Underskriftskampanje for bedre fylkesveger i Etnedal kommune!

Store deler av fylkesvegnettet i Etnedal er nå i en så dårlig forfatning at det direkte hemmer utviklingen i kommunen. Innbyggere, næringsliv (spesielt landbruk, reiseliv, bygg/anlegg og transport), deltidsinnbyggere og tilreisende er alle avhengige av å få rustet opp fylkesvegnettet. Alle de nevnte gruppene lider direkte tap, og opplever stor påkjenning som følge av det dårlige vegnettet, som alle er avhengige av å bruke. Også utrykningskjøretøy har samme utfordring med framkommeligheten, og det går på trafikksikkerheten løs. Vegbanen har slaghull og store ujevnheter på mange strekninger. På flere steder, spesielt Steinsetbygdvegen, er naturen i ferd med å gjenerobre veglegemet. Dette er også hovedvegen gjennom kommunen til regionsenteret! Noe må gjøres! Kjøretøy ødelegges, mobiliteten er svært ineffektiv og kommunen får dårlig omdømme på grunn av den dårlige vegstandarden.

Etnedal kommune har sendt innspill til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger. Jeg ber ved min underskrift på dette oppropet om at innspillene tas til følge, og at forsterket vedlikehold igangsettes så snart som mulig på følgende strekninger:

1) Steinsetbygdvegen: Fv. 2474 - fv. 2442 (Flatøydegard – Nord-Aurdal grense)

2) Graneisbygde/Bakkebygde: Fv. 2472 (Rust - Gamlestølen)

3) Venstrevegen: Fv. 2444 (Bruflat sentrum – Sanatoriesvingen, Tonsåsen)

Fv._2474_(5)_.jpg

Fv._2472_(9)_.jpg


Arbeidsgruppa for fylkesveger i Etnedal kommune v/Linda Mæhlum Robøle (leder), Toril Grønbrekk (nestleder), Jon Olav Espeliødegård, Bjørn Nermoen, Asmund Wold, Syver Thon og Harald Bjerknes    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Arbeidsgruppa for fylkesveger i Etnedal kommune v/Linda Mæhlum Robøle (leder), Toril Grønbrekk (nestleder), Jon Olav Espeliødegård, Bjørn Nermoen, Asmund Wold, Syver Thon og Harald Bjerknes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...