Ja til fortsatt trygg sykling og beboerparkering i Gyldenløves gate!

Kommentarer

#604

Jeg er veldig enig overstående punkter. Opprettelse av sykkelsti i Gyldenløvesgate vil ødlegge mer for det miljøet vi opplever i nærområdet enn det vil hjelpe.

Fanny Klaveness (Oslo, , 2019-01-26)

#607

Er ikke poenget med lokaldemokrati at folk skal ha mulighet til å få si sin mening og bli hørt? Overkjøringen av befolkningen vi er vitne til fra byrådet minner mest om et politbyrå. Når folk ikke vil ha dette burde det ikke være noen grunn til å tvinge det gjennom. Det nåværende byrådet er rett og slett en katastrofe for byen.

Øivind Hansen (Oslo, 2019-01-26)

#612

Gyldenløves gate fungerer svært godt i dag både for fotgjengere, syklister og bilister. Dette oppleves som ren provokasjon!

Hilde Aker (Oslo, 2019-01-26)

#614

Det er allerede vanskelig å finne parkeringsplasser i nærområdet om man benytter bilen om ettermiddag / kveld. Vi bør i Løvenskiolds gate og må ofte opp i Schives gate eller lenger siden også Gyldenløves gate er fullparkert.

Erik Bakken (Løvenskiolds gate 11B, 0260 Oslo, 2019-01-26)

#618

Jeg signerer fordi jeg ikke får til å sitte stille og bare finne meg i alt tullet politikerne trer nedover hodene våre. Nordmenn burde protestere mer, kanskje ikke med gule vester...men vi burde oftere si at nok er f.... meg nok og sette seg hardt på bakbeina. Og gi politikerne litt motstand.

Kine Haugen (Oslo, 2019-01-26)

#636

Beboere må ønske det selv!

Steinar Arstad (OSLO, 2019-01-26)

#646

Parkeringsplassen er veldig viktig for beboere og butikkene som er nær dem.

Yassir Ahmed (Gyldenløves gata, 2019-01-26)

#651

Jeg misliker at man ikke lenger skal kunne velge hvilken transportform man vil benytte. Friheten og valgets kval er viktig for menneskets jeg og vår daglige sfære. Å sykle på vinterstid er galskap, og på bekostning av parkeringsplasser er det totale bilde enda verre!

Scott Bergman (Oslo, 2019-01-27)

#655

Ingen farer for syklister i dagens Gyldenløvesgate, få barn, lite trafikk. Oversiktlig. Bruk skattebetalernes penger der flere får glede av dem.

Åse Samson (Gyldenløvesgate, 2019-01-27)

#663

Dette har gått for langt

Guttorm Larsen (Jar, 2019-01-27)

#664

Dette tiltaket er høyst unødvendig og uten virkning for klima eller miljø, bortsett fra at det vil medføre mer bilkjøring for å finne parkering i sidegatene.

Grethe Sigrid Seliussen (0266 Oslo, 2019-01-27)

#665

Jeg ønsker at Gyldenløves gate skal bevares slik den er og at det fortsatt skal være parkering.

Turid Estelle Windingstad (Oslo, 2019-01-27)

#672

Jeg synes deler av bysentrum fortjener bli tatt vare på!

Hanne Sandøy (Skogbygda , 2019-01-27)

#673

Jeg signerer, fordi jeg er skitlei MDG’s trakkasering av Oslo

Siri Piccard (Stabekk, 2019-01-27)

#676

I tillegg til argumenter nevnt i oppropet, så er sykkelsti ingen virkning her da syklistene sykler allerede fortere enn bilene og kommer uansett til å bruke bilfeltet. Jeg synes generelt at det ikke er nødvendig med sykkrlfelt på gater i boligsone, for der er fartsgrensen 30 km/t og sykkelfeltene vil ikke hjelpe de syklende samtidig som parkering forsvinner. Sykkelfelt bør kun opprettes på gjennomfartsårer som har 40 km/t eller høyere fartsgrense.

Steinar Bjørnbet (Oslo, 2019-01-27)

#678

Det er totalt unødvendig og sløsing med midler å fjerne parkering og bygge sykkelfelt het!

Harald Eide (Oslo , 2019-01-27)

#679

Ja til sykkel i Oslo

Ulf Hordvik (Oslo, 2019-01-28)

#681

Jeg signerer dette oppropet for Gyldenløves gate fungerer utmerket som sykkelvei/trasé sånn den er idag

Anna Ramm (Oslo, 2019-01-28)

#683

Ting går for fort og for langt!

Gunnar Winther (OSLO, 2019-01-28)

#684

Jeg signerer fordi vi trenger parkeringsplasser for å kjøre og levere barn og unge til aktiviteter etter skoletid. Fjerning av parkeringsplassene i Gyldenløves gate vil skape en svært vanskelig parkeringssituasjon for småbarnsfamilier i nærområdet.

Petter Hansen (Oslo, 2019-01-28)

#685

MDG er ett drittparti fack miljø og hva deres ideologi står for. Hun Nguyen Lan dama er ekstremt duf leder.

Benjamin Hajdarpasic (Oslo , 2019-01-28)

#687

Ved forandringer bør det være til det bedre. Her blir det det stikk motsatte + en helt unødvendig kostnad

Alice Schmelck (Oslo, 2019-01-28)

#688

Støtter kampagne for å hindre brutal fjerning av sårt nødvendig parkeringsplasser for beboere i området.... for vanlige familier med normal økonomi.

Åse Hassel (Krusesgate 13b 0263 oslo, 2019-01-28)

#692

Er imot at folk som er avhengig av bil/parkeringsplass blir drevet ut av byen vår.

Beate Monrad (Oslo, 2019-01-28)

#694

Jeg signerer dette, siden jeg bor i nærområdet og ser ingen grunn til å måtte gjør om veien. Den fungerer godt nok slik den er i dag, og jeg er redd at et eventuelt inngrep i gaten vil skade de flotte trærne som står plassert langs veien. Jeg er landskapsingeniør og med min faglige bakgrunn har jeg en sterk følelse av at det vil være umulig å gjennomføre en ombygging av veien med graving og reasfaltering uten å skade røttene til de gamle erverdige trærne. Dersom disse trærne skades i den alderen de er nå og med de livsbetingelsene de har, vil det få varige og fatale konsekvenser. Gaten fungerer i dag godt for både gående og bilister og selv har jeg aldri følt det som noen problem å sykle der heller. Ressursene for denne «sykkelgaten» bør heller benytte et annet sted der det hverken er sykkelfelt eller kastanjeallé

Astrid Seeberg (Oslo, 2019-01-28)

#707

Tålmodigheten har tatt slutt. Politikere er faktisk valgt for å utføre handlinger på vegne av folket, ikke seg selv og sine egne meninger.

Jon Pettersen (Oslo, 2019-01-28)

#710

Jeg signerer fordi jeg fortsatt ønsker å både sykle og å kunne kjøre/parkere bil!

Berit Silsand (Colbjørnsens gt 12, 0256 Oslo, 2019-01-28)

#717

Fordi jeg mener den sykkelstien som er der i dag fungerer mer enn godt nok!

Andreas Antonsen (Oslo, 2019-01-28)

#718

Det er nesten ingen biltrafikk i Gyldenløves gt & hastigheten 30 km/t. Mao ingen konflikt bilister-syklister. Det foreslåtte tiltaket har imidlertid omfattende negative virkninger for beboere i området

Gunnar Nordén (Oslo, 2019-01-28)

#719

Dette er helt feil.

Mads Bertelsen (Fetsund, 2019-01-28)

#729

Jeg bor i kryssende gate til Gyldenløves gate og synes dette er ren galskap. Jeg er sterkt uenig i at dette skal gjennomføres. Et alternativ kan være å dele de svært brede fortauene mellom syklende og gående. Uansett, vi er ikke og kommer ikke til å bli en sykkel-nasjon når vi er et vinterland. Dess mindre mulighet for gateparkering for beboerene, jo flere parkeringsanlegg i bakgårder bygges, som igjen gir en prisøkning på leilighetene. Ikke dumt for oss som bor her, men synd for de som vil inn i dette området. Trist også at grøntarealer i bakgårder vil bli parkeringsplasser, hvis denne politikken gjennomføres.

Liv Runningen (Oslo, 2019-01-29)

#734

Det er også fullt mulig å legge en sykkeltrasé i «ridestien»

Christopher Husebye (Oslo, 2019-01-29)

#735

Dette er for dumt. Sykle på hestestien i alleen!

Lars Amble (Oslo, 2019-01-29)

#743

Jeg signerer fordi jeg er lei av Byrådets dogmatiske hat mot bilen.

Erik Reed Mohn (Oslo, 2019-01-29)

#745

Jeg signerer fordi jeg selv er syklist i Gyldenløves gate, og har Aldri hatt problemer med bilistene i denne gaten. De burde få muligheten til å parkere og benytte seg av beboerparkeringen, som jeg synes fungere ypperlig.

Kine Fjerdingen (Oslo, 2019-01-29)

#748

Jeg er sterkt i mot utbygging av sykkelvei i Gyldenløves gate. Jeg har barn og jobben min er utenfor byen. Jeg er ikke rik, kjører rundt i en gammel bil fra 94, har heller ikke råd til parkeringsplass. 3000,- er mye penger som det er, for gateparkeringen vi i dag betaler for.

Jeg kildesorterer, sparer vann når jeg dusjer, handler lite klær og er bevisst på maten jeg kjøper. Ikke straff oss ytterligere. Det er mange måter å skape et bedre miljø på. Dette skaper bare vanskeligheter for folk!
Hele min familie bor her de også. En av grunnene til at vi ønsker å bli boende.

Det er særdeles lite syklister i Gyldenløvesgate, så forstår ikke hvordan dette skal skape et bedre miljø. Folk kommer til å kjøre rundt i timesvis for å finne p-plasser. Det ender bare opp med mindre tid til barnet mitt. Det er jo sinnsvakt om en etat i oslo skal kunne presse familier til dette? Ønsker de virkelig det? Hvem skal betale for alt sammen? Skal syklistene ilegges avgifter, så de kan sykle rundt på de røde stripene?

Det er her jeg bor, ikke fra ta meg muligheten jeg har til å til å være sammen de jeg er glad i.

Pernille Sagstuen (Oslo, 2019-01-29)

#751

Jeg signerer fordi jeg bor i en sidegate av Gyldenløvesgt. Har bil som står parkert i gaten og som jeg bruker minst mulig. Noen ganger må den brukes da barnebarn skal hentes på skole eller bhg. Helsen gjør at bil da er nødvendig, men hvor skal jeg da parkere når jeg kommer hjem? Som gående og flittig bruker av offentlig transport gjør jeg alt jeg kan for miljøet, men noe er dessverre umulig å gjøre uten bil. Gyldenløvesgt duger bra for gående, syklende og parkerte biler slik den er nå. La byen vår fortsatt være beboelig for alle. Unge som gamle!

Wenche H Hafsmoe (Oslo, 2019-01-29)

#753

Jeg bor i nærområdet og sykler/går i Gyldenløvesgate med jevne mellomrom, og mener at det absolutt ikke er noe grunnlag for å bygge sykkelsti her. Det er sjeldent en møter på biler i denne gaten - og i det tilfellet er veien såpass bred at dette ikke er noe problem. Å sykle på fortauet er også fullt mulig. Det hadde vært forferdelig trist om denne flotte gaten skulle forstyrres med en helt unødvendig sykkelsti.

Zoe Eliza Nordén (Oslo, 2019-01-29)

#754

Jeg signerer for jeg støtter oppropet mot å fjerne parkeringsplasser i Gyldenløvsgate

Helene Bamrud (Oslo, 2019-01-29)

#761

Jeg sign. fordi jeg er imot at en gruppe blir forfordelt!

Vibeke Borg (Oslo, 2019-01-29)

#766

Jeg er selv syklist og bruker Gyldenløvesgate UTEN problemer. Gjøres den om til ren sykkelgate blir det værre, de fartsgale tar ALDRI hensyn.

Anne-Ma Bistrup (Oslo, 2019-01-29)

#768

Man kan ikke reservere bygater kun til ett formål

Anne Brit Thoresen (0258 Oslo, 2019-01-29)

#770

Prosjektet oser av fanatisme og historieløs adferd med neoreligiøse undertoner. Hensynsløs trangsynthet overkjører samfunnets svakere medlemmer - de eldre, de uføre, de med generelle bevegelsesproblemer, de aller yngste.
Historien er full av gjentakelser av mantraet "for the greater good". Folk ofres også i dag, i verdens beste land ,mens byrådspolitikere står rundt med fårete smil og messer den nye vinen. Vi må redde jorden fra undergang!
Da er det vel passende med revolusjonsfanens blodrøde flagg som teppe og underlag for den nye tid.
Vi er i dag "velsignet" med en ungdomsdrevet aksjonsfertilitet som ikke har lært noen verdens ting av revolusjonshistorien vi har bak oss. Det er faktisk gjennom kompromisser virkeligheten drives videre i et modent samfunn. Ikke ved røde faners virkelighetsfjerne løsninger. De skaper bare unødige konflikter i det som omtales som verdens beste land.
MDG! Grow up!!
Og dere eldre medlemmer av den samme bevegelsen. Ta ansvar, tøyle den ungdommelige ansvarsløsheten og hjelp de utålmodige til å forstå at fremskritt ikke innebærer rett til å tråkke ned alle rundt seg med andre meninger.
Gyldenløves gate kan i ettertid bli stående som uvettetets eksempel på forfeilet maktmisbruk og nok en spiker i likkisten til MDG i Oslo og ikke bevegelsen tar til vettet.
Det er dobbelt trist å se maktiverens hensynsløshet ødelegge den kollektive ideelle bekymring for fremtiden.

Bjørn Eugéne Larsen (Oslo, 2019-01-29)

#775

Denne gaten trenge ikke sykkelsti.

Tine Syse Jalland (Kirkeveien 49b , 2019-01-30)

#782

Fullstendig hodeløst forslag. Dette er misbruk av skattepenger og vandslisering av en flott gate. Ingen ønsker denne løsningen utenom byrådet

Lars-Erik Lindgreen (Oslo, 2019-01-30)

#786

Ikke sykkelfelt i Gyldenløves gt.

Trond Ray Westersø (Oslo, 2019-01-30)

#791

Vi bor på Frogner med 3 barn, 1 med spesielle behov. Avhengig av bil!

Tordis Ajnemark (Oslo, 2019-01-30)

#794

Foreslåtte tiltak mangler konsekvensutredelser av mulige negative effekter.

Petter Grendahl (Oslo, 2019-01-30)

#796

Jeg har vokst opp her. Forøvrig så ser jeg ingen verdens grunn til å fjerne parkering for å sette inn sykkelveier.. dette er helt absurd. For det første så gir det veldig lite mening å fjerne parkering når beboerparkeringskort har blitt gitt ut forkant. Da sitter vi igjen med fler beboerparkeringskort enn parkeringsplasser. For det andre er sykkelvei i mine øyne noe av det mest unødvendige jeg kn tenke meg. Norge og Oslo har på ingen måte noen sykkelkultur, og uavhengig om set er sykkelveien blir disse ikke brukt fordi folk ikke tør å bruke sisse og dermed sykler på fortauet istedenfor. Dette kan ikke skje! Høyst unødvendig i en ellers rolig gate, med lite sykling og lite trafikk. Dette er tull, som ikke har noe som helst godt argument for seg.

Alf Myrvold (Oslo, 2019-01-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...