Wizz Air ut av Norge

Kommentarer

#7

Vi arbeider mot sosial dumping og for et organisert arbeidsliv. Wizz Air motarbeider aktivt fagorganisering. Da er de ikke velkommen hos oss. Norge har ratifisert viktige ILO-konvensjoner om organisasjonsrett som bidrar til rettferdige vilkår i arbeidslivet.

Ingunn Gjerstad (Oslo, 2020-12-17)

#9

Jeg synes det ikke bare er viktig, men nødvendig med fagorganisering

Roger Jørgensen (Svarstad, 2020-12-17)

#17

Norsk arbeidsliv i Norge.

Sissel Hanna Iversen (Oslo , 2020-12-17)

#19

Vi må sikre det norske arbeidslivets kvaliteter

Kristinn Hegn (Oslo, 2020-12-17)

#23

I Norge er vi organisert, og har et seriøst arbeidsliv!

Magnus J. Delsett (Oslo, 2020-12-17)

#25

At fagforeningspespektivet er uaktuelt

Jan Svendsen (Lillestrøm, 2020-12-17)

#26

I en krisetid for norske flyselskap er det viktig å sikre likeverdige konkuransevilkår, og motarbeide userriøse arbeidgivere

Hans Christian Knudsen (Sogndal, 2020-12-17)

#28

Vi kan aldri akseptere at EØS-avtalen står i veien for kampen mot sosial dumping og fagforeningsknusing. ILO-konvensjoner og Luftfartskonvensjonen skal ha forrang!

Jan R. Steinholt (Oslo, 2020-12-17)

#36

Fagforeningsknusing hører ingen steds hjemme i Norge!

Sondre Henriksen (Trondheim , 2020-12-17)

#39

Å være fagorganisert er å trygge vår velferd!

Halvor Nordbø (Sandnes, 2020-12-17)

#50

Det skal være ordnede arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge . Oppsigelsesvern. Rett til å være fagorganisert. En lønn å leve av.

Ingrid Kalstad-Sjødalstrand (1420 SVARTSKOG , 2020-12-17)

#54

Fordi alle har rett på å være fagorganisert. Fordi alle har rett på rettferdig lønn, pensjon og arbeidsvilkår. Fordi vi må stoppe sosial dumping i lufta.

Morten Edvardsen (Oslo, 2020-12-17)

#56

Denne måten å drive et selskap på, er med på å trampe de ansatte ned!

May Rymoen (Kongsvinger , 2020-12-17)

#60

Vi skal ikke ha fagforeningsknusing i Norge!

Axel Fjeld (Bergen , 2020-12-17)

#62

Vi kan ikke godta selskaper inn i norsk arbeidsliv som med overlegg undergraver fagbevegelsen og den norske modellen.

Linda Amundsen (Oslo, 2020-12-17)

#65

Fagforeningsknusing er for jævlig

Erlend Aag (Oslo, 2020-12-17)

#75

.. fordi jeg er for arbeiderrettigheter og miljøvern. Reis heller kollektivt på bakken!

Anne Hilde Hagland (Haugesund, 2020-12-17)

#76

Signerer fordi jeg er fullstendig imot den idiotiske EØS-avtalen som bl.a. åpner for fri etableringsrett for utenlandske selskaper med andre lønns- og avtalevilkår for de ansatte som gjør det lettere å underby norske selskaper og dermed rasere norske arbeidsplasser! >:(

Hans Bloch (Skarv, 2020-12-17)

#80

Enig

Johnny Eide (tromsø, 2020-12-17)

#86

Slike selskap bør ikke få operere noe sted.

May Aas (Tønsberg, 2020-12-17)

#93

Vizz Air vil ødelegge den organiserte arbeiderbevegelsen

Jan Roger Ljønes (Sulitjelma, 2020-12-17)

#99

Nei til fagforeningsknusing

Mathis Marien (Oslo, 2020-12-17)

#100

Forde de ikke følger regler om fagforeningen 😖😖😖

Ellen Nesne (Heistad, 2020-12-17)

#101

Jeg er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og som tillitsvalgt kan man ikke akseptere at fagforeningsknusere får etablere seg i Norge.

Jorunn Folkvord (Oslo, 2020-12-17)

#102

WizzAir representerer et høyst uønsket arbeidsliv i Norge.
Retten til å delta i det organiserte arbeidslivet er svært viktig!

Jon Sigmund Løken (Oslo, 2020-12-17)

#110

Jeg signerer fordi ansatte skal verdsettes på jobb, og få norske vilkår, hvis de skal jobbe i Norge.

Ib Alexander Thorvaldsen (Volda, 2020-12-17)

#116

Jeg signerer fordi jeg tolerer ikke bedrifter som respektere de spilleregler som finnes i arbeidslivet i Norge

Guillaume Durandal (Oslo, 2020-12-17)

#118

Jeg signerer fordi jeg støtter frihet for å organisere seg i arbeidslivet

Kieron Villadsen (OSLO, 2020-12-17)

#129

Jeg er sterkt i mot sosial dumping

Stein Olsen (Oslo, 2020-12-17)

#132

Vi treng ikkje fleire flyselskap i desse tider, spesielt ikkje slike som driv med fagforeningsnekt!

Kristoffer Foldøy (5281 Valestrandsfossen, 2020-12-17)

#145

Norsk lønn i Norge og nei til sosial dumping.

Tor Gabrielsen (Oslo, 2020-12-17)

#156

Jeg ønsker ordnete forhold i arbeidslivet der trepartssamarbeidet er grunnlaget.

Gro Vedeler (Oslo, 2020-12-17)

#158

Vi må støtte norske fly selskaper. Spesielt under korona pandemien for å sikre flytransport i hele Norge etter pandemien.

Laila Bakke (Bergen, 2020-12-17)

#161

Fagforeningsknusing

Rune Aasen (Oslo, 2020-12-17)

#162

Gode tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår er fortsatt veldig viktig.

Susanne Skaug (OSLO, 2020-12-17)

#165

Ett direkte hot mot våres ordnede lønns og arbeids vilkår. Og I våres land bestæmmer vi selv om vi vill være fagorganiserte. Men oppfordre alle som har mulighet til og organisera seg. Så kan vi i fellesskap kjempe sammen mot en sådan ukultur. Nei takk i våres fine land ❤

Jerry Nilsson (Magnor , 2020-12-17)

#174

Wizz Air står for alt det fagbevegelsen i Norge ikke står for!

Odd Stensholt (MOLDE, 2020-12-17)

#183

Jeg signerer fordi jeg nekter selskaper å utnytte ansatte og deres rettigheter! Ikke fly med Pizz Air.

Martin André Flagstad (Oslo, 2020-12-17)

#186

Ønsker et skikkelig arbeidsmiljø og fagbevegelsen

Petter Berg (LOMMEDALEN, 2020-12-17)

#190

Fagforeninger er viktig for de ansattes arbeidsforhold.

Johnny Ramsrud (Knapstad, 2020-12-17)

#193

norsk lønn for flyarbeidere i Norge

Per Erik Eriksson (Oslo, 2020-12-17)

#199

Ønsker ikke fagforeningsfiendtlige bedrifter i Norge.

Kenneth Andersen (Trondheim , 2020-12-17)