for denne gruppen.

Laila Njåstad (Trondheim, 2021-09-16)

#151

Jeg signerer fordi dette er en flott nærmark som er lett tilgjengelig for alle aldre. Den inneholder mye gammel skog med bær og sopp, og smale stier hvor det er mulig å finne ro. Det er et også et rikt dyre og fugleliv. Jeg signerer også fordi jeg er mot kunstig snøproduksjon, når vi sliter med å nå klimamålene. Og hvor skal vannet til snøproduksjon hentes fra? Tømmerholtdammen? Betyr det at ikke blir mulig å gå på skøyter der om vinteren og at det må settes opp en hel masse skjemmende skilt for å advare mot usikker is? Det finnes fine rulleskiløyper på Granåsen kun 13 min unna.

Cecilie Våpenstad (Trondheim, 2021-09-16)

#153

Jeg mener at Fuglemyra med sin natur skal bevares som den er.

Bjarne Mathisen (Trondheim, 2021-09-16)

#154

Vi trenger skogen som den er !

Lise Lundager (Trondheim , 2021-09-16)

#157

Elsker dette områder akkurat som det er!

Kine Wallum (Trondheim, 2021-09-16)

#158

Bruker dette området til turer og rekreasjon. Ønsker å beholde som det er

Anne-Lise Hellesvik (Moholt, Trondheim , 2021-09-16)

#175

Ta vare mangfloldet av dyreartene på jorda. Dyr og insekter er like viktge som menneskene! Det er menneskene som ødelegger jord
a.

Per Hjertaas (Trondheim, 2021-09-17)

#192

Vi trenger nærnaturen vår, mer enn noen gang

Tone Kristin Grønbech Hauknes (Trondheim, 2021-09-17)

#194

Det er gode nok skimuligheter i Trondheim slik løypenettet er i dag (Estenstadmarka, Brattsberg og Byåsen har alle gode muligheter). Jeg bor på Moholt, har ikke hatt bil før, og går flere skiturer i uka når det er sesong. Har aldri savnet flere løyper. Skianlegget utgjør et unødvendig inngrep i flott natur og resulterer i skade på biomangfold og Trondhjemmeres mulighet til å koble av i nesten urørt natur utenfor løypenettet. Kunstig snø vil kreve langt mer kraft enn det er verdt, og det i en tid hvor vi må begynne å lete etter muligheter for å redusere vårt klimaavtrykk. Jeg stemmer for bevaring av Estenstadmarka, for biomangfoldet, klimaet, meg selv og mitt barn.

Bjørg Granly (Trondheim (Moholt), 2021-09-17)

#195

Ønsker ikke rasering av nærmarked. Allerede for mye folk, da kan ikke løypenettet forbeholdes kun ski, å hvertfall ikke på sommersesong. Nok m lysløypa på vinter.

Anne Winge (Trondheim, 2021-09-17)

#196

La Estenstadmarka og Fuglemyra være i fred! Den er viktig rekreasjonsområde for tusenvis av turgåere i Østbyens. Ikke la den organiserte idretten få ødelegge den!

Gunn Imsen (Trondheim, 2021-09-17)

#199

Vi i bhg bruker dette omerådet som tur mål, det er mye å ta vare på her

Ingunn Holten (Trondheim , 2021-09-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...