Ja til fortsatt trygg sykling og beboerparkering i Gyldenløves gate!

 

EC795309-B3F5-49E3-BBEC-70E83DAAD635.jpegVi er sterkt i mot bygging av sykkelfelt i og ombygning av Gyldenløves gate med tilhørende fjerning av de eksisterende 173 parkeringplasser av følgende årsaker:

  • Gyldenløves gate er en av de fredeligste, roligste og bredeste gater i byen, i tillegg med gode og brede fortau. Det er ingen grunn overhodet til å tilrettelegge denne ytterligere for hverken syklister eller gående. Gaten er i hovedsak delt av en historisk ridesti, med et separat løp uten møtende trafikk i hver retning.
  • Gyldenløves gate er et fornminne, en bred alle med en tidligere ridesti i midten. Det er vandalisme av fornminnet å bygge om kryss samt misfarge gaten med rød asfalt på begge sider. 
  • Åpning av gaten uten parkering er en invitasjon til fartsgale syklister, i økende grad med raske og tunge elsykler, med tilhørende farlige situasjoner.
  • Bygårder blir tvunget til å bruke grøntarealer til parkeringsområder
  • Barnefamilier drives ut av byen fordi de ikke får kjørt barn til fritidsaktiviteter. Mange er svært miljøbevisste og  bytter på å kjøre opptil fire barn til og fra aktiviteter. Dersom ytterligere 173 parkeringsplasser forsvinner, blir parkeringskabalene enda vanskeligere å få i hop i bydelen.
  • Eldre som har bruk for bil og beboere som trenger bil i sitt yrke, får store problemer.
  • Næringsliv/butikker flytter ut av byen. Byrådets MDG-drevne sykkelprosjekt er positivt for kjøpesentrene utenfor byen, og svært negativt for lokale butikker og næringsliv.
  • Gyldenløves gate blir en øde og tom gate hele vinteren og alle kvelder. Vintersyklister er en bitte liten gruppe mennesker, og det er få blant dem som er barnefamilier, eldre og uføre.
  • Fjerning av 173 parkeringsplasser er vel den egentlige hensikten med denne planlagte ombyggingen av fornminnet Gyldenløves gate. Den vil føre til enda sterkere press på parkeringsplassene i området, og er et brudd på vilkårene for beboerparkeringsavgiften på kr. 3.000,- / år; Parkeringsplassmulighet betalt for blir fjernet.
  • Evig rundkjøring etter ledig parkering er hverken miljøriktig eller trafikksikkert.

Vi er ikke i mot miljø og sykkeltiltak generelt, men tiltakene må ha en kost/nytte effekt; Plan for omregulering av Gyldenløves gate må skrinlegges umiddelbart! Gaten fungerer utmerket som sykkeltrasé slik den er i dag!


Fremtidens Frogner - aksjonen for lokaldemokrati og medbestemmelse    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Fremtidens Frogner - aksjonen for lokaldemokrati og medbestemmelse fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...