Wizz Air ut av Norge

Kommentarer

#204

Altfor dårlige arbeidsforhold for en bedrift i Norge!!! Norske lover og avtaler må gjelde.

Kamilla Fossem (Sortland , 2020-12-17)

#210

Slike selskaper undergraver den norske modellen og trepart samarbeidet

Arne Drabløs (Drammen, 2020-12-17)

#213

Strider mot mitt grunnsyn som sosialdemokrat

Bjørn Olav Røstad (Trondhjem, 2020-12-17)

#215

Alle skal ha rett til å organisere seg og ha et organisert arbeidsliv

Tommy Hansen (Gjerdrum, 2020-12-17)

#216

Retten til å danne fagforening, og inngå tariff avtale.

Arne Augestad (Oslo, 2020-12-17)

#217

Jeg mener at de ansatte skal ha mulighet til tariffavtale og ha norsk lønn og arbeidsvilkår.Vi trenger ikke et useriøst flyselskap.

Astrid Blakstad (Oslo, 2020-12-17)

#223

Dette er et ubarmhjertig selskap. Alle trenger fagforeninger, også arbeidsgiverne.

Anita Martinussen (HOMMERSÅK, 2020-12-17)

#226

Lønns og Arbeidsforhold som er ikke ett tilstedeværende forhold for sine ansatte.

Terje Johansen (9023 Krokelvdalen , 2020-12-17)

#232

Fordi vi trenger et organisert arbeidsliv sim bidrar til det norske samfunnet

Knut-Johannes Berg (Bergen, 2020-12-18)

#233

Det er en menneskerett å organisere seg

Ingrid Kathrine Grundt (Oslo, 2020-12-18)

#235

Jeg signerer fordi jeg vil ta vare på den arven vi har fått fra de som bygde velferdsamfunnet på norske lønns og arbeidsvikår. Da har ikke slike selskaper noe å gjøre i Norge eller Norden.

Knut Skåle (Overhalla, 2020-12-18)

#242

Flyarbeidere i Norge har krav på norsk tariff og norsk lønn, og ha rett til å organisere seg.

Torstein Vik (Vestfold, 2020-12-18)

#254

Det er på tide å sette ned foten for absolutt alle direktiver fra Brussel. Fri etabl. er et av dem

Lars Aunan (Trondheim, 2020-12-18)

#255

Nulltoleranse for fagforeningsknusing i Norge!

Greta Aagre (Oslo, 2020-12-18)

#263

Selskap som driv med fagforeiningsknusing har ikkje nokon ting i Noreg å gjere.

Christian Bianchi Strømme (Bergen , 2020-12-18)

#264

Jeg anser fagforeninger som en sikkerhet og styrke.
Wizz Air anser fagforeninger som en trussel og er derfor ikke velkomne til å utkonkurrere etablerte flyselskap SAS etc.

Sidsel Brantsæter (Fredrikstad, 2020-12-18)

#266

Ordnede arbeidsforhold er viktig å kjempe for og beholde, samt er retten for arbeidstakere til å være fagorganisert særdeles viktig. En rett arbeidsgiver ikke må få rokke ved

Ann Ersland (Stord, 2020-12-18)

#272

Et anstendig arbeidsliv med retten til å organisere seg, er en viktig bærebjelke i norsk arbeids og velferdspolitikk.

Ole Petter Johansen (Moss, 2020-12-18)

#288

Wizz Air må ikke tro at fagforeningsknusing lønner seg.

Knut Saxebøl (OSLO, 2020-12-18)

#294

Selskapet er fagforeningsfiendtlig.

Per Martinsen (Oslo, 2020-12-18)

#302

Fordi jeg er for arbeidstakeres rett til å organisere seg.

Bjørn Arne Christensen (Skotbu , 2020-12-18)

#309

Alle skal ha rett til å være organisert. Wizz Air tar en vesentlig rett fra sine ansatte.

Kolbjørn Ødegård (Hallingdal, 2020-12-18)

#315

Tariffavtale er viktig for alle, og et trygt arbeidsliv.

Espen Tufte (Bærum, 2020-12-18)

#320

Ingen fagforbund og dårlige arbeidsavtaler som ikke er i tråd med norske lover og avtaler

Siri Leithe (Jessheim, 2020-12-19)

#337

Jeg hater fagforeningsknusing!

Tore Fjæreide (Kongsberg, 2020-12-19)

#341

Signerer fordi wizz air driter i den norske modellen. De er noen jævla slavedrivere!!

Ramon Muñoz (Bergen, 2020-12-19)

#349

Støtter kampen for norske norske tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår!

Tom Campbell (0692 Oslo, 2020-12-20)

#353

Retten til fagorganisering og tariffavtaler er en av velferdsstatens viktigste bærebjelker. Arbeidsgivere som ikke aksepterer det bør ikke få operere i Norge!

Trine Heimdal (Kjerringvik, 2020-12-20)

#357

Om mulig hindre rasering av fagforeninger, rettigheter og vilkår for ansatte.

Asgeir Notevarp Jore (Plutobakken 17, 2020-12-20)

#358

Dette er et forkastelig selskap med elendige vilkår for sine ansatte. Et slikt selskap har ingenting å gjøre i Norge og bryter norsk lov med fagforeningsnekt.

Elise Sofie Fredriksen (Bergen , 2020-12-20)

#359

Eg signerer fordi vi ikkje vil ha ein arbidgjevar som ikkje respekterer norsk lov, og ikkje vil godta norske faglege rettar!

Atle Sandnes (Vassenden, 2020-12-20)

#361

Wizz Air bryter ILO-konvensjon 87 om retten til organisering, derfor må norske myndigheter stanse Wizz Airs virksomhet i Norge. ILO-konvensjoner må ha forrang foran EØS-avtalens artikler om fri etableringsrett.

Johs Kleppe (Fredrikstad, 2020-12-20)

#362

Vil ikke ha fagforenings fiendtlige flyselskap i Norge.

Tor Oksnes (Oslo, 2020-12-20)

#364

Nei til alle forsøk på fagforeningsknusing!

Rune Bjørnson (Nittedal, 2020-12-20)

#368

Vi skal ikke ha selskaper som driver med fagforeningsknusing i Norge. Godtar vi det er ikke lenge til at Norge ikke lenger er Norge.

Martin Kvalvik (Hønefoss , 2020-12-21)

#369

Sosial dumping av ansatte.

Marius Engstrøm (Lørenskog, 2020-12-21)

#373

Styremøte vedtak

Teknisk Fagforening Oslo (Oslo , 2020-12-21)

#381

Dette selskapet er fagforreningsfientlig og burde fått forbud med norske innenlandsflygninger. Når de godtar at ansatte får organisere seg må de gjerne få fly innenlandsflygninger.

Håkon Ingul (Sarpsborg, 2020-12-21)

#383

Det er helt på trynet det som fåregår

wally Andersen (Greaker, 2020-12-21)

#390

Jeg signerer fordi vi trenger å beskytte den norske modellen, tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår.
Vi vil ikke ha noen i Norge som ikke respekterer sine ansatte, og kun ser profitt.
Og for å beholde norske arbeidsplasser.

Jeanette Sør-Reime (Kristiansand, 2020-12-22)

#397

Fagforenigsnekt er å tråkke på menneskerettigheter og er livsfarlig

Lena Müller (Oslo, 2020-12-24)

#400

Jeg støtter ikke selskaper som ansatte ikke kan fagorganisere seg og jobbe etter tariff

Arne Y (Oslo, 2020-12-24)