Nei til splitting av lokalsamfunnet på Heksebergåsen

Kommentarer

#5

Jeg ønsker at mine barn skal høre til Frogner.

Ida Vangen (Frogner, 2020-03-06)

#6

Ønsker en trygg og god skolegang for mine barn. Hvor alle venner og bekjente bor på Frogner, fjellbo og Vardefjellet.
Våre barn er også aktive innen idrett på Frogner. Dersom dette blir vedtatt, vil det medføre at vi må se oss om etter andre steder å bo.

Mats Sveen (Heksebergåsen, 2020-03-06)

#9

Barn må få gå på den skolen som er i nærmijjøet. Ikke en ungdomsskole som er 10x så langt unna som den nærmeste.

Barn trenger tryggheten i at klassekameratene bor i nærmiljøet.

Å ofre et byggefelt for at kabalen skal gå opp er uakseptabelt

Anne Kathrine Kulseth (Frognet, 2020-03-06)

#11

Jeg har to barn som blir berørt av dette. De har venner som bor steinkast unna oss(Anton Nilsen vei og Platåveien) Hvis dette blir vedtatt vil de mest sannsynlig miste den sosiale omgangen med disse samt de på Vardefjellet. Ikke minst vi voksne som har jobbet for å skape et godt forhold til foreldrene i de forskjellige klassene. Det blir vanskelig for alle å skape gode relasjoner i et miljø som allerede er etablert. Vi vil som lokalsamfunn miste tilhørigheten til Frogner sentrum og Frogner IL.

Anki Hansen (Frogner , 2020-03-06)

#22

Jeg ikke ønsker å få datteren min over på ny skole slikt at hun blir åtskiljd fra venner/klassekamerater fra Vardefjellet.

Erland Klingberg (Frogner, 2020-03-06)

#28

Signerer fordi dette ikke er en god og logisk måte. At Frogner skole ikke er større dimensjonert fra før skolen ble fornyet er helt meningsløst og det burde heller investeres i å gjøre skolen mottakelig for flere elever

Ørjan Baardsen (Frogner , 2020-03-06)

#29

Jeg vil at mitt barn skal få gå ferdig på på skolen hun har gått på siden 1. Klasse sammen med vennene sine og ikke flyttes til ett helt nytt miljø. Hun har behov for mye spesialpedagogisk hjelp og trenger trygge rammer. Det vil ikke være bra for henne å rives vekk fra alt som er trygt og velkjent den siste tiden på skolen.

Marianne Halvorsen (Frogner, 2020-03-06)

#30

Jeg signerer fordi jeg har barn som vil beholde skoleklassene sone og vennene sine hjemme her vi bor

Tina Hagen (Frogner , 2020-03-06)

#33

Fordi jeg er bosatt på Heksebergåsen med barn som har sine fleste venner bosatt på Vardefjellet

Anders Smerud-Jansen (Lillestrøm, 2020-03-06)

#34

De barna som bor i Heksebergåsen tilhører Frogner og bør derfor få gå på skole på Frogner. De vil nå bli splittet fra venner i barnehage og nabolag. Dette er ikke bra for tryggheten til barna som er en forutsetning for læring.

Elin Morastseter (Frogner, 2020-03-06)

#39

Det er idioti og galskap og gjøre dette..endre noe som har fungert siden Heksebergåsen ble født!

Monica Lauritsen (Oslo, 2020-03-06)

#49

Jeg har barn i skolepliktig alder og synes det er uhørt at de barna skal trekkes ut av miljøet de er vokst opp i ift skole, fritidsaktiviteter og venner. Nei til å splitte lokalsamfunnet på Frogner.

Ola Nystøyl (Frogner, 2020-03-06)

#50

Dette handler om å splitte og frata våre barn godt etablerte vennskap, tillitt til lærere og idrettslag/foreninger. Trygghet og forutsigbarhet. I så måte hadde vi heller aldri flyttet hit om vi visste dette.

Line Jeanette Egset Holt (Hekseberg, 2020-03-06)

#56

Jeg ønsker at barna på Heksebergåsen og Vardefjellet skal få fortsette å gå sammen på skolen. Barna på Heksebergåsen brytes opp fra trygge rammer.

Elin Ustad (Frogner, 2020-03-06)

#61

Dette er en splitting av lokalsamfunnet hvor man har en naturlig tilhørighet til et annet samfunn.

Svein Ivar Gjelstenli (Frogner, 2020-03-06)

#62

Jeg ønsker at Heksebergåsen fortsatt skal være en del av Frogner og at barn og unge også i fremtiden skal få gå på skole samme sted som de naturlig har sine fritidsaktiviteter og venner.

Anne Carine Dybedal (Frogner, 2020-03-06)

#64

Heksebergåsen og Vardefjellet er ett geografisk område og det er derfor unaturlig å dele området som foreslått.

Grethe Ryen (Frogner, 2020-03-06)

#65

Jeg ønsker ikke at min familie som en del av heksebergåsen skal dras ut av lokalsamfunnet Frogner med idrett, arrangementer, kultur og ikke minst venner. Veldig synd om det ikke finnes andre løsninger. Burde i verste fall vært ett mye lenger tidsperspektiv med garanti for plass ut grunnskoleløpet til de som allerede går på skolen

Kristine Lokoen (Frogner , 2020-03-06)

#66

Jeg signerer fordi vi bor på Hekseberg og jeg mener det vil være veldig uheldig å flytte barn som allerede går på Frogner skole til annen skole.

Cecilie Blom (Frogner, 2020-03-06)

#76

Bor på Hekseberg og har barn på Frogner skole

Nils-Vegar Nordby (Frogner, 2020-03-06)

#78

Hindre en splittelse i miljøet mellom oss som bor på Hekseberg og Vardefjellet. Barna har sine venner i nærmiljøet og bruker alle fritidstilbud i Frogner IL og kulturskolen. Dette er vårt nærmiljø som vi er knyttet til gjennom skole, venner og aktiviteter. En flytting av skolekretsen oppleves svært urettferdig overfor barna som har sin tilhørighet her.

Ellen Beate Engebretsen (Frogner, 2020-03-06)

#79

Jeg signerer fordi jeg er uenig i at mine barn skal måtte bytte skole midt i en sårbar alder.

Else Gjerdeplass (Frogner, 2020-03-06)

#82

Trygghet i nærmiljøet for alle barn og unge

Mona Grønli (Sørum, 2020-03-06)

#84

Jeg vil ikke at mitt barn skal gå på en anen skole en naboene. Det tar under 5 min å gå til lekekamerater på vardefjellet.

Marthe Elisabeth (Skarvegen 37, 2020-03-06)

#86

Jeg ikke vil ar mine barn skal splittes fra sine bestekompiser og venner på skolen.

Kari-ann Woods (Frogner, 2020-03-06)

#87

Jeg signer for mine barnebarn som blir berørt.

Ingerid Sveen (Strømmen, 2020-03-06)

#96

Heksebergåsen ikke skal splittes fra lokalmiljøet

Monica Pettersen (Frogner , 2020-03-06)

#103

Gi barn en skole å forholde seg til

Ronald Eriksen (Gjerdrum, 2020-03-06)

#106

Jeg er ifra hekseberg og har gått på skole på Frogner

Kristoffer Brotnov (Nannestad , 2020-03-06)

#115

Vi ønsker ikke å splittes fra lokalsamfunnet vårt. Vi ønsker heller ikke at våre barn skal bytte skole og flyttes vekk fra sine venner!

Ida Aurora Nystuen (Hekseberg, 2020-03-06)

#117

Fordi jeg er født og oppvokst på Heksebergåsen, selv om jeg ikke bor der lenger, så bryr jeg meg om stedet, for det er et fint sted å vokse opp i, og Heksebergåsen har alltid tilhørt Frogner, og det er helt unødvendig å splitte vennegjenger på denne måten. Det er Frogner de har en tilhørighet. Det må politikerne forstå. Bare fordi det er blitt sammenslått kommuner så vil fortsatt Heksebergåsen tilhøre Frogner.

Elise Simonsen (Strømmen, 2020-03-06)

#120

Jeg signerer fordi Frogner er en naturlig lokalt nært samfunn, med idrett og andre arrangementer.
Det vil være en skam å gjøre om på dette.

Bjørnar Riise (Asker, 2020-03-06)

#124

Fordi dette er viktig for meg og mine barn

Zeeshan Shah (Heksebergåsen, 2020-03-06)

#125

Heksebergåsen er en naturlig del av Frogners nærmiljø. Skapte relasjoner og kommende relasjoner hos de unge og barn vil være skadelidende av denne flyttingen.

Martin Bergersen (2016, Frogner, 2020-03-06)

#127

For å bevare lokalsamfunnet og føle tilhørighet! Bevare trygg oppvekst for våre barn i stabil og trygt lokalmiljø!

Ivana Rinaldi Tuneid (Frogner , 2020-03-06)

#132

Oppvokst på Heksebergåsen! Blir helt feil å dele det inn slik!

Caroline Dahl (Hakadal, 2020-03-06)

#135

Jeg kjenner til barn som skal starte på denne skolen og dette ikke hører noen sted hjemme!

Kim Hansen (JESSHEIM, 2020-03-06)

#136

Kommunesammenslåingen har for oss som bor i tidligere Sørum kommune, vært en fullstendig fiasko med dyrere kommunale avgifter, dyrere SFO og dårligere helsetilbud. Det siste bunner ut i at Sørum Legevakt ble stengt slik at vi må til Lillestrøm Legevakt som allerede er overbelastet.

Lars Nepomuceno (Frogner, Sørum, 2020-03-06)

#143

Det er uhørt å splitte barne-og ungdomsmiljøet på denne måten.

Gørild Døhl (Frogner, 2020-03-06)

#145

Aksepterer ikke at den nye kommunen skal splitte opp klasser for å flytte elever til en ny skole. Det skaper splid og utrygge forhold for barna. Det er dårlige prioriteringer!

Mari Nerdal (Frogner, 2020-03-06)

#148

Det blir feil å splitta eitt nabolag på den måten.

Kay Morten Hustvedt (Lindeberg, 2020-03-06)

#151

Jeg signerer denne saken på vegne av alle barna våre og deres venner og oppvekstmiljø!

Rebecca Haugsjordet Hynes (Platåvegen 40, 2020-03-06)

#152

Sara Hellström Klingberg NEJ till splittning

Sara Hellström Klingberg (Göteborg/Lerum, 2020-03-06)

#153

Mina barnbarn är berörda på ett för dem inte positivt sätt.

Ulla Villeius (Skövde, 2020-03-06)

#154

Jeg signerer for å vise min motstand mot et meningsløst forslag - et forslag som du må være ensidig opptatt av økonomi for i det hele tatt å vurdere.

Jeg setter min lit til at majoriteten av politikerne i Lillestrøm evner å se hvor ødeleggende dette forslaget er slik at det aldri blir en realitet.

Rolf Skregelid (Frogner, 2020-03-06)

#159

Dette er helt tullete!

Hege Kvervavik (Frogner, 2020-03-06)

#160

Jeg signerer fordi vil ha at barna mine går til en skole

Marta Ostrowska (Frogner, 2020-03-06)

#167

Jeg signerer på vegne av min niese og alle hennes medstudenter. En skal ikke splitte klasser som allerede har opparbeidet et miljø. Det vil påføre de unødvendig stress og usikkerhet.

Line Marrion (Kristiansand , 2020-03-06)

#171

Jeg signerer fordi jeg støtter opp om lokalsamfunnet og fordi jeg ønsker skoleelevene muligheten til oppvekst i stabilt og trygt lokalmiljø.

Jonny Kristiansen (Frogner, 2020-03-06)

#174

Vardefjellet og Heksebergåsen hører sammen.

Espen Brubakken (Frogner, 2020-03-06)

#178

Jeg signerer oppropet fordi jeg kjenner flere som blir berørt.

Clariza Herrera (Spydeberg, 2020-03-07)

#181

Vi ønsker at barna våre skal gå på Frogner skole. Der har de vennene sine.

Stine Vaktel (Frogner , 2020-03-07)

#190

Jeg er berørt

Annika Teigstad (Frogner , 2020-03-07)

#194

Dette vil påvirke både skoleklasser, idrettslag og ikke minst barns trygghet og tilhørighet.
Hvis man ønsker å gjøre noe så kan ma eventuelt starte med de som skal begynne på skolen, men ikke ha tilbakevirkende kraft på de som allerede går på skolen.

Lars Andersen (Frogner, 2020-03-07)

#195

Etter 30 år i skoleverket vet jeg hva som er best for elevene.
Sett ELEVENE foran økonomien.

Elisabeth Ljøterud (Uvdal, 2020-03-07)

#196

Dette er jo bare tull, spesielt hvis dette ikke berører de på vardefjellet? Idioti.

Espen Schulstad (Frogner, 2020-03-07)