Ja til fortsatt trygg sykling og beboerparkering i Gyldenløves gate!

Kommentarer

#3

Jeg støtte dette oppropet 100%!

Kristoffer Rørstad (OSLO, 2019-01-21)

#4

fordi dette er fullstendig utenfor enhver fornuft eller respekt for en flott, rolig gate. Her er særlig (!) brede fortau, lite trafikk og - en fordums ridesti i midten. Det er stor mangel på parkering i området, mange beboere vil bli skadelidende mens syklistene har mer enn plass nok. En syklist har sogar hevdet nettopp dette! For en Oslobeboer som vil det beste for byen synes dette som fundamentastisk galskap! Jeg tenker i særdeleshet på den planlagte rødeasfalt trase!

Tycho D Castberg (Oslo, 2019-01-21)

#7

Jeg signerer fordi dette byrådet tenker kun på unge, friske beboere uten tanke på eldre, uføre, eller beboere med barn som skal til barnehage før jobb etc

Solveig Riiber (Oslo, 2019-01-21)

#18

Jeg signerer fordi jeg selv er beboer i bydelen, og vet hvilken utfordring det er med parkering for oss tilhørende i dette området. Når syklister selv tar til orde for at de er i mot sykkelvei i denne gaten, er byrådets plan om sykkelvei nok et bevis på deres krig mot biler generelt.

Ingunn Sakshaug (Frogner, Oslo, 2019-01-21)

#19

eg har blitt klar over at dere planlegger å fjerne alle parkeringer i Gyldenløvesgate for å lage sykkelstier. Nå har vi fått disse sykkelstiene over hele Frogner, og dere fjerner p-plass etter p-plass.

Gyldenløvesgate er en av de roligste gatene i Oslo. Fortauene er brede nok til at syklister og fotgjengere kan benytte disse.
Gyldenløvesgate har et stort antall beboere med biler, har dere noen løsning på hvor disse menneskene skal parkere sine biler?
Vi som bor i nærområdet har måttet betale beboerparkering. Vi betaler for et tilbud dere fjerner/minimerer.
Dersom det er gjort noen konsekvensutredning i forhold til punktene over, er dette noe dere velger å se bort fra.

Uten å ha belegg for dette, så betviler jeg at dette er gjort juridisk riktig. Jeg vil gå så langt som å si at dere vandaliserer byen vår. Vi bor i Norge med fire årstider. Det å sykle om vinteren, er en risikosport.

Nå er det vel snart nok?!

Henrik Hunstad (Oslo, 2019-01-21)

#21

Dette er IKKE et sted i Oslo som trenger sykkelvei!! Det er masse plass til både sykler og biler i gaten, og det er i forveien lite biltrafikk i gaten. Helt meningsløst tiltak. Dårlig fundert argumentasjon. Bruk våre skattepenger andre steder i byen hvor det virkelig er tiltrengt å lage sykkelveier. Bare så det er sagt: ja, jeg er syklist, og nei, jeg har ikke bil. Allikevel mener jeg dette er en helt tåpelig beslutning!!

Jens Christian Valentiner (Oslo, 2019-01-21)

#32

Jeg signerer fordi vi som bor i sentrum har rett til å leve livene våre på lik linje som de med hus og garasje. Syklistene bruker uansett fortau til å sykle på.

Joanna Nissen-Meyer (Oslo, 2019-01-21)

#34

Dette bohoved er ikke der. Noe må også bevares for ettertiden.

Knut-Arild Andersen (Oslo , 2019-01-21)

#35

Har bil og betaler beboerparkering. Bor rett ved Oslos flotteste gate Gyldenløves gate og har gjort det i nærmere 14 år. Bruker sykkel så lenge årstiden tillater det. Bil blir brukt etter behov, ikke til jobb. Aldri hatt problem som syklist verken i Gyldenløves gate eller ellers på Frogner. Jeg signerer fordi dette er ren provokasjon mot beboere på Frogner. Har ingenting med behov å gjøre. Hilsen en syklist og bilist

Tord Øen (Oslo, 2019-01-21)

#39

Jeg signerer fordi jeg mener dette er en unødvendig inngripen i en gate med lite trafikk og god plass til syklister. Jeg ferdes i denne gaten flere ganger pr. dag og her er det plass for alle uten å ødelegge en av byens paradegater.

Heidi Sunde (0266 Oslo, 2019-01-21)

#40

Jeg signerer fordi dette vil ødelegge gaten og det er ikke nødvendig med egne sykkelfelt i en sone med en fartsgrense på 30 km i timen. Sløsing med våre skattepenger. Bruk pengene på de eldre.

Kathrine S (OSLO, 2019-01-21)

#43

Kommunalt overgrep - maktmisbruk!!. Det er ikke noe problem med både bilparkering slik det er i dag og sykling.

Gudmund Risvig Stenersen (Oslo, 2019-01-21)

#45

Jeg vil bevare Gyldenløves gate, Oslos hyggeligste og fine gate, akkurat slik den er i dag!

Liv Rognlien (0276, 2019-01-21)

#46

Vi bor i et vinterland,helt unødvendig med sykkelstier i byens vakreste gate.

Eva Garborg (Lille Frogner alle,Oslo, 2019-01-21)

#51

Fullstendig meningsløst

Halfdan Alve (Oslo, 2019-01-21)

#52

Jeg signerer fordi jeg mener det er plass til både sykkel og bil. Jeg bor i området og har aldri sett noen problemer.

Hilde Røhmer (Oslo, 2019-01-21)

#54

Jeg synes ikke det er pent med røde sykkelfelt. Jeg ser heller ikke behov for det. Alle trafikanter lever fint side om side uten disse stygge feltene. Jeg synes i tillegg det er trist at man i praksis skal fratas muligheten til å ha bil når man bor sentrumsnært. Jeg synes lokaldemokratiet skal stå sterkt og det synes jeg man har sluttet å ta hensyn til når det kommer til sentrumsnære bydeler.

Birgitte Bryne (Oslo, 2019-01-21)

#56

Ønsker at folk som bor i sentrale deler av Oslo skal kunne parkere bilen sin. Alle gatene har 2 fortau. Ett kan brukes til fotgjengere og ett til de som sykler. Det har vært parkering i disse gaten i 100 år, og beboerne burde ha hevd på fortsatt parkering

Henning Stene (Oslo, 2019-01-21)

#57

Ønsker ikke at byrådet skal rasere byen vår.

Ola Dronsett (Oslo, 2019-01-21)

#62

Det vil ødelegge en vakker gate. Dessuten er det helt unødvendig!

Ragnhild Huseby (Oslo, 2019-01-21)

#64

Fjerning av parkering er jeg sterkt imot

Leif Hafstad (Oslo, 2019-01-21)

#65

Gaten fungerer utmerket som sykkeltrasé slik den er i dag!

Nina Boquist (Drøbak, 2019-01-21)

#66

det holder med ødeleggelse nå

Esben Aamot (Oslo, 2019-01-21)

#71

Vil ikke rasere nærmiljøet mitt!

Kristoffer Andresen (Oslo, 2019-01-21)

#72

Helt unødvendig å forandre på noe i Gyldenløves gate. Her fungerer det godt med syklister, gående, kjørende og parkeringsmuligheter uten å ødelegge denne vakre gaten.

Anne Cathrine Mastoris (Frogner, 2019-01-21)

#74

Tiltaket straffer beboere i området. Rett og slett idiotisk

Eivind Sydtskow (Balders gate, 2019-01-21)

#76

Fordi dette går over stokk og stein og jeg vil ha ny byregjering som hensyntar oss som bor på Frogner!

Robert Tangen (Elisenvergveien 20, 0265 Oslo, 2019-01-21)

#85

Planen om forandringer er helt idiotisk!!

marit karlsen (lyngvn 37 1182 oslo, 2019-01-21)

#86

Jeg protesterer mot de planlagte endringer i Gyldenløves gate.

Håkon Dahle (Oslo, 2019-01-21)

#87

Helt unødvendig med egen sykkelsti her, minimalt med trafikk

Bjørn Andreas Simonsen (Oslo, 2019-01-21)

#89

Gatene på Frogner bør reguleres med flere enveiskjøringer og ikke eget sykkelfelt. I Kirkeveien sykles det på fortauet til tross for merket sykkelfelt. Elsykler bør vurderes som motorisert fremkomstmiddel på lik linje som scooter. Med fartsgrense på 30 km bør det være plass til både kjørende og syklende Gyldenløvesgate. Jeg er sterkt i mot eget sykkelfelt i Gyldenløvesgate. Se f.eks. Elisenbergveien, jeg har ennå ikke sett en sykkelist.

Britt H Sunde Trondsen (Oslo, 2019-01-21)

#91

Gyldenløvesgt er en vakker gate som bør bevares. Jeg har syklet der i flere år uten noen problemer. De røde sykkelfeltene vil totalt ødelegge gatens uttrykk,

Bitte Kverum (Frogner, 2019-01-21)

#92

Nok er nok!! Vanlige mennesker, med normale transportbehov, må kunne fortsette å bo i Oslo!

Arild Haugeland (Oslo, 2019-01-21)

#97

Dette er meningsløs bruk av skattepenger! Det er helt unødvendig med en egen sykkelsti i en rolig gate med en naturlig sti i midten. Bruk pengene i andre gater eller til viktigere prosjekter.

Sidsel Eide (Oslo, 2019-01-21)

#100

Jeg er imot overdreven bruk av skattepenger til unødvendige sykkelfelt for noen få, som ødelegger bybildet og gir utrygge gater for fotgjengere. Disse sykkelfeltene saltes dessuten alt for mye og det er ikke bra for trærne og vegetasjonen i området.

Helene Johansen (Oslo, 2019-01-21)

#110

Ikke tull med en av de fineste gatene i Oslo.

Vegard Henaug (Son, 2019-01-21)

#111

Jeg signerer fordi jeg mener det ikke er behov for sykkelsti. Ikke ødelegg denne vakre gaten. Mange trenger disse parkeringsplassene

Grethe Huseby (Briskeby,Oslo, 2019-01-21)

#112

det må da gå an å ta litt av fortauene (4-5 m brede) eller av ridestien til sykkelsti? Forsvinnende få hester å se, faktisk -

Cecilie Nordby (Oslo, 2019-01-21)

#113

Vi ønsker ingen sykkelvei i Gyldenløves gate.

Janecke Hagevik (Oslo, 2019-01-21)

#120

For dette er og overkjøre folk sine meninger.
Og de skal vi høre på

Svein Graff (Oslo, 2019-01-21)

#122

Helt meningsløst med røde sykkelfelt i. Gyldenløves gate.

Jane Ørskov (Oslo, 2019-01-21)

#130

Jeg signerer fordi det er god nok plass til syklister i dag, og det er en nødvendighet med de parkeringsplasser - og EL lading som er i denne gaten idag. Det er flott å gå mellom tærne og brede fortau idag, samt sykle i gaten. Vi trenger ingen sykkelfelt her.

Cecilie Lamer Jensen (Oslo, 2019-01-21)

#133

Jeg signerer fordi jeg har vokst opp på Frogner og har et varmt forhold til vakre Gyldenløvesgate som har en lang historie. La denne gaten i fred

Vibeke Dalseg (Sandvika, 2019-01-21)

#139

Det er nok nå i vårt område

Sossrl Pedersen (Oslo , 2019-01-21)

#140

Det må være en plan og en forutsigbarhet for hvordan parkeringsforhold vi som bor på Frogner skal ha. Brevet som kom i postkassen i dag fra Bymiljøetaten vitner om at dette er satt helt til side! Fint at det skal tilrettelegges for gående og syklister, men til hvilke pris? Hvilke konsekvenser har det for barnefamilier og de som virkelig er avhengig av bilen. Jeg trodde vi levde i et demokrati? Da skal ingen selv ikke politikere stå å diktere hvordan vi skal ha det her på Frogner!

Tom Halvorsen (Oslo, 2019-01-21)

#153

Sittende byråd ødelegger hele Oslo og dette må settes en stopper for. For ikke å snakke om hvor mye penger de har sløst bort. Jeg bor ikke i Oslo nå, men er vokst opp der.

Ulla Gogstad (Lørenskog , 2019-01-21)

#155

Jeg er i mot at de fjerner så mye parkeringsplasser i Oslo

Anna Rygh (Oslo, 2019-01-21)

#160

Jeg føler med de som bor i området som ikke ønsker gaten rasert.

John Molands (Halden, 2019-01-21)

#167

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde en levende bydel beboelig for alle.

Inger Randi Spakrud (Oslo, 2019-01-21)

#168

Der er det klokest og rimeligste å lage passasje for sykkel i den opprinnelige ridevei, midt i alleen.
Parkerte biler har aldri vært til sjenanse her. Har erfaring fra gaten som skole-elev og beboer fra 1959.
Og før det fra besøk hos besteforeldre.
Med Trolleybuss ved sydenden av gaten.
Dagens Oslo Byråd tar ikke hensyn til folk som faktisk har bodd i et strøk lenge; de bare snur opp ned på livsbetingelser som verdi på bolig og muligheter til egen transport til fritidsboliger eller skiturer og helger i Norge.

Tor Aabø (Oslo, 2019-01-21)

#172

Sykling fungerer helt fint som det gjør i dag i denne gaten og mange fler med den. Dessuten er det slik att vi som utfører tjenester for byfolket ikke lenger har noe sted å parkere når vi jobber i byen.. og vi har ofte behov for å stå lenger en to timer.. vi som kjører bil vil ikke forurense mer ved å flytte bilen unødig ofte.

Morten Evensen (Stenersbakken4 4, 2019-01-21)

#174

Fordi jeg er sterk motastander av at denne flotte gaten skal ødelegges med sykkelstier. Jeg har bodd her i store deler av mitt liv har syklet uten problemer. Dette er en gate som må bevares slik den er. Midtrabbaten er Dronning Mauds ridesti. La oss få beholde denne gate som er historisk slik den er er. Dessuten bor det også eldre mennesker her som er avhengig av tilgang til bil. Vi som bor her må også kunne motta famile og venner. Skal vi kjøre i timesvis rundt på Frogner når vi nå endelig har fått beboerparkering som vi betaler for ?. Dette er galska besluttet av menneske som ikke har noe forhold til vår by !!!.

Tom Hunstad (Oslo, 2019-01-21)

#178

Dette er ren galskap, totalt unødvendig og en ren maktdemonstrasjon fra MDG.

Uhørt!

Kjell Christian Helland (Oslo, 2019-01-21)

#182

Jeg bor midt i Gyldenløvesgate og sykler opp og ned til jobb hver dag i sommerhalvåret, fungerer veldig fint og føler meg trygg blandt bilistene som kjører rolig i denne gaten. Benytter også beboerparkeringen for bilen som står stille man-fre og stort sett benyttes til å kjøre ut av byen i helgene. Ikke ta bort disse plassene for beboerparkering!

Therese Beil (Oslo, 2019-01-21)

#185

Har syklet gjennom Gyldenløvesgt 2 ganger om dagen, hele året, i flere år, uten å savne sykkelfelt.

Marit Jørgensen (Oslo, 2019-01-21)

#188

Jeg bor i dette området. Flere jeg kjenner har solgt sine leil i Gyldenløves gt og nærmiljø pga parkerings problem.

Anne Mari Kåresdatter (Oslo , 2019-01-21)

#189

Oslo blir til et klorofyllmuseum ubeboelig for folk.

Erik Løftingsbakken (Røa, 2019-01-21)

#192

Gyldenløvesgate har brede fortau og ridesti i midten. Det er overhodet ikke behov for «tilrettelegging» for gående og syklende i ytterligere grad enn idag. Vi som bor i området trenger de parkeringsplassene som er, gående har mer enn nok plass og syklistene kan ikke klage på fremkommeligheten. Nå holder det!

Thale Treider (Skovveien, 2019-01-21)

#196

Sykkelbanen er ikke for syklister. De er kun laget for politikere.

Øystein Hasnes (Nordstrandveien 67c 1164 oslo, 2019-01-21)

#197

Jeg bor i nabolaget og betaler for beboerparkering, som blir vanskeligere og vanskeligere å finne. Også byfolk må ha lov til å ha en bil.

Anders Thevik (Oslo , 2019-01-21)

#198

Nok er nok..

Morten Skaune (Oslo, 2019-01-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...