Underskriftskampanje for bedre fylkesveger i Etnedal kommune!

Kommentarer

#4

Fordi det er en forferdelig vegstandard i Etnedal

Ole Jørgen Saglien (Etnedal, )

#8

Det er på høy tid at bedre veger blir prioritert i Etnedal.

Mari Nilsen (Raufoss, )

#16

Nå er det langt på overtid å gjøre noe med vegen gjennom steinsetbygda og til flatøydegard. Stakkars unga som må kjøre denne vegen hver dag i skolebuss, vi ødelegger bilene våre ved å kjøre til jobb og fritidsaktiviteter. Folk andre steder fra gruer seg til å kjøre vegen når de skal komme på besøk. Potensielle tilflyttere og hyttetomtkjøpere vegrer seg pga veistandarden. Dette går ikke an lenger!!!

Inger Tollehaug (Steinsetbygda, )

#25

Håpløse veier når man skal besøke slekt og hytte!!

Lillian Tollehaug Rust (Gjøvik, )

#32

E signera for detta æ virkle på tide!

Anette Skjelfjord (Etnedal , )

#42

Då e bur i steinsetbygde, og byna bi drit leitt tå å måtte bytte unødvendige bildeler, dekk og ha dæ utrivelig kor dag før å komma se på jobb.

Henrik Kompen (Etnedal , )

#49

Det er på tide at veiene i Etnedal får en bedre standard.

Niklas Storengen (Bruflat, )

#51

Veiene er mer som offroad å regne

Ann-Louise Eivik (Etnedal , )

#57

Selv om jeg har flyttet fra bygda for lenge siden, gruer jeg meg til kjøre på så dårlig vei når jeg skal på besøk. Dette kan ikke kommunen være bekjent av.

Anne Marie Meyer (Oslo, )

#60

Disse veiene trenger virkelig et løft!

VEBJØRN KOMPEN (ETNEDAL, )

#61

Uakseptabel veg standard.

Jarle Magne Lunde (Etnedal, )

#64

Fordi veien er elendig og ødelegger bilen.

Ståle lundstein (Oslo, )

#65

Nå må det bli bedre for oss i utkantene også!!

Kari N Bergsbakken (Etnedal, )

#66

Store deler av vegnettet nord for Flatøydegard er nesten ufremkommelige. Strekningen Flatøydegard - Steinsetbygda ville vært min naturlige rute til Fagernes, men jeg velger heller en lenger rute over Tonsåsen med bom. Ulogisk spør du meg😡

Tove Grønbrekk Haugen (Etnedal, )

#67

Jeg er yrkessjåfør , kjører buss.

Claes-Christian Poulsen (Rogne, )

#69

Jeg signerer fordi jeg er fastboende i Bakkebygda, og har arbeidsvegen min hver dag tur/ retur Gamlestølen/ Bruflat. Verkstedregningene blir mange og store, selv om en kjører forsiktig. Uhørt med slik standard på en Fylkesveg!

Aud Bakken (Fjellheimvegen 18, Etnedal, )

#70

Fastboende, tilreisende og næringsliv fortjener bedre veier!

Anne Synnøve Berg (Reinsvoll , )

#73

Strekningen Steinsetbygda- Flatøydegard kjører jeg flere ganger hver dag i forbindelse med jobb, fritidsaktiviteter for barna, møter osv. Dette er hovedfartsåra gjennom kommunen, og det er en skam at vi i 2021 ikke har bedre fylkesveg der det ikke finnes noe anna alternativ .

Silje Svanheld Bergsbakken (Steinsetbygda, Etnedal, )

#74

Jeg signerer fordi jeg har et ønske om å få ha bil i et mer langsiktig forhold. Her vil jeg både folk og biler skal ferdes trygt og smertefritt.

Vegard Lie (Etnedal, )

#80

Det må prioriteres veg, også steder med færre innbyggere. Vi bør alle ha tilgang til vei som ikke ødelegger biler, forsinker viktige utrykninger og liknende.

Toril Espeseth (Askim, )

#86

Vegstandarden er langt under det man kan forvente og dette er en belastning for fastboende, deltidsinnbyggere og næringsvirksomhet i kommunen. Det påvirker også responstid for nødetater. Det er avgjørende for å opprettholde bosetning i distriktene at alle har trygge og gode veier.

Wenche Rognerud (Etnedal, )

#89

Jeg har fritidsbolig i Etnedsl og kjører mye rundt på turer. Helt sjokkerende dålig veier i Etnedal, med fare for skade på bilen.sammenligner også med veien vår her i Sætre som nettopp har fåty ny asfalt til tross for at det slett ikke var nødvendig enda da det ikke var lenge siden sist! Veistandaren i Etnedal er så dårlig at man kan lure på om man ønsker fadtboende i dalføret!

Anne Jorun Lundstein (Sætre, )

#91

Veien fra Rust til Gamlestølen er elendig og bilen står i fare for å bli ødelagt.

Silje Melhus Sjølli (Nittedal, )

#92

Jeg har hytte i kommunen og har familie der

Bjørg Kari Tollehaug Rust (Nittedal, )

#94

Trengs en oppgradering av veien fra Bruflat til Gamlestølen

Kristin Antonsen (Leirsund, )

#95

Veien fra Rust til Gamlestølen skader bilen

Charlotte Aase (Gamlestølen /Oslo, )

#97

Jeg har hytte på Gamlestølen og lider under dårlige veier

Gorm Jenssen (Gamlestølen, )

#105

Vei fra Rust til Bakkebygdi/Gamlestølen er snart ikke fremkommelig med vanlig bil…

Geir Olaf Østebøvik (Slemmestad, )

#114

Håpløs vei til mitt barndomssted og slektninger😡

Steinar Hagaseth (Gran, )

#119

Bruker veien ofte for å komme til/fra hytta, og familiebesøk i Steinsetbygda.

Solveig Skottene (Hunndalen, )

#123

Hytte eigar på Gamlestølen

Arnstein Stavnheim (0461 Oslo, )

#127

Jeg kjører på disse veiene.

Marit Ødegård (Etnedal, )

#135

Jeg signerer dette fordi veien er veldig dårlig og går utover sikkerheten for alle som ferdes langs veien.

Annhild Espelien (Etnedal , )

#139

Som bruker av en hytte på Gamlestølen , Etnedal har det til tider vært direkte utfordrende å navigere trygt opp og ned fra Rust til Gamlestølen. Manøvreringen en må foreta for å unngå skade på bilen blir enkelte ganger trafikkfarlig i møte med andre viler

Liv Jorunn Eriksen (Slattum, )

#140

Nevnte veier er i elendig forfatning og oppgradering er nødvendig sikkerhetsmessig, og for å begrense unødvendig skade/slitasje på kjøretøy

Stein Opsand (Perstølen, Etnedal , )

#141

Jeg støtter forslaget om utbedring av veiene i Etnedal. Det har vært slitte veier i mange år. Nå er det Etnedal sin tur til å få penger til veifornyelse. Dere må stå på for å få til dette. Stor slitasje da det er mange hytteeiere i kommunen. Stakkars folk som kjører bil mange dager i uka gjennom dalen når de skal på jobb. Det nytter ikke bare å lappe veiene der det er hull.

Gerd Marit Myrvang (2372 Brøttum , )

#142

Jeg signere pga steinsetbygdveien som har vært dårlig i mange mange år. Jeg har hytte i steinsetbygda. Jeg er ikke den som kjører den mest pga jeg bor i Trondheim, synes synd på de som må kjøre denne veien hver dag.

Ketil Larsen (Trondheim , )

#144

Det er på høy tid😀

Berit Holm Olsen (Tonsåslinna 737, 2890 Etnedal , )

#146

Jeg har hytte på Gamlestølen, er der oppe ca. 20 ganger i året og frykter for å slå undersiden av bilen nedi hver gang.

Anders Heimsjø (Eiksmarka, )

#148

Jeg bruker disse veiene daglig og ser at det skaper store utfordringer både for innbyggere i Etnedal og andre. For min del er veien i Steinsetbygda såpass dårlig at vi for eksempel ser at ting ofte detter av hengere og gjør at tiden det går på å kjøre hver morgen blir dobbelt så lang som den burde være. I tillegg møter jeg og ligger bak mange som kjører 20-40 km/t. De kommer som oftest fra andre steder og er vandt til at veier ikke skal se slik ut, jeg er vel lei av å bruke lang tid og velger da heller å slite bilen min ut. På grunn av tilstanden på veiene blir Etnedal sett ned på. Jeg som har gått på skole på Leira og har venner ifra andre steder i Valdres hører mest om det når det er prat om Etnedal, og det blir sett på som veldig nedverdigende.

Daniel Nyseth (Etnedal, )

#153

Vei standarden er helt forferdelig.

Trond Erling Andersen (Nordsinni , )

#155

Jeg signerer fordi vi har hytte i Valdres og kjører på disse forferdelige veiene når vi kjører dit.

Grete Kristin og Larsen (Trondheim , )

#158

Jeg signerer fordi det begynner å slitsomt å dra på hytta, på Gamlestølen . Det tar lengre tid og bilen får mye juling på vei opp.

Trine Frey (Gjerdrum, )

#161

Jeg kjører daglig på de fleste veier i løpet av dagen/natta.

Vemund Hestekind (Etnedal, )

#163

Svært dårlig standard på hovedveier i etnedal.

Magnus Karlsen (Krokkleiva, )

#166

Vi kjører ofte på hytta, Etnedalsveien er helt forferdelig å kjøre.

Mary Åndal Wingar (Jevnaker / Etnedal , )

#167

Veien trenger oppgradering.

ALFRED WINGAR (Jevnaker/Steinsetbygda , )

#178

Vegene i Etnedal er og har vært 3lendig i mange år. Det kan knapt kalles vei lengre... Trengs en kraftig forbedring.

Gro Anita Brateng (Trondheim , )

#179

Vega der er jo dårligere enn de fleste skogsbilveier. Hilsen Tømmerbil sjåfør

Roger Fauske (Gjøvik , )

#181

Fylkesvegene som er prioritert av Arbeidsgruppen er i så dårlig forfatning at det må til omfattende forsterka utbedring/nybygging snarest. Vegstandarden medfører høy sikkerhetsrisiko for skoleskyss, utrykningskjøretøy (hørt om tilfelle der sykehuset har frarådet hjemreise på pasient på grunn av vegstandarden) og andre veifarende.
Vegene mangler tilstrekkelig bærelag og forsterkningslag, som medfører store ujevnheter og ødeleggelser av toppdekket. Vegene er for smale og svingete. De er til stort hinder for utvikling av kommunen. Bedrifter velger heller andre kommuner/steder.
Kommunen har stor fraflytting og vegen bidrar til det. Flere snakker om å flytte. Hytteeiere klager mye på vegene og vi er redde for at mange ikke velger Etnedal på grunn av vegene.
Veger med god kvalitet er helt nødvendig, og må prioriteres nå!

Harald Bjerknes (Etnedal kommune, )

#183

Fordi den asfalterte veien fra Rust til Bakkebygde går aldeles i oppløsning. Og vi ber gode venner om ikke å besøke oss på hytten fordi veien kan føre til skade på kjøretøy.

Øyvind Lexau (3679 Notodden, )

#186

En vei som skulle vært stengt etter dagens krav til vegstadard.

Arne Melvin NYgård (Etnedal, )

#187

Forferdelig vei fra Rust til Gamlestølen. Synes synd på fastboende. Nesten ikke fremkommelighet med vanlig bil

Else-Marit Hofseth (Rælingen, )

#189

Hovedveien gjennom Etnedal er intet mindre enn stor skam for kommunen.

Jostein Urberg (Etnedal, )

#190

Veien er en stor belastning på bil og fører....og ikke minst på passasjerer. Veien fra Rust til Gamlestølen er GRUSOM . En skam for kommunen.

Anne Nilsen (3152 Tolvsrød , )

#194

Jeg har kjørt veien som turist, og den holder en elendig standard.

Espen Klefsåsvold (Skatval, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...