Nei til splitting av lokalsamfunnet på Heksebergåsen

Lillestrøm kommune planlegger og vil i formannskapet 18. mars og kommunestyret 1. april vedta å flytte deler av elevmassen bosatt på Heksebergåsen fra Frogner Skole og Kultursenter til Vardåsen Skole og Nærmiljøsenter for barneskoletrinnet mens ungdomstrinnet vil bli flyttet til Tæruddalen skole i Tærudalen. Flytten vil gjelde de som er bosatt innenfor Heksebergsåsen Vel, mens de som er bosatt i Nedre Vardefjellet Vel og Vardefjellet Vel ikke blir berørt. Dette skal gjelde fra 2023.

Bostatte på Heksebergåsen anser Frogner som sitt lokale sentrum, og benytter Frogner til alt av fritidsaktiviteter og tjenestetilbud. Med denne flytten blir Heksebergåsen bosatte flyttet ut av lokalsamfunnet og vil ikke følge tilhørighet noe sted. 

Alle som jobber med skole og oppvekts vet hvor viktig det er for barn og unge med trygger rammer og oppvekstvilkår. 

Støtt opp om Heksebergåsen som et lokalsamfunn og ikke frarøv våre unge håpefulle muligheten til en tygg oppvekst i stabilt og trygt lokalmiljø. 

 


Monica Volden for Heksebergåsen Vel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen