Støtte til Dr Stig Asplin

Kommentarer

#7

Jeg signerer fordi mennesker med rusproblematikk er fortsatt mennesker og fortjener å bli behandlet med respekt. Jeg signerer fordi leger som tenker utenfor boksen er leger vi trenger flere av. Jeg signerer fordi legen dette gjelder ikke ble lege for å tjene penger men for å HJELPE mennesker.

Alexandra Hansen (Bergen, 2020-05-20)

#14

Moralisme kan ikke få trumfe fornuften. Menneskerettighetene og den hippokratiske ed er det eneste verdige.

Bjørn Dahl (5640 Eikelandsosen, 2020-05-20)

#17

Det er bra å ha en lege som kan hjelpe oss får å få lov å rett til medesinnering. Vi trenger flere som ha. Å være narkoman er en sykdom å vi trenger hjelp. Mvh Jon didric Jahnsen

Jon didric Jahnsen (Tønsberg , 2020-05-20)

#21

Hadde selv Dr.Asplin som fastlege og som støtte da Sverre Eika hjalp meg med medisiner slik at jeg kunne flytte ut av Oslo og stable livet mitt på beina. Er alt for få av det kaliberet, dessverre. Men man ser jo hva som skjer m de som prøver

June Dahle (Tromsø, 2020-05-20)

#24

Uretten som foregår for åpne øyne..

ove karlsen (Stavanger, 2020-05-20)

#29

Det er riktig gjort.

pål gunnar øien (Årnes. , 2020-05-20)

#31

Det må bli SLUTT .på at leger som er vel så kvalifiserte og og ofte bedre erfaring innen pasienter.med rusproblemer enn de ulike LAR legene i de ulike foretak.

Det virker ikke som livsmestring og livsglede er hovedmålet.

Nei de viser ingen forståelse for at vi rusmisbrukere er like forskjellige som alle andre i dette landet.

Og Gud forby om vi skulle kjenne et nanosekunds eufori.

Var vitne via FB hvordan 1 av Asplund pasienter holdt på å gå i psykose.

Ingen andre som har passert 50 år blir nektet medisiner mot indre uro og angst.
Samt søvnproblemer.

SIRI NYGÅRD (STAVANGER, 2020-05-20)

#33

Han var min lege og jeg støtter Aspelin for han tenker på oss og behandler oss som vanlige mennesker og hjelper gjerne til med å hjelpe deg med andre saker også.

Grethe-Lise Holmberg (Oslo , 2020-05-20)

#34

Selv om medisin er politisert har pasientene individuelle behov. Asplin har rett

Jon Olsen (Oslo, 2020-05-20)

#38

Dette er GALSKAP satt i system !!!

Kristian Bakke (Solbergelva , 2020-05-20)

#40

Jeg signerer fordi Dette er en del av de positive endringene vi trenger i samfunnet som så alt for lenge og desverre fortsatt blir slått ned på.

Gregers Halvorsen (Førfe, 2020-05-20)

#41

Jeg signerer fordi, at alle der virkelig forstår de rusavhengige, de blir fratatt utskrivningsretten, noe LAR ofte er skyld i. Han gjør virkelig en forskjell, og følger sine pasienter veldig godt opp, og med veldig gode resultater.

Tina Vestergaard (Sarpsborg, 2020-05-20)

#42

Jeg signerer fordi det er hårreisende at en lege som vil sine pasienter vel mister tillatelsen.

Isabel Kristiansen (Oslo, 2020-05-20)

#45

Jeg støtter Aspelin, dette er svært viktig for alle at denne saken snur seg. For det handler om menneskeverd, og medisinsk trygghet for pasienter som står svakt i samfunnet

Tom-andreas Wikdahl (Trondheim , 2020-05-20)

#48

Jeg ønsker å vise min støtte💖Dette er latterlig, vi kan ikke la det fortsette🤬

Gry Thorsen (Oslo, 2020-05-20)

#49

At disse menneskene har behov legehjelp på lik linje med resten av befolkningen.
Videre så er dette en fastlege som har sett behovet til den enkelte pasient

Karl Olaf Sundfør (Sauda, 2020-05-20)

#52

Jeg er sykepleier og mener at pasientrettighetsloven bør gjelde for rusavhengige på samme måte som for resten av befolkningen.

Martin Olafsen (Oslo , 2020-05-20)

#54

Dr Asplin er en dyktig, empatisk og klok lege som har hjulpet mange bort fra gata og inn i en trygg forutsigbar hverdag med bolig og jobb. Inkludert min sønn.
Det er en skam at Asplin skal miste forskrivingsretten fordi han, som en av få fastleger ønsker å hjelpe denne stigmatiserte pasientgruppa.

Grete Johansen (Asker , 2020-05-20)

#55

Det er en skandale at allmennleger mister forskrivningsrett for A og B preparater.

Erik Pedersen (Oslo, 2020-05-20)

#57

Ser det som det viktigste i behandling av mennesker at fastleger som setter seg inn i problematikken til pasienten må kunne få behandle dem hensiktsmessig!

Thom Rune Storsveen (Tønsberg, 2020-05-20)

#60

Fordi jeg vet at den behandlingen Stig Aspelin praktiserer fungerer og gir bra mennesker livskvalitet.

Hans Eivind Høien Nielsen (Borgestad , 2020-05-20)

#63

Jeg signerer fordi det er forferdelig trist og frustrerende å se at LAR-brukere blir fratatt livsviktige medisiner på bakgrunn av utdatert politikk. I Norge tør ikke leger å følge internasjonale retningslinjer for erstatningsmedisin, i frykt for Helsetilsynet. Selv påpeker Helsetilsynet at det er politikerne som har bestemt at det skal være slik, ikke fagfolk. Asplin er blant de få legene som har fulgt tiden og han kan vise til resultater. Selv kjenner jeg flere av dem, ettersom jeg jobber med noen av pasientene som har mistet sin lege og nå lider unødig av den grunn. Noen må ta ansvar og få oppdatert denne kulturelle programvaren som sier at folk får dra på gata dersom de bruker opiater og har angst. Alle andre i samfunnet som lider av angst kan få angstmedisiner av legen sin, ved behov, men altså ikke de som er formelt stemplet («rusavhengige») gjennom opptrapping i LAR. Sånn skal det ikke være!

Henrik Hays Nielsen (Oslo, 2020-05-20)

#65

Leger som dr.Stig Asplin burde vært hedret, ikke fratatt retten til å hjelpe pasientene sine.

signe wiik (Ilseng, 2020-05-20)

#67

Jeg er enig i denne legens retorikk. Det er på tide å se på resultatene sånne leger får til, fremfor hva de skriver i resepblokka. Det er menneskeliv det er snakk om. Hvis loven hindrer leger i å gi sine pasienter livreddende behandling, eller hindrer dem i å bedre pasienters livskvalitet, så er det noe som er fundamentalt galt med loven. Vi skulle hatt mange mange flere leger som tør å tenke utenfor boksen, men med dagens ukunnskap i fht avhengighet, samt rigide lovverk er nok det en ønskedrøm. Jeg er dypt skuffa over måten rusavhengige blir møtt på i Norge. Å måtte kjempe og kjempe for alt andre kan ta for gitt gjør at selv den beste gir opp til slutt. Fy for en skam! Livskvalitet før medikamentfrihet!

Britt Nordstrand (Valderøy , 2020-05-20)

#73

Jeg signerer fordi mange leger er alt for restriktive og redde for sin egen karriere,å glemmer å hjelpe mennesker.
Mvh.Ådne

Ådne Aschehoug Aadnesen (Hauge i Dalane, 2020-05-20)

#75

Han er en pioneer

Thor Nicolaj Syrdal (Vanse , 2020-05-20)

#76

Aspelin har vært til enorm hjelp for en mengde brukere.
Han bør snarest rehabiliteres som lege.

Isak Wøien (Oslo, 2020-05-20)

#81

Jeg støtter denne legen. Makan til elendig beh i lar. Ødlagte organer, grunnet de hører IKKE på pasienten. Så redd de etter meg. Få leger som går imot lar. Ære være dem !

Monica-Marie Hansen Nygård (1650 Torp , 2020-05-20)

#82

Fordi jeg støtter dr.Asplin

Rune Pettersen (Vigrestad, 2020-05-20)

#87

Har omgangsvenner som har vært misbrukt seksuelt som barn av alkoholiserte foreldre og som ikke får sove uten den eneste medisinen som hjelper dem, i form av heroin.

At disse må prostituere seg for å få råd til medisinen sin, opplever jeg som dypt urettferdig.

At disse menneskene skal være dømt til å lide og bli straffet, utstøtt og stigmatisert gjennom hele livene sine, er forferdelig. Både for dem selv og for alle som er glade i dem; selv om dette også tydeligvis er forbudt.

Bjørn Føyn Jespersen (Oslo, 2020-05-20)

#88

Narkoloven er et skamløst overgrep

Roar Mikalsen (Oslo, 2020-05-20)

#93

Jeg husker hvordan det gikk med dr Gundersen.

Rolf Solvang (OSLO, 2020-05-20)

#94

Jeg støtter Stig Aspelins måte å se de narkomanes behov for ordentlig medisinering og synes ikke leger skal straffes for å følge eden di avlegger. Ønsker at flere leger skal tørre skrive ut a og b preparater uten at di blir straffet.

Catrine Randby (Enebakk, 2020-05-20)

#97

Støtte til Dr. Asplin og alle andre leger i en lignende situasjon. Ønsker en legemiddelpolitisk reform basert på humanisme og vitenskap.

Kenneth Guldteig (Brekstad, 2020-05-20)

#98

Jeg er 100% enig, og det er på høy tid å si fra nå. Det angår meg selv, og 1000vis av norske kvinner & menn, som prøver å bygge seg opp igjen etter mange års problemer

Ellen Dahl (Oslo , 2020-05-20)

#99

Vi trenger FLERE leger som Asplin som behandler rusavhengige som faller utenfor LAR.

Siri Getz Sollie (Fjordgata 24, 7010 Trondheim , 2020-05-20)

#100

Alle har krav på lik rett til adekvat behandling. For dr. Asplins rus-pasienter innebærer helsetilsynets beslutning at disse pasientene i praksis henvises til gata igjen, med kriminalitet og illegalt rusmisbruk.Dette er en stor skam for velferdsstaten generelt og Helsetilsynet spesielt

Alf Gjørlihagen (Lillehammer , 2020-05-20)

#101

Jeg støtter Dr. Asplin sin hjelp til rusmisbrukere.

Synne Christiansen (Oslo, 2020-05-20)

#106

Fordi Stig er den beste legen jeg vet om.. Han bryr seg! Men det er jo ikke greit å bry seg nå om dagen. Han er den eneste legen som faktisk har fått meg til å bruke mindre og mindre medisiner, istdenfor mer og mer som så og si alle andre leger har gjort..

Håper det ordner seg Stig! Stå på!

Bjørn Erik Mol (Røyken, 2020-05-20)

#109

Jeg har vært i lar siden 1999 og har gått på sub og metadon med så mye bivirkninger av det at jeg ikke klarte å jobbe. I 2016 fikk jeg dolkotin og et nytt liv uten bivirkninger

Bjørn Arne Wiers (Bergen, 2020-05-20)

#113

Min støtte til Stig Aspelin.
På dette felte må det gjøres noe,de var heldige de som fikk hjelp av teamet rundt.
Håper vi får en viktig stemme frem.

Legalisere stoffer og myke opp behandlingen av de som sliter ekstra.

Robin Løvlie (Oslo, 2020-05-20)

#114

Fordi dette er en lege som alltid har stått på for de svake i samfunnet. En riktig menneskekjenner❤❤❤

Inger Gihlemoen (Oslo, 2020-05-20)

#115

Fordi han er en fantastisk dyktig lege.

Håkon Vikra Sjøen (Sævelandsvik, 2020-05-20)

#117

Fordi jeg mener han gjør en utrolig viktig jobb. som flere skulle ha gjort som han

Maria Christensen (Tvedestrand , 2020-05-20)

#125

Jeg signerer fordi jeg er så glad for at det finnes leger som asplien og Eika.

Jonas Thorvaldsen (Kristiansand, 2020-05-21)

#128

Jeg har ønske om å støtte en lege som hjelper denne pasientgruppen.

Eilen Raffelsen (Oslo, 2020-05-21)

#131

..fordi han bla. har vært en utrolig god støttespiller som
Fastlege for sine pasienter bosatt på lavterskeltiltaket, der jeg jobber !

Gry Gjengstø (Oslo, 2020-05-21)

#134

Fordi jeg vil støtter alle leger som oppigjennom årene har støttet mennesker med rusproblematikk med en god samtale og medisiner som er mer passende en det man får på lar, fastleger blir umyndiggjort av sånn det er i dag med regler og trusler om å miste forskrivning på a og b preparater til mennesker som meg som sliter med rusproblematikk. Det er rart at vi i 2020 har det sånn at en gruppe med mennesker skal være redd for å gå til legen å spørre om noe mot angst og nerver eller mot smerter i frykt for å møte en stigmatisering som er i all hovedsak skapt av lar systemet sånn det er i dag. Sannheten er at vi ønsker å kunne være med å styre hva slags medisiner vi får og noen leger mener også det,men det har fått fatale hendelser for mange av de,som legen nevnt her,har mange mistet jobben og utskrivnings rett,dette fører med seg at alle som hadde denne legen har havnet uten medisiner og tilbake i elendigheten med rus. Dette handler om uvitenhet og en veldig firkantet tenking om ruspolitikken i Norge.

Kenneth Nesvold (Oslo, 2020-05-21)

#139

Han er den eneste fastlegen som har hatt tid til å høre på problemene mine og forstår hva jeg sier.

Morten Andersen (Oslo, 2020-05-21)

#140

Jeg signerer fordi jeg synes det er hårreisende å frata en lege retten til å skrive ut disse preperatene ettersom han best tar vurderingene til sine egne pasienter.

Iselin Johannesen (Bergen, 2020-05-21)

#142

Jeg nekter og sitte på ræva og bare synse. Dessuten er Aspelin en lege som virkelig fortjener all honnør,og dette er hva han får????

Hanne Lundin (1362,Hosle, 2020-05-21)

#144

Jeg signerer fordi jeg mener legen bare har gjort det alle leger burde gjøre. Alle mennesker har lik rett på helsehjelp, og han gjorde akkurat det. Han hjalp de menneskene som trengte det, og uten ham så er det jo ingen lege som tør ( se hva som skjedde m han som turte. Og de menneskene ble bedre mennesker fordi de fikk de medisinene de trengte så de slapp alt fra bo ute, stjele mm

Anita Solberg (Nittedal , 2020-05-21)

#146

Jeg mener Asplin ssmmen mrd Sverre Eika har mye mere kompetanse enn noen sosionomer sykepleiere på Lar..Tror Lar bør gå i deg selv og se hvor mange har dødd pga av at de ikke orket mer......Jeg har en lege som skriver ut b preparater og metadon ,men hvor lenge.............er redd for Lar selv om hun jeg har på Lar er nokså mild ifhld til feks Edvardo Grieg og Peter Krajic.Js jeg nevner de to ,da jeg kan bevise overtramp og maktmisbruk fra de to.....desverre.....

espen olsen (Oslo, 2020-05-21)

#147

Jeg signerer fordi Asplin er viktig for mennesker i vanskelige livssituasjoner

Jan Richard Olsen (Oslo, 2020-05-21)

#148

Legen har rett. Og er en av få som forstår

Tom Sneen (Oslo , 2020-05-21)

#152

Folk trenger leger som skjønner rusfeltet veldig mye. Og han er en av fryktelig få. Hva er det med dere som sparker folk som hjelper, legger ned alt av tiltak rus misbrukere trenger og rett og slett bare kjører over oss. Dette er bare så respektløst og råttent.

Line-Marita Toli (Oslo , 2020-05-21)

#154

Dr. Stig Asplin tok imot meg for ca. 5 år siden da LAR lagde avtale med meg som jeg fulgte opp og de brøt.
LAR snudde ryggen mot meg og ga meg i tillegg falsk informasjon anng. regninger og hva det kostet å komme dit.
Hele historien med LAR er mye lenger enn dette, men det kan jeg fortelle en annen gang.
Grunnen til at jeg støttet Dr. Asplin er fordi han trodde på meg og ga meg en sjanse. Den sjansen var alt jeg trengte.
Jeg fikk den medisinske støtten jeg trengte og har klart meg veldig bra siden den gang!
Kontakten og tilliten til familien min har jeg måttet jobbe for og nå fått. Siden jeg må pendle et stykke er jeg sammen med dem ca 4 ganger i året 3 uker hver gang.
For første gang i livet mitt kan jeg leve som et vanlig menneske!
Alt pga Dr. Stig Asplin. Jeg skylder han mer enn jeg noen gang kan betale tilbake.
Jeg har fått LIVET MITT TILBAKE!
ET VERDIG LIV!
Måtte Gud hjelpe meg om jeg noen gang skulle miste medisinene. Bare tanken gjør meg livredd!

Kine Anett Gjesdal Hoff (Oslo , 2020-05-21)

#169

Han gjør noe som mange andre også skulle ha gjort!!! At man får en grei dag. Han skjønner det 🤔😳det er forkastelig det som har blitt gjort. I mot han med mere🙄🤪leger skal jo hjelpe. Eller H V A🧐??!🤬

Svein-Erik. Skogstrøm (Jessheim, 2020-05-21)

#171

Jeg vil gjerne støtte de få legene som tør å gjøre det som så mange andre skulle ha gjort! ✌️❤️🇧🇻

Ole Martin Holtop (Maria Dehlis vei 33 1084 Oslo , 2020-05-21)

#172

Jeg signerer fordi jeg støtter denne saken.

Øystein Kristiansen (Årnes , 2020-05-21)

#175

Jeg støtter Stig Aspelin og hans virke som lege. La han få tilbake forskrivningsretten NÅ!!!

Hilde Stokholm Andersen (Oslo, 2020-05-22)

#180

Jeg signerer fordi det er ekstremt viktig å ha leger som kjenner pasienten, som pasienten stoler på, leger som ikke lar seg diktere og er redde for evt konsekvenser når man er fastlege til en Lar bruker.

Linda Espe (Oslo, 2020-05-22)

#181

For at han berger liv, hadde jeg ikke selv hatt en slik lege for 20 år siden hadde jeg ikke levd idag. Han var akkurat samme kaliber som dr Asplid, turte hjelpe og viet sitt liv til dem som sleit værst. Slike leger berger liv og gir livskvalitet. Nå har jeg 20 år i Lar uten en russprekk, for jeg fikk en lege som ga meg tillit.

Ann-Heidi Andersson (7790 Malm, 2020-05-22)

#182

Det er på tide å snu den negative trenden iht behandling av rusproblematikk

Sølvi Riiser (Oslo , 2020-05-22)

#184

Leger som har mot til å hjelpe rusavhengige mennesker utenfor LAR-systemet ikke skal miste jobb eller lisens.

Bennie Feringa (Ådalsbruk, 2020-05-22)

#185

Stig Aspelin er en forgangsmann innen rus - OMSORGEN sammen med noen få andre, som ikke sitter og ser på når folk har det vondt, men hjelper til som en lege med integritet BURDE gjøre, og ikke gjemme seg bak andre leger's feilaktige avgjørelse. Den Hippokratiske ed, gjelder vel ALLE MENNESKER!!!

Konrad Østvold (Oslo, 2020-05-22)

#186

Flott at det finnes leger som har mot til å gå utenfor Lar systemet! For å hjelpe mennesker som ikke passer i Lar, skal ikke risikere å miste jobben og lisensen

Camilla Feringa (Hamar, 2020-05-22)

#189

Gro Smeland

Gro Smeland (Høietun , 2020-05-22)

#194

Det handler om menneskeverd, og å bli behandlet med respekt i tillegg til at ALLE har krav på forsvarlig helsehjelp.

Kjersti Kvistad (Inderøy, 2020-05-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...