Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

LOGO-FUB.pngI flere barnehager er det bare nok personale noen timer om dagen. Det høres fint ut for oss foreldre at det finnes en bemanningsnorm, men hva hjelper det hvis den ikke er reel. Våre barn får ikke den omsorg og hjelp de har krav på gjennom hele dagen. 

Barnehagepersonell får flere og flere oppgaver som går utover tiden de skal ha med barna. De må avbryte lek for de har for mange barn å passe på. Når to barn slår seg er det vanskelig å få trøstet begge fordi de må passe på flere barn om gangen. Barn blir ikke skiftet på. Historiene er mange. 

Nå er det nok, vi foreldre, besteforeldre, jobber med barn og andre som har med barn å gjøre må forlange at politikerne øker grunnbemanningen i Kristiansandsbarnehagene og legger til rette for at der blir bedre foreldresamarbeid og ikke minst at våre flotte dyrebare barn får den kvaliteten de har krav på i en barnehage.

Bemanningen i byens barnehager er ikke slik du tror. https://www.fvn.no/article/fvn-lAkq4e.html

Skriv under og støtt oss i kampen for å bedre Kristiansandsbarnehagene. 

Se https://www.facebook.com/fubkristiansand/ for mer informasjon. 


Espen Veggeland Håland, Leder av foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen