VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#1

Det et heilt på tryne det som foregår i den industrien🤬🤬

Kenneth Johnsen (Ålesund, )

#2

Vi kan ikke ha det slik som i dag, at utbyggeren skaffer disse tilveie selv, så kalt "bukken & havresekken"!

Jane Nygård (Trondheim , )

#3

Er ikke utrederne uavhengige, vil ikke utredningen bli det heller.

Irene Njå-Gjellestad (Stavanger, )

#4

Er lite enig i det som skjer

Odd Åsheim (Sleneset, )

#5

Konsulentselskap må kvalitetsikres, og utredninger av naturmangfold og vindkraft MÅ gjøres av fagfolk som er nøytrale!

Siri Fjeseth (1820 Spydeberg, )

#9

Vindkraftbransjen skremmer meg, og eg får assosiasjoner til noko eg ikkje trudde vi hadde i Norge. Dette må bekjempast!

Inghild Marie Venås (Sande i Sunnfjord, )

#12

Fordi jeg bryr meg!!!

Marita Haram (Ålesund , )

#20

Vindkraft er ikkje løysing på produksjon av fornybar energi når heile produksjonsprosessen blir medrekna frå råvarer til avvikling inkl avfallshandtering. Å ta vare på natur er overordna viktig for å verne økosystem i vidaste forstand og for å betre klimaet.

Gunvor Slaatto (Jessheim, )

#23

Eg signerer for at eit stort fleirtal av konsekvensutredninger eg har lese er svært dårlege!

Ron Overdevest (Grinde, )

#25

Fordi vindkraft baroner går over lik for å tjene sine milioner. Vindkraft enegi er alt bortsett grønn. Den er drap for mange fugler midt i hekketida. Sleipe som faen som som pest ødelegger små bygd med vindturbiner. Lyver og manipulerer.

Mevlida Malkoc (Eidsvoll , )

#26

Vindmøller ødelegger naturen vår og strør tonnevis med mikroplast fra vingene. Det er egentlig ikke noen mennesker som vil ha vindmøller, de som ikke er i mot har bare ikke fått kunnskapen...

Geir Magne Løseth (Tønsberg , )

#29

Jeg signerer fordi vi trenger nøytrale utredere av vindkraft som forholder seg til norske lover for bla. Naturmangfold og landskapsvern.

Liv Marie Sandve (Sandnes, )

#32

Synes at all praksis i Norge mtp vindkraft viser at naturen ,fuglene ,myrene er tapere. Det blir vist en råsksp mot naturmangfoldet jeg ikke trodde var mulig .Profitt synes å gå over lik i denne saken ‼Så for å ivareta alt dette så må de fagkyndige som spørres til råd ikke ha noe tilknytning opp mot utbygger eller på annen måte være inhabil .

Grete Bjørkedal (Fagerbakken 7, )

#33

Eg signerer fordi det som no skjer langs kysten vår og i fjellet landet rundt er eit stort vanvidd! Me hjelper ikkje klima ved å øydeleggje miljøet!

Lilliann Høyvang Andreassen (Eidfjord, )

#36

Jeg er redd at fortjeneste og profitt går foran miljøhensyn

Kathrine Kilde (Hof, )

#37

Skulle bare mangle. Vi overkjøres av kapitalkrefter, som ikke tenker lenger enn til sin egen lommebok. Folket og folkets vilje er fraværende

Rune Nagell Andersen (Stavanger, )

#41

Dette gjør jeg på grunn av at jeg ønsker å ta vare på norsk natur, fauna, insektsbestand og fiskebestandene.

Frank Nergård (Hønefoss , )

#42

Her blir det bukken som passer havresekken. Ja til uhilda utgreiing.

Tommy Angeltveit (Ågotnes, )

#44

Fordi det er for masse bukken og hvaresekken ute å går i Norwea, NVE, OED og resten av sulamitten. Vill ha en nøytral part som kan se naturen for sin verdi.

Svein Harry Ramstad (Aksdal, )

#47

Jeg er bekymret for naturen vår og vandalismen fra utbyggeren. Og all intekt som går til storkapitalen. Sjennerelt liker ei ikke vindturbiner..

Alf Aamaas (Ålesund , )

#48

Fordi skadevirkningene er store for folk, dyr og natur. Regjeringa gjer STOR urett mot folk og land.

Anne Grete Johnsen (Longva, )

#52

Tilliten til dagens prossess er borte. Uten tillit ingen respekt

Kjell Audun Hagen (Godøya, )

#55

Jeg støtter dette oppropet.

Kari M Andersen (Trondheim, )

#56

Dette er dirty business!

Monica Villard Austring (Selje/Stad, )

#58

Jeg signerer fordi vi beviselig har et konsesjonssystem for vindkraft som ikke fungerer. Det blir ikke tatt nok hensyn til natur. Økosystemer ofres for at noen få skal kunne berike seg på subsidier som fellesskapet må finansiere. Vindkraftindustrien er ekstremt naturødeleggende og asosial. Mye tyder på at NVE jobber for utbyggerne. Det naturvernfaglige perspektivet mangler. Man bruker noen av de rette ordene for å gi inntrykk av at man bryr seg om natur, men det er ikke troverdig.

Christina Fjeldavli (Tønsberg , )

#62

Det må da være opplagt? Bukken skal ikke passe havresekken.

Geir Brede Hagerup (Trondheim , )

#67

Alt må gå riktig for seg.
Det skjer overgrep mot natur og mennesker.
Kjempetrist!

Solgunn Vatn (Fiskarstrand, )

#70

Vern av natur- og biomangfold, kultur og arealvern må ivaretas bedre. Viktig å se på fotavtrykket vindkraft utbygging setter. En modell som en slags Grønn Ballanse der natur og biomangfold og klimaavtrykk må vektes. En slags bærekraftsmodell.
Fint å få et upolitisk ekspertise organ som kan vurdere konsesjoner, om det lar seg gjøre.

Marianne Haugen (Sofiemyr , )

#71

Det ofres alt for mye natur i konsesjonssakene, det er tydelig at det er veldig urent spill på gang og at det er folk som har et enormt behov for å berike seg selv økonomisk som står bak konsesjonsprosessene. La oss få slutt på kjeltringstrekene en gang for alle.

Bernt Buvarp (Namdalseid, )

#80

Konsekvensutredninger må foretas av et uhildet organ som ikke har partsinteresse i saken

Liv-Karin Aavitsland (Sandvika , )

#82

Det er helt avgjørende med en nøytral faglig part som bestiller og godkjenner av konsekvensutredninger.
All praksis viser at dette dessverre er helt nødvendig!!

Elisabeth Dahle (Luster , )

#83

Har en sterk mistanke om at dette kommer til å bli enda en Statlig overkjøring.

Robert Rønningen (LØTEN, )

#89

!!

Unni Myrset (Brattvåg, )

#98

Vindkraft er ikke nødvendig når vi har nok vannkraft som enkelt kan oppdateres. Vindturbiner ødelegger natur-, dyr- og menneskeliv i Norge. Avkastningen av både økonomi og energi går til utlandet.

Anne-Marie Graarud (Bulandet, )

#99

Jeg signerer fordi jeg generelt er imot vindkraftutbygging pga det ødelegger naturen samt er bevist særdeles ødeleggende for dyrelivet i områdene rundt vindturbinene.

At mesteparten av strømmen som genereres i tillegg havner i utlandet er bare idioti på høyt plan, og et tegn på at det utføres utstrakt korrupsjon ifm tildelinger etc

Pål Corneliussen (Hundvåg, )

#113

Eg er sterkt imot raseringen av norsk natur...

Roar Kyvik (Aksdal, )

#118

Jeg er imot at utenlandske selskap kan ødelegge norsk natur uten å dokumentere vesentlige fordeler for miljøet

Ivar Hoel (Averøy, )

#122

👍

Jan M. Vevatne (Asker, )

#123

Nve/Oed er styrt av kapitalen.

Trygve Osvoll (Volda, )

#124

Vi trenger ikke vindkraft. Konsesjonsarbeidet er ikke nøytralt.

Britt Kristin Mikaelsen (Sømådalen , )

#127

Fordi havvind må kosekvensvurderes opp mot fuglelivet og ikke minst det marine miljøet

Thomas Hebo (Kleppe, )

#129

Jeg anser denne sammenblandinga som korrupt.
Konsekvensutredninger skal selvfølgelig være nøytrale!

Rita-Elin Hovde (Frøya, )

#131

Vi krever utredning av nøytral part

Øyvind Arntsen (Korgen, )

#132

Jeg syntes det er helt forferdelig at grådighet og griskhet fører til at norsk natur ødelegges for all fremtid

Guri Hanssen (Alta, )

#140

Viktig

Gerd Lorås (Trondheim , )

#141

Naturødeleggelsene ved vindkraft blir for store. Dyrelivet og folks hels ødelegges. Det er for stor fare for naturforurensing.

Marian Ortynski (6060 Hareid, )

#155

Jørg signerer

Åse Liv Hauan (Lsnhhud, )

#158

Å rasere naturen dor å redde verden er like dumt som å kjøpe lommebok for dine siste penger.

Lasse Stenberg (Straume, )

#166

Vindindustri og konsesjoner gis uten at ytterst relevant kunnskap om naturmangfold, folkehelse, folk og ikke minst lokaldemokrati blir lyttet til. Hvorfor selges norske landskap og naturskatter til utenlandske kapitalkrefter uten snev av norsk eierskap ? Hensynet til naturmangfold, fugleliv og folkehelse må vektes betraktelig tyngre, det vil lede til bedre prosesser.

Jørgen Åkre (Ålesund, )

#169

Det må bli slutt på samrøre, økonomisk snusk og grønnvasking som raserer restene av urørt natur i Norge. Nok lobbyisme, urent trav og udemokratiske, uryddige prosesser nå! Vi får ALDRI naturen tilbake.

Rolf Mork-Knudsen (Bergen, )

#174

I den grad nøytralitet finnes skal nøytrale krefter t ma avgjørelse. Alternative må jo være inhabilitet?

Anette Kamfjord (Kragerø, )

#178

Jeg signerer fordi statens vindkraftpolitikk er et bevisst ran av norske naturverdier, folkets landskaper, og en grisk plyndring av folk gjennom avgifter for å tekjes utenlandske investorer. Alt dette gjør våre kunnskapsløse politikere under dekke av "det grønne skifte" og klimautfordringene. Realiteten er at de ikke har gjort en eneste anstrengelse for klimaets skyld. Med si politikk dreper de både klimaet, og naturen.

Hans Anton Grønskag (Sistranda, )

#184

Analysene av konsekvensene forbundet med vindkraft for natur, dyre- og fugleliv og folkehelse er beviselig feilaktige. Det viser m.a. uavhengige studier som Sandnes kommune har utført. Utbyggere, NVE og OED (regjeringen) bruker disse analysene rått for å få bygd ut flere vindkraftverk i uberørt natur. Fakta må på bordet og de irreversible ødeleggelsene av natur og folkehelse stanses. Uavhengige analyser som ikke er "tweaket" til fordel for oppdragsgiver vil være et bidrag til dette

Kaare Finbak (Hafrsfjord, )

#185

Jeg signerer fordi jeg håper at det må ta en ende snart.🙏

Tommy Gundersen (Varteig, )

#193

Sterkt imot all utbygging av vindkraft.

Kjetil Magnussen (Bergen, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...