Bevar Solvang Skole

Kommentarer

#7

La Solvang skole bestå

Bente Stensberg Christiansen (Hamar, )

#14

Solvang skole scorer høyt på godt skolemiljø, de scorer høyt resultatmessig, både lærere og elever har høy grad av tilfredshet, trygghet og følt inkludering. Skolen er en hjørnesten i nærmiljøet og skolen er et naturlig samlingspunkt på ettermiddager og helg. Beliggenheten gjør at elevene kan gå til skolen fra første klasse, og det vil ikke være mulig hvis elevene blir flyttet til Rollsløkka da skoleveien vil bli sterkt trafikk og trafikkfarlig. Vi vil oppleve at veldig mange elever blir kjørt og det vil skape enda mer trafikkfarlige situasjoner, og ikke minst vil mer biltrafikk skape økt forfurensing og være uheldig for miljøet. Solvang skole har god teknisk standard på byggene. Økonomisk så bør ikke 2,2 millioner sparte kroner i året velges fremfor over 220 elever som ønsker å beholde en trygg skolevei, sin liten skole med stort hjerte, muligheten til å kjenne alle elever og lærere, beholde sitt gode læringsmiljø og beholde en aktiv skole i nærmiljøet. Barna vil mister muligheten til å kunne spontant stikke en tur bort på skolen og leke på ettermiddagen.

Liv Elin Houmb (Hamar, )

#25

Solvang skole er nødvendig for befolkningen på Solvang og Smeby helt enkelt.

Karsten Thune (Hamar, )

#30

Tidligere fornøyd elev.

Tor-M B-Wilson (Bodø, )

#36

Viktig å bevare for å skape samhold i nærmiljøet. Og ikke minst å skape ett trygt og godt oppvekstmiljø for barna.

Johs Skogsrud (Hamar, )

#43

Nærmiljøet er viktig for barna som sokner til Solvang skole. Trygg skoleveg og trygg skolehverdag.

Mari Harby (Hamar, )

#52

Fordi mitt fadderbarn går der og han stortrives . Vil ikke ta det vekk fra han.

Silje Tidemann (Drammen, )

#59

Gammel gutt fra Solvang 🌷

Ole Peder Kjeldstadli (Ottestad, )

#65

Behold skolen

Robert Ponosheci (Hamar, )

#70

Skolen er viktig for nærmiljøet. Solvang er et av områdene i Hamar med mest tilflytning av yngre mennesker, så i mitt hode skal skolen pusses opp, ikke legges ned. Man må ha skoler der folk bor, ikke ha skoler der politikerne vil vi skal bo..

Andreas Olsen (Hamar, )

#71

Vi trenger Solvang Skole!👍❤️💙

Inger Lise Aas Christiansen (Hamar, )

#80

Solvang skole er det som gjør Solvang og Smeby til trygge nærmiljø å vokse opp i og bo i. Avstand til en større skole i seg selv er ikke noe tema jeg støtter i saken, MEN jeg støtter det å ha en trygg skolevei, og det vil ikke en skole som ligger lenger unna kunne tilby barn i nærområdet til Solvang skole.

Britt Solvår Morken (Hamar, )

#87

Viktig med å bevare Solvang

Anita Kjelstad (Hamar , )

#88

Bevar Solvang skole

Kjell Kjelstad (Hamar, )

#90

Viktig å beholde Solvang skole. Det er en del av min barndom og oppvekst. Flott og trygt tilholdssted Trygt med skolen inne på Solvang og Smeby vel området for barna. Blir ikke samme uten

Mona Nordvi Osmani (Hamar, )

#95

Solvang skole må bestå! Liker ikke storskoler!

Kristine Dahl (Hamar, )

#96

Jeg ønsker at skolen skal bevares for barna mine sin skyld

Kristine Benjaminsen Savuica (Hamar, )

#102

Solvang er en fantastisk skole

Kristine Johansen Hristova (Hamar , )

#103

Solvang skole er best på skolemiljø!

Geir Østby (Hamar, )

#104

Jeg selv har gått på Solvang skole og vet hvor viktig den er for barna i nærområdet og miljøet rundt.

Julieta Zamora Nesset (Hamar , )

#105

Hvorfor legge ned Solvang som har så gode resultater på trivsel, læring og samhold?

Inger Johanne Vasaasen (Biri, )

#110

Fordi den er en "grendeskole" på Solvang Smeby . Mener å huske at greveløkka og var bygget for å være en "liten skole" så hvorfor er ikke solvangskolen liv laga da. Det er i almefall virkelig stor nok elevgrunnlag her ..

Anne Pauline Skjelkvåle (Smeby, Hamar , )

#118

Å bevare og videreutvikle Solvang skole er til barnas og Hamars beste.

Hans Petter Stormoen (HAMAR, )

#123

Jeg signerer, fordi jeg syns det er viktig for barna, elevene, å ha en liten skole og forholde seg til, samtidig som det vil være en trygg skoleveg for elevene som bor på Solvang/Smeby.

Siw Anita Nohre (Hamar, )

#125

Ja til Solvang skole

Sylvi Olsen (Hamar, )

#130

Barnebarna mine skal ha en trygg skolevei/skole

Eva Westlie (Hamar, )

#131

Solvang skole er en vital del av Solvang og Smeby. Det er mange barn som bor her og det er verdt å beholde skolen.

Petter Vestheim (Hamar, )

#135

Liten skole stort hjerte.

Maren Opsahl (Hamar, )

#136

Solvang skole er en god skole. Den scorer høyt på nasjonale prøver, og har høy trivsel blant både elever og lærere. Den er selve "hjerte" i bydelen vår, og blir flittig brukt av barn og unge hver dag utenom skoletid. En skole som verdsettes høyt av både små og store. Kvalitetene og gevinstene som Solvang skole gir for både barna og lokalmiljøet, kan ikke måles i kroner og øre! Det håper jeg både utvalget og kommunestyret har med seg når de skal komme med sin anbefaling, og fatte sin beslutning.
Barnas beste må være i fokus!
Bevar Solvang skole! Oppretthold dagens skolestruktur, og la hver skole være «hjertet» i hver bydel!

Nina Martinsen (Hamar, )

#137

Jeg har selv gått på Solvang Skole og synes det er viktig å bevare denne skolen for nærmiljøets skyld og for å opprettholde et mangfold av skoler i Hamar.

Kyrre Wedvik Rykhus (HAMAR, )

#138

Vi har tre gutter hvorav en har gått, en går og en som om noen år skal begynne på Solvang skole. Jeg signerer fordi Solvang skole bidrar til et trygt og godt miljø for barna våre, særlig fordi den ikke er så stor. Ungene kjenner hverandre på tvers av skoletrinnene, noe som gir trygghet. Vi har valgt å kjøpe nytt hus i nærheten av denne skolen, på grunn av det gode miljøet.

Hvis skolene blir slått sammen, vil det naturlig nok føre til mer trafikk, da foreldre vil i større grad kjøre de minste til skolen. For det første er det ikke miljøvennlig, men det vil også føre til stort trykk på veiene og økt tidspress for foreldre som skal på jobb, noe som vil kunne føre til farligere veier for de eldre barna som skal gå/sykle til skolen.

Nærheten til skolen på fritida er også veldig viktig. Det er en viktig møteplass for ungene som stimulerer til sosial omgang og fysisk aktivitet.

Kanskje er det mer oversiktlig og mindre inngripende med mindre enheter under en pandemi også?

Anja Helen Haugom-Vikin (Hamar, )

#144

Jeg har tro på nærhet i et lokalmiljø. En følelse som gir elevene eierskap til skolen sin, både i skoletiden og fritiden. Det skaper trygghet og gjør det mer oversiktlig å fange opp utenforskapet.

Gunn magdalena Helgesen (Hamar, )

#162

Det er viktig å ha en trygg skolevei, og med flytting av elevene til Rollsløkka for de som bor i nærområdet blir dette et stort trafikalt problem.

Marit Westerhaug (Ha.ar, )

#167

.

Berit Johansen (Hamar , )

#171

En tryggere skole med skolevei for de minste skal man lete lenge etter. Her er det trygt for store og små og ferdes langs vei til og fra skolen.

Per Christoffer Rismoen (Hamar, )

#172

Solvang skole er en god skole med lange tradisjoner. Det er viktig for alle elever og familiene deres at de får beholde den! Skolen er også svært betydningsfull for nærmiljøet på Solvang/Smeby. La skolen få leve!👍😌

Heidrun Rypdal Sveen (Hamar, )

#173

Det er viktig å ha små skoler i nærmiljøet der
Ungene blir sett

Sidsel Simensen (Stavanger, )

#180

Viktig å bevare mindre skoler. Ikke alle barn trives u så store grupperinger som storskoler gir. Trygghet for barn, gir også tryggere. Voksne.

Magne M Lund (Hamar, )

#184

Jeg signerer fordi jeg mener det er rett å bevare Solvang skole! Det er en liten skole med stort hjerte som ser elevene! Det er også veldig trafikksikkert, og veldig betydningsfullt å ha en slik skole i nærmiljøet

Mona Hubred (Hamar, )

#185

Det er viktig å bevare nærskolen for å sørge for et trygt og godt lokalmiljø med særegen identitet.

Elin Hatlestad (Hamar, )

#188

Skolen er viktig for lokalmiljøet, god læring og oppvekstvilkår!!

Frode Mikkelsen (Biri , )

#192

Jeg signerer fordi det er viktig med mindre læringsarenaer. Solvang/Smeby bør ha sin barneskole.

Anne Kari Tingstadberget (Hamar , )

#195

Jeg har 2 unger som er elev I Solvang skole. Skolen er meget viktig til oss siden min unger er vanskelig tilpassing og liker ikke store skoler med mye brok.

Kairi Movassi (Hamar, )

#196

Å bevare en så god og fin skole,det er så viktig.Bevar "små"skolene,det er viktig for barna,og lærerne

Linda Tollan (Hamar, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...