Støtte til Dr Stig Asplin

Kommentarer

#201

For rusavhengige trenger en lege så ser de . Ikke en lege så dømmer de . Hvorfor ta fra de en lege så virkelig ville hjelpe ?

Christine Sundal (Bergen , 2020-05-22)

#202

Jeg har selv slitt i mange år. Har vært på metadon i ca 10 år uten en positiv prøve. Men sliter med voldsom angst stort sett hele tiden. Har utviklet panikkangst og klaustrofobi etter påbegynt metadon behandling. Får ca 20 tabletter vival vær 100 dag. Så jeg går fortsatt med angst for stort sett for alt 9 mnd i året. På ett godt år. Hvorfor kan jeg ikke få HELE livet tilbake. Må bare gå rundt som en skygge av meg selv....

Odd arne Hilstad (Trondheim, 2020-05-22)

#204

Stig Asplin har reddet flere liv enn noen annen lege har gjort ved og skrive ut medisiner,andre leger "KVIER SEG" eller tørr ikke skrive ut ifrykt for og miste foreskrivingsretten!.

Ronny Guldseth (selbu, 2020-05-22)

#213

Maktmisbruk, moralisme og regelrytteri er en dårlig kombo for mennesker med komplekse problemer. La Dr. Aspelin får gjøre jobben sin i fred.

Kristin Maaseide (Kristiansand, 2020-05-23)

#215

Jeg signerer fordi jeg ser hvilken hjelp Stig Aspelin utgjør i denne pasientgruppas liv. I tillegg deler jeg hans refleksjoner fra erfaring rundt hvordan denne gruppa har særlig behov for et individuelt tilrettelagt tilbud. Stig Aspelin har på møter og i oppfølging av pasientene, vist en enorm evne til å forstå pasientene og til å finne løsninger på tiltak som virkelig har ført til resultater. Stig Aspelin viser en utrolig medmenneskelighet og empati overfor sine pasienter og har evne til å forstå de mest komplekse mennesker.

Ingrid Marie Lydersen (Oslo , 2020-05-23)

#216

Det er nettopp sånne leger vi trenger! Han balanserer kanskje på en knivsegg i forhold til hva reglene er, men når han lykkes bør han få støtte ikke fordømmelse! Vi trenger utradisjonell tenkning rundt et vanskelig tema og i dagens samfunn er det for mye moraliserende og fordomsfulle synspunkter som når fram! Er sunnhet forbudt i dagens samfunn, hvis den ikke kommer via anerkjente metoder? Ingen har oppskrift på 100% vellykket behandling da må det være rom for alternative og modige behandlere!

Jorunn Lydersen (Dapa 20, 2020-05-23)

#217

Jeg har blitt bedt om det å signere 🙂

Christian Govenius (Oslo, 2020-05-23)

#221

At han blir fratatt retten til at forskrive ut a-b prepperater, er bare sørgeligt og burde ik ha skjedd i det heletaget. SKAM DERE!!!!

Jon Sjøquist (Lørenskog, 2020-05-23)

#222

Jeg har selv opplevd hvor drøyt det kan bli og hvor galt det kan gå for legene. Hadde dr Gundersen i Holmestrand i mange år. Vitnet for han i retten. Han vant men tapte tilslutt. Det ente med at han tok livet sitt. Fordi han visste empati for oss som sliter. Lar gjør ikke det. De dreper oss

Morten Oshaug (Tønsberg , 2020-05-23)

#225

För att det måste bli mer individuellt.

Jag har ptsd men får ej något lugnande

Joakim Grundström (Helsingborg , 2020-05-23)

#233

Han redda livet mitt, så jeg endelig har fått livet tilbake da jeg lå for døden, i 2015, pga jeg tålte ikke den rasemiske metadonen. Jeg har fått hjelp av han, pga han følger den hippokratiske eden, som alle fastlegene har skrevet under på. Men han er 1 av 5 som følger eden, selvom alle leger ikke tørr å følge opp eden, pga xmisbruk, vi er ikke like mye vérd. Selvom forskning viser at rusmisbruk, er en sykdom på lik linje som andre sykdommer. .

Oddgeir. Aasen. (Mortensrud. , 2020-05-24)

#235

Jeg er selv i en situasjon der slike medmennesker kan være forskjellen mellom en god dag og en dårlig dag eller et godt liv eller et liv på ræva!

Fransisca Knutstad (Trondheim, 2020-05-24)

#236

Syns det er ganske hårreisende at det ikke finnes el tørr stå fram Flere av dem legene som støtter gruppen her..

Monica Løfvenius (Trondheim , 2020-05-24)

#237

Han gjorde helt rätt! Man kan inte bara behandla ett beroende, utan att även behandla följd sjukdomar !!!!!!!!

Therese Johansson (Sundsvall, 2020-05-24)

#238

Jævlig at de som ikke fungerer i Lar regimet, ikke skal få den medisinen som beviselig fungerer..

Lasse Wennesland (Kongsberg , 2020-05-24)

#241

Jeg signerer fordi systemet i større grad må tilpasses brukerne, istedenfor å tilpasse brukerne til systemet.

Arild Knutsen (Oslo, 2020-05-24)

#243

Tack för ett bra arbete!

Hans Jannesson (Helsingborg , 2020-05-24)

#245

Retten til et verdig liv.

Anne Brit Borgen (Seljord, 2020-05-24)

#247

En lege som får min respekt. En av de ytterst få som ser person en å ikke sykdommen.

Kristin Heggstad (Trondheim, 2020-05-24)

#252

Denne legen her, skulle det ha funnet flere av 🙏😍❤️❤️

Lena Bjørnerås (Vikhammer , 2020-05-24)

#258

Synes det er viktig å bra at leger setter pasienten i fokus uten å la seg diktete av firkanta lar leger.vi trenger flere slike

Henning Siljan (Midt Telemark , 2020-05-24)

#260

Jeg signerer fordi vi trenger leger som støtter pasienten, ikke et rigid LAR-system.

Berit Asta Thorbjørnsen (Bergen, 2020-05-24)

#261

Alle fortjener menneskelighet.

Else Westrum (Reinsvoll, 2020-05-24)

#269

Jeg signerer fordi jeg hadde Stig som fastlege. Han reddet livet på min samboer, og vi ble tatt imot med respekt. Det er sjendent vi opplever å bli behandlet på lik linje med andre pasienter. Stig Aspelin er en fantastisk lege, som jeg støtter fult ut.
Heidi Elstein

Heidi Elstein (Oslo, 2020-05-25)

#270

Jeg var pasient hos Stig Aspelin i mange år. Dette at han ble fratatt jobben sin og vi er mange som mistet vår kjære lege , men også for mange en som gjorde at de holdt ut livet og hverdagen. Han reddet liv og det å frata en som Aspelin jobben sin er et så skammelig og feil at jeg kjenner jeg skammer meg over at slike ting skjer i vårt land. En lege skal redde liv og når en lege nettopp gjør dette og det med hjerte sitt ,noe jeg vet med sikkerhet og de som LAR ikke ville ha i sin behandling,som ikke hadde noe. Han reddet dem også. Da blir prat om retningslinjer og vås uviktig da han har jo faktisk gjort jobben sin og det med kjærlighet og stor empati mm. Det er et slags justis mord i magen min og det er sorg,skuffelse mye vonde følelser. Tenker dere på hvordan livene til de pasientene som han betydde liv og død for. Aspelin var en av de som som falt utenfor sin lege og jeg gråter over hvor mye feil man kan gjøre mot mennesker. Aspelin så alltid en ting; MAN GIR DA ALDRI OPP ET LEVENDE MENNESKE!!! Dere som tok avgjørelse på at Aspelin mistet jobben mener jeg er ikke riktig på noen måter. Mvh. Veronica Nevermo

Veronica Nevermo (Østerdalsgata 7b , 2020-05-25)

#272

Denne legen er en hedersmann og får selvfølgelig min støtte.

Eystein T. Syrstad (Trondheim, 2020-05-25)

#274

Jeg mener alle har rett på medikamentell behandling siden de er over 25 år og har prøvd medikamentell fri behandling før å mislykket. Jeg mener at ALLE SKAL HA PRØVD Tyrili Stiftelsen, Evangeliesenteret eller andre steder først. Med avrusning og nedtrapping av heroin med metadon eller lignende. Det samme gjelder amfetamin og pillemissbrukere.

Arve Græsby Grønvold (Oslo , 2020-05-26)

#277

Alle skal ha krav på *muligheten* til å få ut samme medisiner som alle andre, Lar skal ikke være en grunn for å ikke skrive ut beroligende/sovemedisin/etc.

Daniel Hjelmseth (Oslo , 2020-05-26)

#278

Dette er enn mer svak gruppe som igjen får lide når samfunnet får problemer, de lider mer enn nok fra før av og toppene i helsenorge bør vise sin "svake" side og hjelpe, for endel kan det medføre til at de vurderer å ta sitt eget liv, støtter oppropet fullt ut 🎇🦅🇧🇻

Anund Norheim (Horten , 2020-05-26)

#279

Jeg signerer fordi jeg ønsker at en lege skal ha mulighet til å behandle pasienter utifra hva han/hun mener er til det beste for pasienten.

Nina Merethe Lilleby Nielsen (Hobøl, 2020-05-26)

#280

Det er Min RETT.

Jo-Friedrich Eisenträger (Tenerife , 2020-05-26)

#282

Rättvisa

Mats Rutberg (Bräcke, 2020-05-26)

#283

Lar skulle vært nedlagt og bygd opp på nytt. Er mange der ute som har forferdelige bivirkninger på metadon og subb. Og at metadon forkorter livet ditt er vel tatt ad notam av de fleste nå. De kan ikke få valium for da slutter de å puste sies det. Merkelige greier, i fjor var det manko på sobril, da fikk alle valium. Og så vidt jeg vet så puster de enda. Skammelig og ha 100vis av opiatyper og kan tilby kun 2 til larbrukere. LARiteter kalles det. Og kommer oxo an på hvor i landet du bor angående valium. Gi legen kongens fortjenestemedalje for han har redda mange liv. Lar er som barnefjernerne, må plukkes fra hverandre og settes sammen igjen. Du blir aldri fornøyd med første huset du bygger, men du ser ikke feilene før det er på plass. Norge på sitt beste. Tragisk for brukerne. Husker det var ei som spurte en sykepleier på ir at når Hu havna på gamlehjemmet skulle Hu fremdeles følges på Dass å vise fram kjønnsorganet sitt, ja svarte sykesøstra. Noe så nedverdigende. Er pasienter med alle rettigheter, men kan ikke stoles på for 5 øre. Vi har aldri blitt behandla som likesinnede med andre pasientgrupper.

Johnny Roger Ingebrigtsen (Løken, 2020-05-27)

#286

Jeg vet hva en slik lege betyr for livet til pasientgruppen og familien deres.

Thomas Karoliussen (Risør, 2020-05-27)

#288

En av svært få leger som er villig til å hjelpe rusmisbrukere med di problemer di har med rus og helsa forøvrig.Di fleste rusmisbrukere kjøper til og med penicillin på d sorte markedet istedet for å gå til fastlegen sin som di ikke blir hørt av.Leger flest bryter eden di har avlagt fordi di er så feige at di bryr seg mer om risikoen for kritikk enn sine pasienter .

Petter Lorentzen (Steinkjer, 2020-05-27)

#289

Det er urettferdig og stigmatiserende for en stor gruppe mennesker at de ikke får adekvat behandling. Gi leger rett til å hjelpe!!

Rachel Aune (Trondheim , 2020-05-28)

#290

Han tør å stå opp mot LAR regimet å gi dødssyke pasienter den hjelpen de trenger.

Johnny Hofstad (Bratsbergvn 100b, 2020-05-28)

#293

Jeg signerer fordi at en sånnen leger som tørr å hjelpe denne paientgruppen burde bli hørt for de blir nesten aldri hørt for alt blir sett på så sidemisbruk akkurat så denne gruppen ikke trenger medisiner som en paient me streit bakrund hadde fått den slags medisiner utskrevet uten å blunke

Steinar Kjelsberg (Bryne, 2020-05-28)

#294

Takk for at noen våger å se oss.
Vil gi en stor støtte til de som våger å hjelpe, ved og tenke litt annerledes.👍

Esther Helene Roness ( 8489 Nordmela, 2020-05-29)

#295

Jeg mener at leger skal ha rett til å skrive ut medisin som hjelper narkomane mot abstinenser, de har en ed om å hjelpe og da skal dem ikke miste retten de har til å hjelpe.

Jan-arve Haukvk (Årstad , 2020-05-29)

#296

Jeg støtter dette pga at jeg er for alle leger som tør å stå i mot maktmisbruket til LAR. Og tør å stå i det uansett hvilken konsekvenser det vil ha for fastlegen din

Ronny Kenneth Wold (Oslo, 2020-05-29)

#298

Fordi jeg mener Stig Asplin gjorde en meget god jobb, og fortjener å HJELPE flere mennesker- til ett godt og verdig liv!!

Erlend Grønås (Andselv, 2020-05-29)

#300

er uenig i hvordan lar driver på,oppfører seg som diktatorer i et u land! vi lever i et demokrati og må få lov til å si og velge lege fritt som også mener noe helt annet dn hva lar gjør!
lå på sykehuset med vevskader på milten og hadde smerter av en annen hverken,fikk 60 mg metadon om dagen som jeg fast går på,jeg fortalte jeg trenger heller noe som tar smerten min og ville snakke med smerteteamet!
etter 4 dager med venting og smerter,så fikk jeg beskjed at de allerede har snakka med lar og det var ikke noe mere de kunne gjøre for meg.. har slitt med vansker hele mitt liv,har diagnosen ptsd,persolighetstillpasningsforstylelser! jeg har i flere år sagt at jeg bare eksisterer,har ikke den livsgnisten lengre pga angsten jeg sliter med hver bidige dag,smertene fra milten,ryggen og kneet! så har jeg gått opp 60-70 kg og har hatt hjerteflimmer pga overvekt etter jeg starta på metadon.. dem er ikke innterisert i å inngå kompromiss og la meg kutte ut metadon og starte med noen få valium og smertestillende som fungerer og ikke gir meg overvekt,klarer ikke å dra ut å leve normalt og isolerer meg hjemme! det vet de så altfor godt og gjør ikke noe med det,ønsker meg en lege som bryr seg og vil hjelpe meg.. så jeg vil mere en gjerne skrive under og forklare meg mere om det skulle være nødvendig! er drittlei lar, mvh ringo andvik

jan ringo andvik (trondheim, 2020-05-29)

#301

Han gjør en god jobb, der de fleste andre leger stopper for de som virkelig trenger hjelp til sin sykdom......

Vidar Halvorsen (Horten, 2020-05-29)

#305

Jeg er selv LAR pasient med behov for flere medisiner enn LAR generelt godtar. LAR bedriver organisert maktmisbruk og veldig få i posisjon tør si imot de.

Joakim Gillebo (Drammen, 2020-05-30)

#306

Vi trenger de få legene som ser på rusavhengige som likeverdige mennesker

Bodil Sætra (Tomter, 2020-05-30)

#308

Retten til utskriving avlovlige medisiner

Rune Olufsen (Trondheim , 2020-05-31)

#310

Jeg signerar för min datter er rusbruker

Elisabeth Haavold (Värmland , 2020-06-02)

#315

Jeg signerer fordi jeg har et sterkt ønske om at noe blir gjort eller skjer med dette systemet. Har venner og er selv rammet av denne typen for straff.

Jon Erik Kjellerød (Tønsberg, 2020-06-05)

#317

Har vært med pasienter til Stig Aspelin. Dyktig lege som tar rusavhengige på alvor, og som har hjulpet mange til et mer verdig liv.

Tove Fritzen (Oslo, 2020-06-06)

#319

Stig Tønnesen
For jævlig,vært sånn i alle år

Stig Tonnesen (Stavanger , 2020-06-12)

#321

Jeg signerte fordi vi trenger leger som skriver ut livsnødvendige A og B preperater jeg vil dø uten denne hjelpen

Stian Berven-Hanssen (Stavanger , 2020-06-29)

#325

Jeg signerer fordi jeg tror på den jobben Asplin gjør og hans tanker om behandling av rusmiddelavhengige.

Julie kalvøy (GODØYA, 2020-08-25)

#336

Jeg ver st mange mennesker kommer til å havne på det illegale markedet og da vet vi hva som venter dem...Nok en runde med dårlig selvmedisinering/over mrdisinering,,,I en fra før hard nok hverdag som rusavhengig frs før blir mennesker nok ett offer for idiotisk byråkrati dom kun ser det negative i Dr Asplin,s liberale helsehjelp..
Samme med Dr Sverre Eika..
Håper dere som tar fea disse legene foreskrivsretten skammer dere......
Vi er dessverre ikke kommet så langt i å hjelpe mennesker med rusproblemer her i lsndet...Det er straff og krav som gjelder ,som på 80 tallet...
Jeg blir kvalm.

Espen Olsen (Oslo, 2021-01-14)

#340

Jeg føler m pasientene,vet hvor vanskelig det er å finne hjelp i påvente av Lar medisin. Dessuten smertelindring og beroligende er det mange av oss eldre misbrukere som trenger etter et langt liv m missbruk av kroppen.

Ann Olsen (Oslo, 2021-01-14)

#341

Mistet a og b preparater etter at fastlegen gikk av med pensjon! 😡

Anders J Nilsen (Hamar , 2021-01-14)

#345

Offentlig mishandling og diskriminering.

Rolf Solvang (Kopervik , 2021-01-14)

#346

Fordi Stig har reddet mange

Kenneth Wiklund (Oslo, 2021-01-14)

#347

En fastlege bør ha lov til å ta disse vurderingene selv. Da det er de som kjenner pasienten og pasientens behov.

Anette Winther Sørensen (Sandefjord , 2021-01-14)

#352

Jeg signerer fordi jeg støtter legen. Og hans pasienter ikke minst.

Kari Ellefsrud (Skarnes, 2021-01-14)

#353

LAR pasient

Andreas Walle (Oslo, 2021-01-14)

#354

Jeg akseptere ikke norsk ruspolitikk.
Forvaltningen driver aktivt med menneskerettsbrudd gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Ivar Hølaas (Rozenkrantzgata 194, 3023 Drammen , 2021-01-14)

#357

Hele politikken rundt medikamentutskrivning er fullstendig feil. Denne legen og hva han har gjort er et godt eksempel på det. Hvordan er det bedre at folk er gatenarkomane enn at de får det de trenger hos legen? Jeg forstår ikke problemet. Det er INGEN som ønsker å bli avhengig av noe, og med de avrusningsmetodene som finnes i dag (med kun 7% som lykkes) så er det nesten umulig å slutte. Så det eneste som avgjør at denne legen har mistet lisensen sin er kun pga synsing, føleri og feilplassert moralisme. Skammelig.

Thale Anker Feiring (Nøtterøy , 2021-01-14)

#358

Jeg kjenner noen som han har hjulpet ut av et liv i rus!

Per Magne Salvanes (Vikebygd, 2021-01-15)

#366

Medmenneskelighet og verdighet for medmennesker betyr mer enn regelrytteri.

Grete Ellefsen (Bekkestua, 2021-01-15)

#371

Jeg vil gi min fulle støtte til dette oppropet....

Roy Øgreid (Sandnes, 2021-01-15)

#373

Alle pasientergrupper skal få velge en lege de trenger!

Cornelia Asplin (Oslo, 2021-01-15)

#375

Han får støtte for det flotte arbeidet han har gjort, og som skal videreføres

Erik Akre (Oslo, 2021-01-15)

#376

Jeg vil gjerne vise min støtte da jeg er hundre prosent enig i alt som er beskrevet (over)for å beskrive dr Asplin. Jeg var kjæreste med ei som var pasient hos dr Asplin og vet med dette at han virkelig gjorde en forskjell i livet til mange,b.la rusmisbrukere.

Jan Olaf Loffe Helleland (Oslo, 2021-01-15)

#377

Jeg ønsker å støtte Stig sitt menneskesyn

Else Asplin (Nesbyen, 2021-01-15)

#378

For denne legen bør få hjelpe di som trenger hjelpen hans.

Henriette Sofie Tangen (Stongvegen 6 , 2021-01-15)

#382

Vi trenger leger som setter pasientens beste foran alt annet. Vi trenger et regelverk som gjør det samme.

Marit Petersen (Oslo, 2021-01-15)

#386

Det er mangel på gode leger i rusfeltet, så eg ynskjer å støtte doktor Aspelin.

Bjørg Mannes (4270 Åkrehamn, 2021-01-15)

#390

Jeg signerer fordi behandlingen av rusmiddelavhengige i Norge er preget av moralisme og fordommer. Asplin viser med sin holdning at en human behandling av disse mennensskene er mulig.

Anders Hovind (Oppegård, 2021-01-15)

#392

Jeg synes det er ille at Stig er blitt straffet for sin gode legegjerning overfor en svak og utsatt pasientgruppe.
Jeg synes rett og slett at det er en skammelig reaksjon fra Helse-Norge!

Ingvild Asplin (Oslo, 2021-01-15)

#397

Dr. Asplin er en svært kompetent og dyktig lege. Han tar alle pasienter på alvor og har reddet mange liv med sin omtanke.

Paul Strand (Oslo, 2021-01-15)

#398

Jeg signerer fordi Dr.Stig Asplin er en god fastlege for de aller svakeste og burde få praktisere som fastlege slik ham har gjort. Å gi folk et bedre liv er en leges oppgave. Jeg tror mange savner ham som sin fastlege og er fortvilte over denne avgjørelsen. Dette burde reverseres.

Kristin Fossheim (Engerjordet 43, 2021-01-15)

#400

Jeg signerer fordi jeg mener at det er bedre de får den medisinen de trenger i stedet for.å måtte kjøpe illegalt og ikke vet hva man får i seg.

Anita Meyer (Eidsvoll, 2021-01-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...