Wizz Air ut av Norge

Wizz Air ut av Norge – norsk lønn for flyarbeidere i Norge

Wizz Air har startet med flyvninger på de mest lønnsomme rutene i Norge. Wizz Air profilerer seg som et fagforeningsfiendtlig selskap som knuser ethvert forsøk på fagorganisering. Dette er uttalt politikk og praksis fra konsernsjef József Váradi.Wizz_Air_landing_at_Sandefjord_-_Einar_Fredriksen_-_mod_m_forbudsskilt.png

Da Mircea Constantin i 2014 startet fagforening for Wizz Air-ansatte i Romania, kostet det ham og 18 andre jobben. En årelang kamp endte med seier mot lavprisselskapet i høyesterett. "Når Wizz Air-sjefen anser fagforeninger og tariffavtaler som en trussel, er det bakstreversk," sier Mircea Constantin til Fri Fagbevegelse. Det hjelper ikke hva Wizz Air-sjefen nå sier om fagorganisering for å motvirke en boikottbevegelse i Norge.

Før EØS-avtalen ble vedtatt, hevdet regjeringa, ved Gro Harlem Brundtland, at EØS-avtalen ikke ville omfatte norsk arbeidsliv. Det skulle være nulltoleranse for sosial dumping. LO og de største forbundene har vedtatt at ILO-konvensjoner, arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har forrang foran EØS-bestemmelser. Wizz Air bryter ILO-konvensjon 87 om retten til organisering. Derfor må norske myndigheter stanse Wizz Air sin virksomhet i Norge for brudd på ILO-konvensjoner. ILO-konvensjoner må ha forrang foran EØS-avtalens artikler om fri etableringsrett.

I denne krisa må staten ta ansvar for å sikre en tilstrekkelig nasjonal flybransje med norske tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår. Om nødvendig må dette skje med statlig eierskap, da Norge er et langstrakt land, der flytransport og spesielt kortbanenettet er viktig for å binde landet sammen.

Wizz Air bidrar til det motsatte og angriper den norske modellen, hvor NHO Luftfart hilser dem velkommen. Nå må norske politikere stå opp og vise handlekraft, uavhengig av hva ESA måtte mene. Vi støtter en boikottbevegelse, men det er ikke tilstrekkelig. Wizz Air må ut av det norske flymarkedet.

(Originalbilde: Einar Fredriksen, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wizz_Air_landing_at_Sandefjord.jpg)

Om du er interessert i å se hvem de over 300 fra fagbevegelsen er, finner du navnene på trykk i denne annonsen i dagens KK. Wizz_Air-annonse.png