VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE - JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE

JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE-VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE! 

MS er en alvorlig nevrologisk sykdom som hemmer nervesystemet og påvirker hjernens evne til å sende og behandle beskjeder. Altså en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). I Norge har ca. 12 000 denne sykdommen, og hvert år får 400 mennesker MS i Norge. Barn kan også få det. Symptomer kan være lammelse, synstap, fatigue (tretthet), kraftløshet, nedsatt gange, depresjon, etc. Dette varierer fra person til person. Ved attakk blir nervecellene ødelagt. Hva gjør man når man ikke har flere friske områder i hjernen? Svaret sier seg selv. Det HASTER! I tillegg til symptomene MS pasienter må leve med tærer usikkerhet rundt egen fremtid på mennesker med denne sykdommen. 

NORGE HAR RÅD TIL DETTE!

Medisin med positiv effekt blir ikke alltid valgt ut. Det er feil at Beslutningsforum bestemmer hvilke medisiner som skal brukes, spesielt når de ikke har medisinsk utdannelse. Dette resulterer i at en del MS pasienter ikke får den beste medisinen, f. eks. utdatert kreftmedisin. Man trenger effektiv behandling på markedet. I følge studier er Stamcelletransplantasjon den beste behandlingen for mange pasienter.

Stamcelletransplantasjon: Blodstamceller hentes ut av pasienten. Immunsystemet blir deretter slått ut av cellegift, før stamceller blir ført tilbake igjen i blodet og bygger opp et nytt immunsystem. Studier viser til svært gode resultater av denne behandlingen

I Sverige blir stamcelletransplantasjon gjort ved sykehus med gode resultater. Dette er en engangsbehandling som kan erstatte jevnlig bruk av dyre bremsemedisiner. Ellers viser forskningen der at annen medisinering har lite effekt. Norge er et rikt land, så hvorfor får ikke vi også standard behandling med Stamcelletransplantasjon?

Det blir gjennomført en studie som heter Ram-MS studie i Bergen (Haukeland sykehus). Kun et utvalg MS pasienter får delta i studien. Kriteriene er begrenset av hvilken medisin du går på fra før, og hvor utsatt du er for nye attakk. Her får halvparten stamcelletransplantasjon. Den andre halvparten kan få stamcelletransplantasjon hvis de får betydelig ny aktivitet i sykdommen.

Vi ønsker at kriteriene blir endret slik at ALLE kan få dette tilbudet, uten å måtte utsettes for nye attakk. Heller er det ikke riktig at pasienter må bruke egne penger for å reise til utlandet, for eksempel Russland, for å ta stamcelletransplantasjon, når man har dette i vårt eget land. Det er ikke alle som har råd til dette. Dette føles urimelig!

DET HASTER!

Kostnadseffekten er jo at vi får flere i arbeid (halvparten av mennesker med MS faller utenfor arbeidslivet), i tillegg som vi sparer samfunnet for utlegg til dyre, gjentatte behandlinger.

REGNESTYKKET ER ENKELT:
Stamcelletransplantasjon: 500 000 kr per person (engangsbehandling)
Bremsemedisin i 5 år: 228 000 x 5 = 1 140 000 per person pluss hjemmesykepleie/hjemmehjelp, økt frekventering av bruk av 1. og 2. linjetjeneste innen helse (fysioterapi, rehabilitering, sykehus, hjelpemiddel pluss pluss...)

VI ER LEI AV Å VENTE!

Vi ønsker stamcelletransplantasjon i Norge som standard behandling for alle.
Vi ønsker at alle med MS kan få et fullverdig liv med tilbud om stamcelletransplantasjon, og ikke minst EFFEKTIV MEDISIN for de som ikke kan ta stamcellebehandling. Det sparer samfunnet ved at disse menneskene lettere kan jobbe og få et fullverdig liv i stedet for et liv med uføretrygd. Det er vel det som lønner seg best for alle parter.

Norge har råd til dette! - spørsmålet er hvorfor må vi leve i usikkerhet når det finnes en skikkelig behandling? Må man vente til at en politiker selv får MS? Det er forkastelig!


VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE OG IKKE VENTE PÅ AT NERVECELLENE DØR!

Kilder: MS forbundet/MS-bladet nr.1 2021.