Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#2605

Barnehagefeltet fremstår som totalt glemt. Vi trenger midler og bedre forutsetninger til å gjøre jobben vår. Som barnehagelærer tviler jeg på at jeg holder ut i mer enn to år til. Bemanningsnormen er en vits. Hele sektoren må ha et stort løft!

Jan Kristoffer Dale (Grimstad, 2021-03-28)

#2614

Vi er viktige!

Monika Paulsen (Tønsberg, 2021-03-29)

#2618

Barnehageansatte leker i hele dagen. De gjør innsatsen som må til for at barna kan få leke hele dagen. Og hvis ikke samfunnet skjønner at det er viktig så trenger samfunnet briller.

Gunhild Drage (Sandnes, 2021-03-29)

#2622

Jeg er både mor i barnehage og barnehagelærer, og ser barnehagehverdagen fra begge sider. Jeg opplever at ansatte i min sønns barnehage snakker med meg om belastningen, men jeg tror ikke de er like åpne og ærlige med alle foreldre. Det skulle jeg ønske vi klarte i større grad, for det må skje en endring! Jeg vil jobbe med dette, men barna trenger bedre vilkår og mer stabilitet og trygghet. Og vi som skal gjøre denne viktige jobben trenger en bedre grunnmur for å klare å bygge stillas for barna slik at de kan utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Signer!

Hanne Mette Koen (Vingrom, 2021-03-29)

#2644

Alt som står her er sant.

Nina Kastmo (Skien, 2021-03-29)

#2646

Det er på høy tid at regjeringen ser på barnehagen og hva vi faktiskt gjør ikke bare kall oss ''superhelter'' men gjør noe!

Henrik Eidem Christiansen (Bergen, 2021-03-29)

#2647

Jeg signerer fordi det nå er på tide at vi i barnehagene blir hørt og trodd på! Vi MÅ ha bedre bemanning og tid til å planlegge og drive kompetanseutvikling uten at det går ut over tilbudet til barna og de andre ansatte. NÅ!!

Anne Kristine Haverstad (Leira , 2021-03-29)

#2653

Jeg er barnehagelærer og har jobbet i barnehage i snart 30 år . Arbeidsbetingelser og lønn har bedret seg alt for lite iløpet disse årene, sett opp mot arbeidskrav og ansvar

Line Svartvadet-Jakobsen (Våler , 2021-03-29)

#2655

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage og er enig det som er skrevet hær

Elise Kristine Elvenes-Leiros (Birtavarre, 2021-03-29)

#2668

Vi trenger et bemanningsnorm som fungerer igjennom en hel dag, ikke bare noen få timer.
Vi kan ikke ta sjanser med fremtiden til våre barn !!!!

Hege kristin Solvang (Stange, 2021-03-29)

#2679

Jeg er barnehagelærer student og er enig.

Sandra Ossletten (Fredrikstad , 2021-03-29)

#2683

Er særdeles enig i det som står skrevet.Vi har IKKE lønn etter ansvar.

Gunn Helen Kjensmo (2270 Flisa, 2021-03-29)

#2694

Barna fortjener det!

Stine Larse (Sarpsborg , 2021-03-29)

#2697

Jeg signerer fordi vi trenger bedre bemanningsnorm, arbeidsvilkår, kvalitet og høyere lønn, samt risikotillegg

Mirsada Fehratovic (Kløfta, 2021-03-29)

#2699

Det er for lav voksentetthet i bhg. Det vet jeg fordi jeg jobber i bhg selv.

Heidi Aambø (Båtstø, 2021-03-29)

#2700

Barna våre fortjener bedre. Det gjør virkelig alle ansatte også. Nok er nok!

Christel Maria Pierobon (Oslo, 2021-03-29)

#2714

Vi som jobber i barnehage sliter oss ut. Vi har ikke nok tid, hender, hoder og fang til å gi alle de barna de gode dagene de fortjener. Stress og uro gir urolige barn! Tidlig innsats lønner seg på alle vis. Å etterleve Rammeplanen med denne bemanningsnormen er i mang tilfeller umulig.

Lene Asklund (Steinkjer, 2021-03-29)

#2719

Dersom det ikke skjer noe med bemanningsnormen i barnehagene snart vil det ende med sykmeldinger og oppsigelser.

Helene engh Ødegård (Lommedalen, 2021-03-29)

#2724

Det er uholdbart slik barnehagene driftes pr I dag. Det må taes grep for å gi personalet en mulighet til å oppfylle de krav som stilles fra statlige hold.

Marit Granlien (Krokstadelva , 2021-03-29)

#2736

Både barn og ansatte trenger bedre rammebetingelser i barnehagen.

Kristin M. Sviund (Gjøvik, 2021-03-29)

#2740

Jeg signerer fordi det vil gjøre at jeg får et ønske om å fortsette i mitt yrke. Uten en endring så vil jeg starte å lete etter ny jobb. Jeg tror jeg bare er en av mange som kommer til å gjøre det om det ikke skjer en endring.

Cathrine Johansen (Bodø, 2021-03-29)

#2751

Jeg støtter begrunnelsen

Elin Kristoffersen (Narvik, 2021-03-29)

#2753

Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet i under to år. Jeg vet allerede nå at jeg ikke kommer til å jobbe i barnehage til jeg blir pensjonist. Jeg elsker jobben min, men rammebetingelsene ligger ikke til rette for at jeg klarer å utføre jobben min hverken slik jeg ønsker og faktisk skal. Det er stadig flere krav som stilles til barnehagene, men disse er umulige å oppfylle slik situasjonen er i dag. Ikke bare med tanke på korona, men bemanningen. 4 ansatte på 13 barn under 3 år der vi er alle ansatte tilstede mellom 9.30-14.30. Og ved fravær må vi klare oss med en mindre. Nesten hver dag går jeg hjem med dårlig samvittighet fordi jeg ikke klarte å se alle barna og møte deres behov. Vi gjør vårt beste og strekker oss så langt for at barna skal ha det bra, så langt at det kan gå på bekostning av oss selv og egen fysiske og mentale helse. Barnehagen er det viktigste leddet i velferdsstaten Norge, det holder ikke med et klapp på skulderen for jobben vi gjør!

Tale Fladmark (Bærum, 2021-03-29)

#2754

Tiden er overmoden for et stort løft for vår yrkesgruppe. Det gjelder lønn, arbeidsforhold, arbeidstidsavtale, status og respekt.

Ragni Bøhaugen Bråthen (Sarpsborg, 2021-03-29)

#2759

Fordi NOK er NOK!

Anna Kompelien (Oslo, 2021-03-29)

#2768

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage selv og er helt enig i det som står her.

Maria Grotle (Frekhaug, 2021-03-29)

#2773

Fordi jeg står i dette yrket og med koronarestriksjoner som er vært og presset som er, nærmer jeg meg utslitt. Å ikke ha energi til egen familie etter endt jobb er smertefullt. Å være delvis sykmeldt men fremdeles ha 100%ansvar er eller ikke godt...

Kristina Kalrasten (Gjøvik, 2021-03-29)

#2796

Å jobbe med barn er en av de viktigste jobbene i samfunnet vårt, og det må gjenspeiles i lønn og anseelse.

John M. Aambø (Nittedal, 2021-03-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...