Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...