Bevar Solvang Skole

Kommentarer

#201

Viktig å beholde nærskolen.

Elisabeth Nygaard (Hamar , 2021-06-26)

#202

Jeg signerer fordi Solvang er en fin skole som er viktig for nærmiljøet. Smeby er i vekst og da er det viktig med en lokal skole.

Stian Holmen (Hamar , 2021-06-27)

#205

Det er viktig for lokalmiljøet at Solvang skole består! Nærskoleprinsippet er viktig.

Line Røst Thorsrud (Hamar, 2021-06-28)

#213

Solvang skole er en viktig arena i nærmiljøet. Her møtes voksne og barn gjennom arrangementer i regi av skolen, men også utenom skoletid er skoleområdet mye brukt. Skolen har derfor en viktig rolle i å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Solvang og Smeby.

Camilla Lindstrøm (Hamar , 2021-07-14)

#219

Det er viktig å bevare skolene i nærmiljøene, korte trygge skoleveier for de yngste i eget nærmiljø når det lar seg gjøre.

Silje Øie (Hamar, 2021-07-20)

#221

Viktig å ha en bra skole i nærmiljøet.

Linda Larsen (Solvang , 2021-07-20)

#222

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at min gamle barneskole skal forsvinne.

Vanja Waldal (Hamar, 2021-07-20)

#233

Det er barneskolen jeg gikk på.

Geir Menkerud (Moss, 2021-08-05)

#245

Solvang skole er viktig for tilhørighet og identitet i bydelene Solvang og Smeby. Slike ting er viktige i et lokalmiljø og bidrar til å skape gode oppvekstvilkår.

Petter Øverland (Ottestad, 2021-08-20)

#263

Jeg ønsker at mine barn skal få muligheten til og gå på Solvang skole.

Magnus Andreassen (2319 Hamar, 2021-08-21)

#266

Nærskolen bør bestå

Kari Tveide (Krokstadelva , 2021-08-21)

#271

Jeg signerer fordi dette er viktig!!! Bevar nærskolene!!!

Birgit Helgheim (Hamar, 2021-08-21)

#272

Tidligere elev, som ønsker å bevare en god skole, som er av stor betydning for lokalmiljøet . Viktig at barn og unge har en trygg skolevei!

Stian Martinsen (Hamar, 2021-08-21)

#279

Jeg ønsker at lokalmiljøene skal få beholde lokale, gode skoler. Trygt for barna, trygt for foreldrene.

Ida Hansen (Stange , 2021-08-22)

#281

Solvang skole skaper tilhørighet og trygghet for barna som vokser opp på Smeby og Solvang. Det er en viktig institusjon og møteplass for barn i bydelen, og den fortjener å bli tatt vare på.

Peder Myren Sortehaug (Hamar, 2021-08-22)

#286

Bevar Solvang Skole

Astrid Beathe Eriksen Lööf (Hamar, 2021-08-23)

#300

Bedre for barna med mindre skoler. Tryggere for barna, og mer oversiktelig, lettere for lærere og fange opp evt situasjoner. Viktig å kunne gå til skolen trygt. Ser rett og slett ingen fordeler med en storskole!

Mari Kaspersen (Solvang, 2021-08-23)

#311

Viktig med skole i nærmiljøet

Jørn Wiik (Hamar, 2021-09-03)

#314

Mulighet for at min sønn skal få en trygg skolevei!

Vanya Haug (Hamar , 2021-09-03)

#321

Vi bor naermere og våres barna elsker Solvang skole

Florin Savuica (Hamar, 2021-09-10)

#323

Barnebarnet mitt går på Solvang skole, og fordi det er en bra skole som alltid har vært der. Er synd å miste den.

Kristin Bjørnstad (Br.dal, 2021-09-11)

#331

Solvang skole er for god til og legges ned.

Jorunn Wien (Hamar, 2021-09-11)

#333

Bevar solvang skole

Lauritzen Bjørg irene (Hamar, 2021-09-13)

#334

En lokal skole som solvang skole er viktig for nærmiljøet og til alle barn som vokser opp på solvang. Det er jo helt naturlig å ha skole og barnehage i nærheten. Mindre farlig skolevei og gå avstander må jo være positivt for barn. Skolen er en av de beste barneskolene som finnes i hamar.

Andrea Knagenhjelm (Hamar, 2021-09-13)

#344

Viktig med skoler i nærområdet!

Nina Moen (Ridabu , 2021-09-13)

#347

Viktig å beholde en god og trygg skole i nærmiljøet

Gullborg Rogstad (Hamar , 2021-09-13)

#365

Skole i nærmiljøet er viktig!!!

Hilde Sandegren (Smebyvegen, Hamar , 2021-09-15)

#373

Jeg vil beholde Solvang skole, en skole med kort og trygg skolevei for barna rundt.

Tina Bøe (Hamar, 2021-09-21)

#374

Viktig at Solvang skole består🤗Kjempeviktig for nærmiljøet og alt annet dere allerede har skrevet i oppropet 👍 kan ikke ramse opp alle fordeler. Stå på 💪

Torhild Mia R Hansen (2319, 2021-09-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...