Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

Kommentarer

#13

Solidaritet

Ingvild Thortveit-Pedersen (Kristiansand , 2020-02-09)

#14

Det er viktig.

Erika Paola Bjørnestad (Kristiansand, 2020-02-09)

#15

Dette er et viktig tema å få belyst for de som kan gjøre noe med saken!

Silje Veggeland (Kristiansand, 2020-02-09)

#17

Mitt barn skal få det hun trenger når hun er i barnehagen. Jeg vil ikke gå å bekymre meg en hel dag 5 dager i uka på om hun har det greit, blir sett og passet på ordentlig.

Hege Dovland Halvorsen (Kristiansand , 2020-02-09)

#19

Jeg signerer her fordi vi som jobber i barnehage kjenner på denne utilstrekkeligheten hver dag!

Ragnhild Urdal (Nodeland , 2020-02-09)

#23

Kristiansandsbhg er skikkelige gode barnehager, vi trenger høyere grunnbemanning i hele landet

Beate Cederholm (Hamar, 2020-02-09)

#24

Jeg er pedagogisk leder og vet hva en dårlig historisk grunnbemanning betyr for vår framtid

Lene Søreide (Kristiansand , 2020-02-09)

#25

Jeg jobber i en Kristiansands barnehage og vet at vi strever i flere perioder med for lav bemanning. Ja til høyere grunnbemanning i hele åpningstiden!!

Lininn Egeli (Søgne, 2020-02-09)

#29

Dette er viktig!

Karolina Vingerhagen (Kristiansand , 2020-02-09)

#35

Jeg har barn selv og vil gi dem trygghet og god oppvekst

Anders Heistø (Kristiansand , 2020-02-09)

#36

Det er viktig med nok personale i barnehagen for å få ivaretatt alle behovene barna har

Randi Blegeberg Martinsen (Hagan, 2020-02-09)

#42

Etter 15 år som Pedagogisk leder og plasstillitsvalgt i 10 år i barnehage kan jeg skrive under på at dette dessverre har vært og fremdeles er tilfelle i alt for mange barnehager i Kristiansand. I flere år har dette vært en kampsak for barnehageansatte.
Jeg støtter kampanjen 100%

Ida Karlsen (Flekkerøy , 2020-02-09)

#47

Jeg signerer fordi jeg selv jobber i barnehagen og kjenner på dette hver dag!!

Charlotte Lidahl (Tveit , 2020-02-09)

#50

Jeg jobber i barnehage og ser konsekvensene både blant barna og voksne når det gjelder bemanning

Line Olsen (Kristiansand , 2020-02-09)

#52

Jeg er enig!

Siri Wrånes Visser (Kristiansand, 2020-02-09)

#58

Vi som foreldre kjenner på underbemanning i barnehagene hver uke! Det er bekymringsverdig, kritikkverdig og håpløst da de ansatte gjør det de kan innenfor sine alt for trange rammer. Vi krever endring!

Maja Marum (Kristiansand, 2020-02-09)

#59

Jeg signerer fordi jeg syns at det er ikke nok bemanning i løpet av dagen i barnehagene

Jesenka Saric (Kristiansand , 2020-02-09)

#65

Jeg signerer fordi jeg ønsker det beste utgangspunktet for mine barn, venner og familie. Skal vi styrke samfunnet vårt. Må vi starte allerede i barnehagen.

Ronny Myrene (Søgne , 2020-02-09)

#75

Jeg har barn i barnehage

Christina Jacob (Kristiansand, 2020-02-10)

#77

Barna fortjener voksne som har tid til dem!

Trine Mæsel (Stavanger, 2020-02-10)

#81

Jeg er helt enig i det dere skriver!

Natalie Pettersen (Kristiansand, 2020-02-10)

#85

Jeg signerer fordi det stadig blir flere arbeids oppgaver for pedagogiskleder og stadig økende møtevirksomhet. Disse oppgavene og møtene er forventet at skal gjøres i arbeidstiden og jeg sitter ofte igjen med dårlig samvittighet både ovenfor barn og kollegaer fordi jeg vet at når jeg går ut av avdelingen er det kun 2 voksne igjen på 18 barn. Samtidig prøver jeg å få gjort så mye som mulig når jeg er på avdeling og ender opp med å være utslitt fordi jeg ikke har nok tid som fører til at trivselen går ned, jeg får helse plager og jeg føler ikke jeg får gjort jobben min på en tilfredstillende måte. Alt dette kunne vært unngått hadde det vært høyere bemanning i barnehagen!

Benedicte Jahnsen (Kristiansand , 2020-02-11)

#86

Vi trenger flere hender i barnehagen!!

Nina Hornnes (Flekkerøy, 2020-02-11)

#93

Det er alt for dårlig bemanning i barnehagene

Eirik Pedersen (Kristiansand, 2020-02-11)

#94

christine østrem

christine østrem (Kristiansand, 2020-02-11)

#98

Fordi dette er noe av det viktigste en kommune bør prioritere. Det vil gi gode resultatet og innvirkning på livet videre. Dersom vi hjelper flere barn, trenger vi ikke hjelpe så mange voksne

Karianne Sørtveit (Kristiansand , 2020-02-11)

#110

Har barn i bhg og mener det må til mer bemanning sånn at det er fler voksne på barna sånn at alle barn blir sett i bhg

Lisbeth Jacobsen (Kristiansand , 2020-02-11)

#111

Jeg signerer fordi jeg vet at økt grunnbemanning vil være positivt for den tryggheten barna opplever i barnehagen, og det vil gi de ansatte i barnehagene, som gjør en fantastisk jobb, en mer forsvarlig arbeidshverdag.

Trine Sæther (Kristiansand, 2020-02-11)

#113

Barna er det viktigste vi har.

Ingunn Øivand Olsen (Kristiansand, 2020-02-11)

#131

Jeg er barnegahelærerstudent og vil at barna i barnehagen skal ha det best mulig, hele dagen!!

Mariann Thommesen (Kristiansand , 2020-02-12)

#132

Jobber som pedagogisk leder på småbarnsavdeling, men får ikke gått på alle møter eller tatt ut sammarbeidstid pga lite bemanning. Dette går ut over både barn, voksne og hele profesjonen!!

Siri Hegdal (Kristiansand, 2020-02-12)

#134

Jeg signerer fordi jeg jobber i bhg selv, har også hatt barn i bhg. Og det er tungt og tøft å ikke føle man strekker til. Og heller kke gøy å levere fra seg barn i bhg når man vet åssen det er. Ja til bedre bemanning!

Kine-Linn Georgsson (Kristiansand , 2020-02-12)

#137

Vibeke Håland

Vibeke Håland (Mosby, 2020-02-12)

#146

Dette er en viktig sak for barna våre

Torunn Olsen (Mosby, 2020-02-13)

#147

jeg jobber i barnehage og vet behov vi har.

Tor Harry Berg (Kristiansand , 2020-02-13)

#154

Fordi jeg kommer til å ha barn i barnehage her i fremtiden

Asbjørg Lindeland (Kristiansand, 2020-02-13)

#156

Elisabeth Qvale Hovland

Elisabeth Hovland (Kristiansand, 2020-02-13)

#160

Våre barn er fremtida.

Jostein Sæterlid Hole (Kristiansand , 2020-02-13)

#165

Bjørnar Gundersen

Bjørnar Gundersen (Kristiansand, 2020-02-13)

#166

Jobber som pedagogisk leder barnehage i Kristiansand, og mener det er for dårlig bemanning. Støtter dette oppropet 100 %!

Johanne Omarhaug (Kristiansand, 2020-02-13)

#169

Har barnebarn i barnehage og er opptatt av at vi som voksne Tar godt vare på de små og at vi som samfunn er med på å bygge gode trygge samfunnsborgere.

Anne Karine Sollie (Kristiansand, 2020-02-13)

#173

Jo flere folk det er i barnehagene, så blir hver og ett barn mer sett. Forebygging mot mobbing, utestenging osv.
Dette burde vært en selvfølge får lenge siden!
Mobbing begynner mange ganger i barnehagen og videre til skolen.

Annehelene Lien (Nodeland, 2020-02-13)

#175

Jobber i barnehage og kan referere til mange hendelser der vi er underbemannet og at ikke vi klarer å møte barna må det behovet de trenger

Nancy Antonisen (Vågsbygd, 2020-02-13)

#177

Jeg signerer fordi barn fortjener den beste starten på livet og da er man avhengig av nok ansatte på jobb i barnehagen!

Ingrid Simonsen (Kristiansand, 2020-02-13)

#188

Jeg signerer, fordi jeg er opptatt av at barnebarna skal har en trygg, lærerik og god hverdag i barnehagen

Anita Sollie (Kristiansand, 2020-02-14)

#191

Ønsker mer bemanning i bhg snarest mulig.

Tanja Holla Hansen (Kristiansand, 2020-02-14)

#200

Jeg jobber som pedagog i barnehage og ønsker å gi barna et bedre tilbud gjennom hele barnehagedagen. Høyt fravær i sektoren vår er i vesentlig grad grunnet for lav bemanning!

Inger Marie Hals (Kristiansand, 2020-02-15)