VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

92001292_1296668750533545_4079434614337175552_n.jpgFoto lånt fra kystperla.no

Vindkraft er i "vinden" som aldri før, både land- og havvind.Konsesjoner søkes og områder utredes, men er utredningene utført av nøytrale parter? Med konsulentselskapers medlemskap i Norwea bør det stilles svært kritiske spørmål til utrederes nøytralitet. Så hva er Norwea? Norwea skriver selv på sine sider:

  "NORWEA ER EN INTERESSE- OG BRANSJEORGANISASJON SOM JOBBER FOR Å FREMME NORSK FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON. Målet er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft."  

Sammensetningen av styret i Norwea er noe som bør belyses og kritiske spørsmål bør stilles. Styrets sammensetning kan du se her: https://norwea.org/new-page

Når en videre ser på medlemslisten kan en virkelig begynne å undre. Her finner man navn på en rekke konsulentselskaper som konsekvensutreder de ulike vindkraftprosjektene side om side med en rekke utbyggere som Trønder Energi, Zephyr og Fred Olsen med flere. På medlemslisten finner en også Blackrock, et utenlandsk invisteringsselskap som er omtalt i TV2s avsløringer om penger som flyttes fra Norge til skatteparadiset Cayman-øyene. På prinsippielt grunnlag kan en som utreder ikke være medlem av en slik interesseorganisajon og samtidig hevde nøytralitet. Som medlem i Norwea signaliseres det et klart standpunkt til vindkraft. Medlemslisten kan leses her: https://norwea.org/partners

Oppropet vil bli sendt til Stortinget og Olje og Energidepartementet med krav om at det skal være nøytrale utredere i konsesjonssøknader og konsekvensutredninger.

VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT. UTREDERE SOM IKKE HAR TATT STANDPUNKT TIL VINDKRAFT GJENNOM MEDLEMSKAP I INTERESSEORGANISASJONER.

Relevante linker:

https://norwea.org/

https://www.tv2.no/spesialer/longread/vindparadiset

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Røsberg fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...