VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE - JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE

Kommentarer

#601

Jeg har MS selv.

Jan Erik Hoston (Trondheim , 2021-04-12)

#611

Jeg er 26 år gammel og fikk MS diagnosen for to uker siden. Jeg hadde et alvorlig attakk med innleggelse i 6 dager for et halvt år siden med stor funksjonssvikt fra livet og ned. Å ha opplevd dette gjør meg bekymret for hva MS kan gjøre med fremtiden min... Bremsemedisin er flott men stamcellebehandling virker som det mest effektive, og hvis jeg har oppfattet riktig, er det billigere for samfunnet i det lange løp. Derfor signerer jeg og håper dette blir tilgjengelig. Det ville vært en stor trygghet.

Caroline Lied (Oslo, 2021-04-12)

#614

Vi lever i 2021.Stamceller burde vært en del av Norsk helsepleie for lenge siden.

Einar Hauge (Tananger, 2021-04-12)

#622

Jeg mener at dette er noe Norge kan tilby, da det blir brukt med god erfaring utenlands

Mona Engen (Stavsjø, 2021-04-12)

#623

Jeg signere for jeg mener dette skulle vært en selvfølge i Norge

Gudny Lindberg (Konnerud , 2021-04-13)

#624

Jeg vil ha det livet jeg kjenner tilbake

Therese Fjellheim (Trondheim , 2021-04-13)

#628

Jeg signerer fordi æ kjenner noen som har fått ms i ung alder og som æ håper at kan få stoppe utviklingen slik at vedkommende ikke blir altfor fort dårligere.

Irene Krogstad (Steinkjer , 2021-04-13)

#629

For min sterke og tøffe søster❤️

Kristina Smogeli (Ålesund , 2021-04-13)

#635

Min sønn har ms

Monica Svanteson (Stavanger, 2021-04-13)

#637

Har flere jeg kjenner med MS. For noen av de er det for sent, men ikke for alle, ennå.

Hilde-Beate Hansen (Tromsø, 2021-04-13)

#640

Kjenner flere kvinner som sliter og som fortjener en god behandling

Siri Hjartholm (Tofte, 2021-04-13)

#646

Det er på tide å gi dem som lever med sykdommen en reell sjanse til å få det bedre. Hårreisende at behandlingen per nå ikke gis alle som ønsker den.

Carina Drivdal (Øvre Eiker, 2021-04-13)

#661

Mindre enn tre årslønninger som uførepensjonist koster det med stamcellebehandling. Hvorfor kan da ikke staten betale for behandling i utlandet, da kapasiteten i Norge er for liten ????

Susan Lauvik (Moss , 2021-04-13)

#662

Jeg signer for dette er viktig.

Inger Helen Auvi (Drammen , 2021-04-13)

#665

😊Viktig

Øystein Hovstein (Leksvik , 2021-04-13)

#666

Jeg har gjennomført HSCT i Moskva, på eget initiativ og for egen regning, og det har gjort enorm positiv forskjell for meg og min familie!

Liz Dukene (Ridabu , 2021-04-13)

#667

Det skulle bare mangle!!

Merete Freding (Rognan, 2021-04-13)

#668

Jeg synes alle bør få et reelt valg uansett økonomi.

Kjerstin Sørensen (Bergen, 2021-04-13)

#688

Dette er ekstremt viktig! Min kone og mor til mine to barn, måtte samle inn penger og reise til India for å få stamcellebehandling!

Kristin simone Reppen (Rørvik, 2021-04-13)

#693

Kjenner flere som har og har hatt MS. Vet også om de som har reist til Russland for behandling med gode resultater.

Mona Sæbø (Kvikne, 2021-04-14)

#701

Jeg signerer fordi min datter har ms og det er en skam at hun måtte til Moskva for å tedde øivet

Unni Gravdal (Oslo , 2021-04-14)

#702

Familie . Eli Lindberg

Eli Lindberg (N, 2021-04-14)

#707

Jeg signere, fordi det er på tid å gjøre noe riktig og best til folk for å forbedre deres liv på jobb og privat.

Patricio Antonio Villanueva Donoso (Oslo, 2021-04-14)

#713

Jeg har levd med MS siden jeg var 27 år. Jeg har levd mitt voksenliv og oppdratt mine barn med nøye balansering av krefter og hva jeg får til ,
- Går denne økten bra, når kan jeg ‘legge inn’ nødvendig hvile, vil jeg ha styrke og krefter til å fungere som mor og Marianne i morgen, er daglige dilemmaer i alle disse årene
Jeg er glad for hva livet har gitt meg, men plaget, fysiske begrensninger i kroppen og manglende krefter til å håndtere daglige gjøremål er med meg 24/7

Marianne Skui (Oslo, 2021-04-14)

#714

Dette er en ivrig sak, for alle med MS og deres pårørende.

Aud Buan (Hegra, 2021-04-14)

#719

Har selv MS

Janne Ryan (Trondheim, 2021-04-14)

#724

Alle vi med MS fortjener det!

Ann Synnøve Ingebrigtsen (HAMMERFEST, 2021-04-14)

#727

Norge kunne ha bygd på stamcelletransplantasjonsarbeidet og erfaringene som er gjort gjennom flere år i Sverige bl.a., og åpnet opp for å hjelpe sine MS-folk med egen stamcelletransplantasjon i stor stil her i Norge - for lenge siden. Det har lenge vært nok kunnskap allerede til å gjøre det, og vi har penger nok, men tydeligvis ikke vilje. Ved å igangsette ny norsk forskning på Haukeland, som skal vare i lang tid, utsetter Norge sine innbyggere med MS disse for endelige vonde smerter, min datter har ikke et minutts pause fra smertene..... Og om vi setter igang nå så er trenden det at det tenkes for smått, bare noen få får hjelp her, og jeg undres på om denne langsomme gangen noensinne vil gi min datter hjelp, nå faller hun utenfor, nåløyet er så alt for lite. Det er en umenneskelig behandling fra de som styrer dette!!!! Shame on you. Please, hjelp dem!

Wenche Svenning (Revsnes, 2021-04-14)

#729

En god venn av meg har selv måttet betale stammsellebehandling for å komme seg tilbake i jobb

Per thomas Kuhmunen (Borkamo, 2021-04-15)

#736

Jeg selv har MS

Cathrine Bergan (Drammen, 2021-04-15)

#738

Moren min har MS så jeg vil absolutt støtte.

Roman Balta (Moss, 2021-04-15)

#740

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig og nødvendig at helsen betyr mer enn noe annet og bør ivareta liv helse og sykdom slik at vi kan få tilbake livene våre ♥️

Ann-Christin Nystrand (Nordkisa , 2021-04-15)

#745

MS er en sykdom som tærer på kropp og sinn over tid. En behandling som vil gi gevinst til pasient, de nærmeste og samfunnet.

Eila Andersen Hosseini (Saevelandsvik, 2021-04-15)

#747

Jeg synes dette er en viktig sak som bør prioriteres.

Inger Elisabeth Kvarme (Moss, 2021-04-16)

#762

Jeg syntes alle som har MS i Norge skal haanledning til det.

Ingrid Cathrine Holst (Drammen, 2021-04-17)

#767

Jeg signerer fordi jeg har ms og er blitt funksjonshemmet.

Øystein Kirkeluten (Bur i Oslo, 2021-04-19)

#768

Fordi folk skal få bestemme selv.

Cathrin Hansen (Alnes, 2021-04-19)

#769

Min svigerdatter har sykdommen MS.

Ingrid B. Thune (Fåberg, 2021-04-19)

#770

I motsetning til «bremsemedisiner» kan stamcellebehandling (HSCT) stoppe videre sykdomsprogresjon, slik at man - vha fysisk trening og fysioterapi - kan trene opp gjenværende kroppsfunksjoner og derved oppnå en helsetilstand som er kvalitativt bedre enn tilstanden forut for HSCT. Ved å gjennomføre HSCT kan man stoppe bruken av kostbare medikamenter, «bremsemedisiner», og det er mulig å få en så betydelig helsegevinst/-bedring at man kan gjenoppta lønnet arbeid (fremfor å motta uføretrygd) og således bidra til fellesskapet med skattbar arbeidsinntekt.

Hans Martin Norberg (Tromsø, 2021-04-20)

#775

Jeg har MS og er selv for gammel til stamcellebehandling, men synes det er utrolig viktig at andre får muligheten. MS er mer ødeleggende enn kreft ifølge artikkel i Aftenposten.

Berit Hoff (Oslo, 2021-04-20)

#776

Gi mennesker håp og mulighet til et bedre liv.

Håvard Gustad (Ranheim, 2021-04-20)

#778

Jeg ønsker å bli frisk igjen. Kunne gå med mine ben som jeg gjorde for 5 år siden.
Barnevernet tok barna mine fra meg forde jeg hadde da MS som ikke var hard da. Men siden MS ville bli verre og jeg sikkert ville bli rullestol bruker, så kunne jeg ikke ha barna mine mer. Og jeg klarte ikke å leve på AAP og forsørge barna mine, så var jeg uegnet som mor.
Er dette rettferdig???

Silje Eriksen (HVAM, 2021-04-21)

#782

Jeg signerer pga jeg har hadd denne sykdommen siden 2012

Cindy Johnsen (Trondheim , 2021-04-21)

#783

Jeg reiste til Moskva for behandling. Takk og pris noen tilbyr dette. Beklagelig at Norge ikke gjør det.

Åse B Sæbø (Stranda, 2021-04-21)

#785

Jeg signerer fordi forskning har vist at denne behandlingen er svært effektiv. Ref blant annet til resultater i Sverige, og pilot studie i Norge

Christin Lied (Oslo, 2021-04-21)

#787

Det skal være gode Medisinske behandlingen av MS sykdom.

Aneta Fronczek-Munter (Saksvik, 2021-04-21)

#788

Jeg har ms, og ønsker så inderlig å få stamcelle-behandling, før jeg blir enda dårligere.

Jorunn Wold Tornli (Vennesla, 2021-04-21)

#789

Fordi Norge må gi dette tilbudet!

Rolf Persen (9910 Bjørnevatn, 2021-04-21)

#791

Jeg ønsker at ms syke skal få sin rett, lik andre i samfunnet i Norge!!!

Maria Bekkeli (Alta, 2021-04-21)

#793

Jeg har selv utført HSCT og står inne for at det er et behandlingstilbud som må tilbys alle med MS.

Tobias Rengård (Trondheim , 2021-04-21)

#795

Jeg signerer fordi det er en skam at landets ledelse unnlater å gi kronisk syke mulighet til å velge beste behandling for dem..

Jarle Hansen (Kristiansand, 2021-04-21)

#798

Fordi jeg har MS og vil ha effektiv behandling

Aud Moseng (Kongsvinger, 2021-04-21)

#799

Jeg vil ha livet mitt tilbake!

Angelique Vargmo (DAL, 2021-04-21)