Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

LOGO-FUB.pngVi i Foreldreutvalget er bekymret for utviklingen i barnehagene og ønsker høyere grunnbemanning. Bli med på det folkelige foreldreopprøret i Kristiansand. 

Vi får meldinger om og hører i ulike fora at bemanningsnormen ikke gjøres gjeldende hele dagen. I flere barnehager er det bare nok personale noen timer om dagen. Det høres fint ut for oss foreldre at er en norm, men hva hjelper det hvis den ikke er reel. Våre barn får ikke den omsorg og hjelp de har krav på gjennom hele dagen. 

Barnehagepersonell får fler og fler oppgaver som går utover tiden de skal ha med barna. Personalet føler de ikke strekker til. De må avbryte lek for de har for mange barn å passe på. Når to barn slår seg er det vanskelig å få trøstet begge hvis ikke er nok personale tilstede. Flere barn blir ikke skiftet på. Historiene er mange. 

Presset på barnehagepersonale er enormt og dette fører til sykemeldinger. Vi er bekymret for den høye andelen sykemeldte. Vi berømmer barnehagepersonalet for den jobben de gjør hver dag innenfor dårlige rammer. Kvalitet i arbeidet henger sammen med et kompetent personale som har tid til å ta vare på barna. 

En vikar koster kommunen flere tusen kroner pr. vakt. I en barnehage er det som oftest flere vikarer inne over lengre tid. Pedagoger som er sykemeldt blir som regel ikke erstattet av pedagoger, noe barnehager skal gjøre. Pengene til vikarer kunne blitt brukt til å øke grunnbemanningen. Vi vet at jo flere å dele oppgavene på, føle at en får tid til barna minsker sykefraværet. 

Kristiansandsbarnehagene har satset på traumebevisst omsorg, en forstålsesmodell som bygger på trygghet og relasjon. Hvordan er dette mulig å få til med vikarer som kommer og går. Fast personell som er sykemeldt og at lek, samtaler o.l blir avbrutt fordi det ikke er tid nok til det enkelte barn. 

Kvalitet i arbeidet henger også sammen med foreldresamarbeid, at dette fungerer godt i det daglige og i spesielle situasjoner som overganger, sårbare barn o.l. Foreldresamarbeid er noe mer enn å skrive på en tavle og arrangere sommerfest. Desverre hører vi om at i flere barnehager fungerer ikke foreldresamarbeid på den tilfredstillende måte. Personalet må ha tid til å møte foreldre og snakke å høre på dem. 

I et forebyggingsperspektiv ville økt grunnbemanning gitt resultater. Hvis personalet hadde hatt nok tid til barna og dermed økt kvalitet i arbeidet, kunne en kanskje forebygget fremtidige utfordringer hos den enkelte. 

Hvis vi satser på barna i barnehagen vil sannsynligvis økonomien for kommunen bli bedre i andre enden, flere i jobb, muligens mindre barnevernssaker og mindre hjelpebehov som voksen. Lurer på hvor mange millioner dette kan utgjøre. 

Nå er det nok, vi foreldre, besteforeldre, jobber med barn og andre som har med barn å gjøre må forlange at politikerne øker grunnbemanningen i Kristiansandsbarnehagene og legger til rette for at der blir bedre foreldresamarbeid og ikke minst at våre flotte dyrebare barn får den kvaliteten de har krav på i en barnehage.  Økningen må være slik at det virkelig er til hjelp. 

Bemanningen i byens barnehager er ikke slik du tror. https://www.fvn.no/article/fvn-lAkq4e.html

Skriv under og støtt oss i kampen for å bedre Kristiansandsbarnehagene. 


Espen Veggeland Håland, Leder av foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Espen Veggeland Håland, Leder av foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand. kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook