Sønsterud skole må bestå!

Kommentarer

#205

Jeg har bodd og gått på skole i Åsnes. Synes at det er flott med mer enn bare én skole da det for elevenes sin del vil være bedre i forhold til at det blir lettere å passe på at hver og en blir både sett og hørt!

Mathilde Christensen (Bømlo, 2020-10-15)

#210

Jeg mener hele Åsnes skal ha et skoletilbud

Ida Marie Bredvold (Flisa, 2020-10-15)

#219

Det er viktig at grendene holdes levende og at barna kan gå på skole i nærheten

Solveig Seterlien (Arneberg, 2020-10-15)

#221

Sønsterud er en veldig god skole med flott beliggenhet og uteområde. Det er passe store klasser, ca 20 elever på hvert trinn. Det er kjempebra miljø på skolen og ulike aldersgruppen leker sammen (før koronaen) i friminuttene. Oversiktlig miljø.

Ranja Aase (Flisa, 2020-10-15)

#222

Har tro på mindre skoler med engasjerte lærere , som ser den enkelte elev. Viktig for hele lokal samfunnet at skolen består.🌷

Jane Anita Rusten (2280 Gjesåsen, 2020-10-15)

#224

Argumentene for å beholde grendeskolene er mange; de er belyst mange ganger, og jeg stiller meg mer enn gjerne bak de. Jeg gikk selv på Sønsterud, og jeg flytta tilbake til hjembygda i fjor etter 25 år i Oppland.

Merete Glorvigen (Gjesåsen, 2020-10-15)

#230

Skolen Må bestå !!!!! Ingen flytting til Storskole ønskes !! Nei til Ny skole !! Ja til Sønsterud 🙏💪

Tove Engebakken (Dæsvegen 72, 2283 , 2020-10-15)

#231

Ja til levende bygder og demokrati der alle trives. Nei til folkevalgte som ikke forstår dette og streber etter makt.

Tove Fjeldstad Skjøthaug (Gjesåsen, 2020-10-15)

#233

Som Senterpartist og leder i et Senterparti lag så ser jeg hvor viktig det er å opprettholde grendeskoler. Å legge ned i utkanten er en farlig trend som fører til uønsket fortetting og øde bygder. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er ikke utgifter til grendeskoler noe tapsprosjekt. Og mange sparetiltak sånn som å slå i sammen skoleledelse og vaktmester tjenester lar seg utmerket gjennomføres.
At barn får lov til å forholde seg til noe de klarer å være fortrolige med er uhorvelig viktig. Mindre miljøer er noe som fører til at flere føler seg sett vi får flere vellykkede unge.
Ja til grendeskoler. Ja til trygge elever.

Arnstein Koch-Engebretsen (Greåker, 2020-10-15)

#234

Jeg signerer fordi Sønsterud skole må få leve og være et godt læringsmiljø for de små. Det er disse små som skal komme styrket ut i en ellers så tøff verden - så tenk langsiktig og la de små få føle og være i trygge rammer. Bruk vettet til de som bygger ned gode samfunn.

Åse Kilen Johansen (Aurskog , 2020-10-15)

#239

La Sønsterud leve!!

Per Magnus Midtli (Heradsbygd, 2020-10-15)

#242

Sønsterud skole må bestå

Anna Bredvold (Sønsterud, 2020-10-15)

#245

Større skoler gjør det ofte vanskeligere for elevene og bli sett nok.

Mathilde Åby (Sigdal, 2020-10-15)

#247

Vi planlegger og flytte til solør igjen og vi ønsket og slå oss ned i nærheten av sønsterud, med snart to små barn som har fremtiden foran seg så hadde vi svært gjerne ønsket at barna våre fikk gleden av og gå på sønsterud

Marius Ottesen (Eidsvoll, 2020-10-16)

#250

Fordi småskoler er det beste for barna. Lettere for lærere å få med seg hver enkel elev.

Maria Negaard (Lundersætra , 2020-10-16)

#251

Fordi det er en viktig del for å holde liv i grendene, noe som burde stå høyt i kurs hos en kommune med Senterpartiordfører

Anders Lauten (Våler, 2020-10-16)

#262

Jeg har gått på barneskole der.

Ruben Grønvold (Kjellmyra, 2020-10-16)

#263

Viktig for bigda vi bor i !!!!!

Brita Berg Enger (Gjesåsen, 2020-10-16)

#264

Jeg er for at skolen ikke skal nedlegges.
Prioriter økonomien på andre ting som er mer nødvendig enn nye skoler!

Line Holtet (Kvaløya, 2020-10-16)

#267

Jeg kjenner flere av barna som går på denne skolen. De tusler en kort vei til en skole de trives og føler seg trygg på.

Line Narvesen (Nøtterøy, 2020-10-16)

#274

Flisa skal slippe samma stria og pese som Våler befolkningen har lidd seg igjennom fordi alle vil bestemme hvordan ny skole skal se ut så de har noe å skryte av i framtida. Det er lange avstander i åsnes, og jeg syns grendeskoler bør bestå for kortest mulig skolevei for de som ønsker å bo litt utafor sentrum og ett bedre samhold hvor hver elev bedre blir sett

Anita Paulsen (2436 Våler i solør, 2020-10-16)

#280

Jeg mener det gir barna best og tryggest læring i mindre forhold. Sønsterud har også fineste beliggenheten.
Vil tro det er like aktuelt i dag som da vi valgte å bosette oss på 2280 i stedet for på Flisa. Bedre oversikt på Sønsterud enn i sentrum. Lettere å «reke» i sentrum når skolen ligger der.

Mariann Uggerud (Gjesåsen, 2020-10-16)

#281

Tenker på valmuligheter, barn som blir glemt, mobbet, lang skolevei og at bygdebarns fordel til natur og mindre forhold ! Sentralisering er bykultur !!!
Vi bor på bygda 🙏

Rosita Andersson (Gjesåsen, 2020-10-16)

#283

Jeg har barn på sønsterud skole, har også 2 til som skal på barneskole etterhvert å vi ønsker og beholde sønsterud barneskole. NEI TIL STORSKOLE!!!!

Anja Ruud Larsen (Gjesåsen , 2020-10-17)

#292

Jeg og Åsnes PP er imot storskole i Åsnes.

Svein Olav Tandberg (Arneberg, 2020-10-17)

#298

Det er en fin skole for mine tantebarn.

Nina Elena Belseth (Oslo, 2020-10-17)

#299

Lillesøsteren min går i 3 klasse på Sønsterud skole, og ønsker å ha sine siste år der også!

Kine Emilie Vesterås Asp (Elverum, 2020-10-17)

#302

Jeg signerer fordi jeg tenker på barnas beste!

Cathrine Berger (Hamar, 2020-10-17)

#308

Jeg signerer fordi folk trenger denne skolen.
Mvh.Lena S.Aas

Lena Sinika Aas (Gravberget , 2020-10-17)

#309

Jeg signerer fordii barnebarnet mitt blir strkt berørt av dette

Tove Bjørsland (Rena, 2020-10-17)

#310

Skolen må bestå!!

Steffen Skustad (Skansen, 2020-10-17)

#312

Jeg ønsker at fadderbarnet mitt Selma og resten av barna på Sønsterud og omegn skal få gå på Sønsterud skole ❤

Heidi Doksrud (Elverum, 2020-10-18)

#314

Jeg vil beholde Sønsterud skole.

Marife Fallås (Åsnes Finnskog, 2020-10-18)

#333

Vi trenger Sønsterud Skole! La grendene våre leve!

Kjell Håvard Kalfoss (GJESÅSEN, 2020-10-18)

#335

Jeg ønsker at Sønsterud skole skal bestå

Emma Furuberg (Gjesåsen, 2020-10-19)

#343

Har selv gått på kila, jobba på sønsterud, flisa barne og ungdomskole. Det er ikke bra for noen att småskolene blir borte i det store sluket, det holder grendene levende. Barna lager små solide vennskap, ingen blir borte i mengden, å ikke minst skaper arbeidsplasseri kommunen.

Stig Atle Strand (Våler i solør, 2020-10-20)

#344

Jeg ønsker at Sønsterud må bestå❤️

Terje Storholt (Gjesåsen, 2020-10-20)

#345

Jeg signerer fordi sønsterud er en bra skole, å jeg har hatt 3 elever der. Ei som har begynt på ungdomsskolen og 2 som går der pr dags dato, en som begynner neste høst og 2 til som kommer ila de neste 5 årene!!!!

Linn-Theres Thue Nordhagen (Gjesåsen , 2020-10-20)

#348

Fordi ved småskoler klarer man i vesentlig større grad og ha oversikt enn på storskoler. Det er så mange barn og foreldre dette ødelegger for. Behold småskolen!

Stine Westegaard Larsen (Asker, 2020-10-20)

#349

Mine barnebarn går der og det vil de gjerne forsette med.

Kari Thue (Jømna, 2020-10-20)

#353

Det virker meningsløst å legge ned en skole med rundt 150 elever/ansatte for å spare penger. TEK 17 standarderen som det refereres til omhandler nybygg, og det er det ingen skole i Åsnes som kvalifiserer til per dags dato.

Ved etablering av en felles barneskole i kommunen vil man forhindre at småbarnsfamilier etablerer seg utenfor flisa sentrum. Dette vil kunne medføre redusert dyrking av matjord, og at kulturlandskaper gror igjen. Viktige idrettsanlegg og bygningsmasser vil også risikere å forfalle når de ikke benyttes regelmessig.

Åsnes kommune burde satse på mangfoldet og berikelsen distriktene gir også i fremtiden.

Petter Kroken (Oslo, 2020-10-20)

#354

Åsnes kommune må sette barnas behov høyest, og samtidig innse at kommunen er mer enn sentrum.

Roger Kristiansen (Arneberg, 2020-10-20)

#356

Ønsker at skolen skal bestå.

Terje Rusten (2280 Gjesåsen, 2020-10-20)

#367

Fordi jeg vil bevare grendeskolene.

Ann Iren Strand (Flisa, 2020-10-21)

#368

Nei til sentralisering.

Solveig Busk (Sønsterud, 2020-10-21)

#373

Det er veldig mange gode grunner til å beholde Sønsterud skole, også økonomiske og samfunnsøkonomiske. Vi har ikke råd ril å gjøre dette til en prestisje sak for enkelt personer/- grupper. Det berettes at det mangler en høringsrunde her, etter siste forslag,etter gjeldende prosedyrer, hvor høringsdokumentet skal ligge offentlig tilgjengelig i 2 måneder. Innspill er sendt politikere og fagforeninger. Nå må man bruke sunn fornuft.

Anne Laarsen (Åsnes Finnskog, 2020-10-21)

#378

Nei til nedleggelse av Sønsterud skole.

Anders Bjørklund (Gjesåsen, 2020-10-22)

#379

Jeg tror på små skoler. Bra for både for barna, foreldrene, lærerne og nærmiljøet.

Heidi Bakken (Oslo, 2020-10-22)

#380

Jeg signerer fordi jeg mener at skolen bør bestå

Marit Skybakmoen (Sønsterud, 2020-10-22)

#382

Bygda trenger å beholde skolen

Geir Bue (Gjesåsen , 2020-10-22)

#385

Tidligere elev med mange gode minner.

Erik Melstrøm (Kongsvinger , 2020-10-23)

#398

Har barn på ssønsterud ønsker å beholde den gode skolen, gode lærere, nærmiljøet og reiseveien.

Anette Vindvik (Åsnes finnskog, 2020-10-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...