VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#2004

For at det er en selvfølge !!

Roger Vestad (Telemark , )

#2014

Jeg signerer fordi utbygging av disse galskapens monstre har ingen positiv virkning for strømregninga mi eller for det såkalte "grønne skiftet".

Arve Rye (TOLGA, )

#2016

Vindturbiner ødelegger mere en det gagner.
Det er jo mengder av eksos fra disse svære bilene som frakter turbinene opp i fjellet, gravemaskiner som spyr ut eksos. Giftig olje i mengder pumpes opp i hver turbin.
Og så gir det effekt bare når det er vind.🥶🥵🥵🥵🥵

Guri Lidsheim (Kristiansand, )

#2018

Vi kan ikke ødelegge norsk natur og dyreliv!

Ingvild Vaale Arnesen (Oslo, )

#2023

Ødeleggende og stygt!

Silje persdatter Jensen (Fauske, )

#2026

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare naturen og naturmangfoldet. Vi prlduserer mer enn nok strøm i Norge bare ved hjelp av vannkraften.

Arvid Løkenberg (Gjeving, )

#2029

Mot sjenerell natur ødeleggelse.

Geir Nygaard (Kristiansand , )

#2035

Jeg er sterkt imot vindturbiner både på land og til havs! Det er kun pengene som rår - naturen taper - det kan vi ikke tillate.

Lilli Ann Varpen (Molde, )

#2039

Jeg signerer fordi norsk natur er uerstattelig og fordi klimaet aldri vil kunne bli bedre av å ødelegge den ved å grave opp myrer som er karbonlagre og sprenge ut fjell og ødelegge for fugler, dyr og insekter og mennesker, hvis naturlige habitat forsvinner sammen med forsøpling som er en del av vindkraften via mikroplast og infralyd og skadelige oljesøl og forurenset vann... alt for noen mektige profitører uten at det kommer kommunene til gode. Enn videre avgir vindkraft lite energi i forhold til vannkraft som heller bør oppgraderes.

Kristin Sars Ellefsen (Os, )

#2046

jeg vil ikke ødelegge Norges natur for fremtiden.

Arne Vik (Skedsmokorset, )

#2047

Dette er en voldtekt av norsk natur og en utrydning av truede fuglearter. Vi ødelegger vår egen fauna fordi noen skal tjene seg rike. Her er det pengegriskhet som rår. Fornuft og forståelse av konsekvenser avdennegalskapen er helt fraværende.

Lene Andresen (Lismarka , )

#2048

Vi har nokk vann her til og lage kraft

Audun Sætran (Lindås, )

#2049

Vindkraft er en ødeleggende uting som ikke hører hjemme i naturen, hverken til land eller til havs.

Synøve Johannessen (Drammen, )

#2051

Vindkraft er vandalisme og ran av vår natur. Mennesker og dyr lider. Staten gir bort landet til kapitalismen.

Anna Ravna Gaup (Karasjok, )

#2056

Jeg er imot vindkraft. Vi trenger ikke dette i Norge.

Eivind Brimsøe (Hundvåg, )

#2057

Enig med budskapet!

Olga Urgen (Rogaland, )

#2059

Vindkraftverk er natur ødeleggende og svart ikke grønn energi.

Narve L. Jensen (Mjøndalen , )

#2061

Jeg er mot rasering av norsk natur

Finn-Are Markussen (Troms, )

#2062

Vindkraft har null verdi, ustabil og helt avhengig av balansekraft.
Brutale ødeleggelser av natur og skader alt liv. Uante høye kostnader og den er basert på subsidier fra staten og fra oss forbrukere. Det skjer en forbrytelse mot naturen og det er dessverre profitt som styrer politikere.

Brit Ulfsnes (Trondheim, )

#2069

Fordi dette er viktig

Karl Arne Tågerud (Drammen , )

#2077

Viktig med mer kunnskap

Ida Bang (Berlevåg , )

#2083

Vindkraft ødelegger natur og dyreliv, forurenser drikkevann +++++

Liv Lyssand (Vestland, )

#2087

Fordi dette er viktig for ivaretakelse og forvaltning av norsk natur.

Camilla Hågensen (Kongsberg, )

#2090

Viktig!!!

Emma Stubsjøen (Hamar, )

#2097

Veldig skeptisk til vindkraftbløffen.

ROAR Reppe (Sistranda, )

#2098

Jeg signerer fordi vindmøllene er ustabile, fordi de forurenser naturen, de lekker olje, de bråker, og de kollapser etter en viss tids bruk. Dessuten skader de naturen, spesielt når de kollapser og sprer mikroplast, masse olje m. m. Bort med naturødeleggelse!

Mary Lian Røsand (Trondheim, )

#2100

Vindmøller dreper fugler i flukt. Særlig ille er det at svært mange rovfugler, ugler og andre fredede og truede arter drepes i stort antall.

Dag Langfjæran (Gjøvik, )

#2106

Hele livsløp må med, bl.a. at det slippes ut tonnevis med mikroplast og annet , samt utslipp fra ødelagte våtmarksområder. Bruk først penger på å optimalisere vannkrafta, samt se på solkraft.

Vidar Breivik (Glomfjord, )

#2112

Jeg hater albinopalmer (kvite propeller ) de er trafikkfarlige og naturødleggende, dette er den største forurenseren i nyere tid!

Geir Selvåg (Malvik, )

#2116

Vindmøllene på land utgjør en stor trussel for naturlandskap og dyreliv!

Joh Kri Dalenavtro (Oslo, )

#2117

Skulle bare mangle, bukken og havresekken går aldri av moten.

Audun Mikalsen (Søvik , )

#2122

Jeg er sterkt kritisk til at vi skal være Europa sitt grønne batteri og ødelegge noen av de fineste plassene langs Norges kyst. Stopp denne galskapen. Det er fullstendig vettlaust......

Helge Roska (Førde , )

#2123

Motstander av vindmøller på plasser som ikke egner seg for hverken folk, dyr, eller strømgenerering.

Olve Steen (Haramsøya, )

#2125

Dette er statlig overtramp og offentlig aroganse på sit verst
Og totalt meininglaust

Yngve Fjørtoft (Fjørtoft, )

#2126

Jeg signerer fordi vindkraftutbygginga raserer norsk natur og miljø ved tvilsomme konsesjoner og grundige overtramp mot lokalbefolkninga.

Greta Remø Klokk (Sykkylven , )

#2127

Er sjokkert over den uforstand som NVE representerer når det gjeld verdisetting av naturinngrep.

Terje Hovden (Selje, )

#2135

Denne grufulle miljøkriminaliteten må stoppast!

Anna Kristina Kvåle (Hjellestad , )

#2136

Viktig at konsekvensutreder ikke blir betalt av tiltakshavere fordi det skaper tvil om faktagrunnlaget. Dette burde vært ordnet opp i forlengst.

Per Nikolai Haukeland (Larvik, )

#2140

Jeg synes det er hlystvunødvendig i våre trakter. Vi har rikelig med vannkraft! Det er veldig stygt og skadelige for fugler. Dessuten det er en meget dårlig innvestering der investorer melker Norge så det suser! Fatter ikke hvorfor regjeringen ikke skjønner dette. Og det er viktig å ivareta øyeboeres ønske og respektere deres rett til å ivareta deres nærmiljø og ikke bare trampe på dei!

Maria Weddegjerde (Ålesund , )

#2142

Eg er imot å ødelegge norsk natur

Sten Roger Lillebø (Volda, )

#2145

Jeg signer fordi CO2 er en ren og viktig gass som dyr, mennesker og natur er avhengig av. CO2 utgjør en mikroskopisk andel av atmosfæren. Det er mange prosesser som virker samtidig og det er svært vanskelig å isolere konsekvensene av en enkelt komponent.

Oddvar A. Kjelseth (Nannestad, )

#2147

Jeg er opptatt av rettferdighet og at et lite lokalsamfunn blir overkjørt på denne måten er fullstendig uforenlig med hva dette landets verdigrunnlag skal stå for.

Gisle Weddegjerde (Ålesund, )

#2148

Det er ødeleggende for fuglelivet,helse og norsk natur!

Ruth Lilleberg (Heimdal, )

#2150

Dette er råvmord på vår vakre dyrebare natur, som vi lever av. Vi skal ikke være Europas batteri, de kan lage sin egen strøm, istedet blir landet vårt utnyttet, på det groveste!

Ellinore Strandmoen Lund (1911 Flateby , )

#2152

Jeg vil ha slutt på denne voldtekten av norsk natur og fauna.

Trygve Kvisterø (Stordal, )

#2157

Det skal ikke være lovlig å opptre ulovlig, slik myndighetene gjør i vindkraftindustrien.

Randi Skaret (Sandefjord , )

#2162

Vi må stoppe nedbygginga naturen!

Ingrid Holm (Oslo, )

#2163

INGEN,skal få ødelegge landet vårt!!

Knut Ole Bratland (Nesflaten , )

#2164

Eg signerer fordi eg er oppteken av å verne om natur og fordi vern om lokaldemokratiet og rettane til innbyggarane er vesentleg i alle land som vil påberope seg å vere eit Demokrati.

Anne Lovise Løvås (Skodje, )

#2174

Fordi jeg elsker norsk natur. Den skal ikke raser ers !

Wilhelm Kjetil Brundtland (Bergen , )

#2179

Det er veldig viktig!!

Magnhild Kvinge (Masfjordnes, )

#2182

Jeg signerer fordi jeg har ingen tiltro til at dagens Forvaltning ivaretar lokalsamfunn, biomangfold og helsen til innbyggerne på en forsvarlig måte. Energipolitikken som føres i dag er ute av kontroll og totalt ødeleggende for demokratiet vårt. Utbyggingen av vindkraften vi nå er vitne til er en eneste stor skandale og vil bli stående som en skamplett for evig tid hos de ansvarlige politikerne i landet vårt.

Knut Erlend Pedersen (Bergen, )

#2190

Det skulle være helt unødvendig å begrunne det soleklare som hender i Norge!

Maiken Karlsen (Stavanger, )

#2199

Jeg signerer fordi alle midler må tas i bruk for å få myndighetene til å forstå de enorme, og endelig ta konsekvensene av, skadevirkningene til vindkraftanlegg.

Anne Gravdal (Odda, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...