Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#1401

En rekke påviste endringer/avvik fra beslutningsgrunnlaget

Øyvind Lunde (Rennesøy, 2018-05-28)

#1402

Det er forkastelig å jnnvestere i utbygging på Evenes når det ligger en komplett militær flybase på Andenes. Det er bortkastete penger som kunne vært brukt til å styrke det øvrige i forsvaret!!!

Harald Knutsen (Sortland, 2018-05-28)

#1408

Jeg signere fordi beslutninger er tatt på feil grunnlag, og politikerne overser fagkyndige og eksperter.

Rune Hansen (Sortland, 2018-05-28)

#1409

Hele kystnorge mm. treng at forsvaret er på Andøy.

Birthe Nystad (Bø, 2018-05-28)

#1414

Æ e Andværing !

Vigdis Hansen (Harstad, 2018-05-28)

#1417

De opplysningene som blir gitt fra politisk ledelse er fabrikkene og tilpasset de politiske holdninger i denne saken.
Sannheten bør komme frem i dagen!

Stig Henriksen (Jessheim , 2018-05-28)

#1427

Helt idioti

Svein Nilsen (Tverrvik, 2018-05-28)

#1428

Jeg signere fordi jeg syns det har vært dårlig behandling av ett lokalsamfunn og det foregår unødvendig bruk av ressurser på noe nytt da det allerede eksisterer på nåværende lokasjon.

Thomas Øiahals (Grytting, 2018-05-28)

#1430

Jeg signerer fordi det er åpenbart hva som er lurest å gjøre her, når det kommer til forsvarsevne, økonomi og sikkerhetspolitikk...

Camilla Laupstad (Andenes, 2018-05-28)

#1436

Det er nødvendig å se på saken for å forhindre unødvendig bruk av penger.

Tina Torbergsen (Tananger , 2018-05-28)

#1443

Dette har på ingen måte gått redelig for seg og det er forsvarsmessig til skade for landets militære beredskap og kapasitet.

Svein Warem (Ullensaker, 2018-05-28)

#1448

Andøya gir oss sikkerhet

Sissel Søreng (Norge, 2018-05-28)

#1449

Evenes blir flere milliarder dyrere enn kalkulert og antatt.

Åse Nordnes (Otta, 2018-05-28)

#1459

Vedtaket om nedleggelge, er gjort på feilt grunnlag.

Ernst Martin Iversen (Sande i Vestfold, 2018-05-28)

#1475

Jeg mener at det åpenbart er gjort feil i denne saken

Ola Petter Odden (Elverum, 2018-05-28)

#1483

Jeg har jobbet tjueen år i Forsvaret og synes hele prosessen har vært svært uryddig. Forsvarssjefen la ikke frem Evenes som et alternativ for MPA i sin LTP. Hvordan kan da den politiske eliten finne på at en samlokalisering skal finne sted? Pengene blir å fly fort i dette prosjektet på lik linje med alle slike store prosjekter. Tilliten til Stortinget er borte, og ikke bare denne sake dessverre.

Torgeir Kristiansen (Sortland, 2018-05-28)

#1485

Norge trenger et oparati forsvar. Norske politikere må snart få opp øynene før samme sjebne skjer igjen som det gjorde en april flere tiår siden!!!

Mvj
Kenneth Pedersen

Kenneth Pedersen (Porsgrunn , 2018-05-28)

#1487

Fordi metodene og tallene som er fremlagt opplagt er gale, og ingen ansvarlige synes bry seg om dette!

Stig Hagen (Bergen, 2018-05-28)

#1497

Fordi det som skjer er nok en gang poltikeres beslutning fattet på desinformasjon og villedning fra forsvarsledelsen og forsvarsdepartementet!

Rolf Kristiansen (Bergen, 2018-05-28)

#1502

Støtter Andøya flystasjon å mener at denne saken bør ettergås.

Raner Emil Olaussen (Ballangen , 2018-05-28)

#1505

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i det Toine C. Sannes skriver og fordi dette også er avdekket av andre som har satt seg inn i saken.

Geir Maan (8480 Andenes, 2018-05-28)

#1507

Her e det total mangel av sund fornuft og evne til å se di muligheter som ligger på Andøya og som Evenes overhode ikke har på grunn av naturreservat og samisk bosetting.

Ger Arne Eilertsen (Bø i Vesterålen , 2018-05-28)

#1508

Andøya er det beste alternativet. Unik lokalisering og sterkt fagmiljø.

Ragne Kari Aronsen (Melbu, 2018-05-28)

#1514

Det blir katastrofale summer som sløses unødig bort for å tvangsoppbygge en base med så store naturgitte begrensinger

Yngve Pettersen (Longyearbyen, 2018-05-28)

#1517

Jeg mener valget av base er tatt på feil grunnlag

Wanja Bordewich (Andenes, 2018-05-28)

#1521

Jeg signerer fordi jeg ikke har tillit til at statens egne retningslinjer for store investeringer er fulgt!

Solbjørg Joramo (Bleik, 2018-05-28)

#1524

Liker ikke juks! Må ha ærlige politikere ellers rakner samfunnet.

Sissel Vintersol Lillebjerka (Hemnesberget , 2018-05-28)

#1532

Ruth Therese Ingebrigtsen

Ruth Therese Ingebrigtsen (Torød, 2018-05-28)

#1534

Jeg signerer fordi rett skal være rett i et demokrati som Norge.

Siv Karlsen (Andøy, 2018-05-28)

#1536

Her er det mye som ikke henger på greip.

Glenn Nilsen (Bleik, 2018-05-28)

#1538

Derfor.

Richard Johansen (Trondheim., 2018-05-28)

#1543

Ikke noe av informasjonen som er gitt angående flytting fremstår som troverdig.

Anders Røhne (Hakadal, 2018-05-28)

#1546

Jeg signerer fordi jeg er imot det pengesluket ingen vet størrelsen på ved etablering av Evenes som ny og eneste militære flybase i Nord Norge.
Og da spesielt på grunn av at vi allerede har en fullt operativ militær flyplass/base på Andøya som vil koste en brøkdel å oppgradere.
I tillegg vil jeg protestere mot å redeusere helikoptere på Bardufoss, noe som vil svekke forsvarsevnen i Nord, samt redningstjenesten av vårt område nordlige farvann oa.

Svein Midtun (Åknes i Andøy. , 2018-05-28)

#1547

Ingen forteller oss sannheten, se bare på nye Ørlandet flybase. Forsvarsbygg er ekspert på overskridelser.

Rune Erstad (Kvaløya, 2018-05-28)

#1553

Jeg mener det er galskap å legge ned noe for så å bygge det opp, like i nærheten, bare på en fullstendig håpløs plass sammenlignet med Andøya flystasjon.

Mads Mehus (Engeløya, 2018-05-28)

#1555

Dette er helt hårreisende, hele denne prosessen med flytting av flystasjonen til milliarder av kroner når alt fungerer på Andøya i dag. Noe må være forferdelig galt i denne saken som personlig prestisje fra noen med makt som har startet denne prosessen. Galmanns verk

Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug (Foldrøyhamn, 2018-05-28)

#1561

det er uforsvarlig bruk av pengene som tilhører fellesskapet,pengene kan heller brukes til å virkelig bygge opp vårt forsvar eller brukes på skole og gamlehjem/sykehus.

Nils Ludviksen (Kvaløya, 2018-05-28)

#1562

Det fremkommer ikke noen troverdige svar på spørsmålene rundt nedleggelsen av Andøya Fstj.

Jan-Thore Olsen (Andenes, 2018-05-28)

#1564

Jeg underskriver fordi jeg mener at beslutningsgrunnlaget for stortingsrepresentantene er feil og må gjennomgås av Riksrevisjonen.

Arne Martin Ellingsen (Ånes, 8485 Dverberg, 2018-05-28)

#1568

En avklaring kan spare staten for milliarder. Staten Norge ved Forsvaret trenger Andøya i full drift av beredskapsmessige hensyn.

Frank Torkildsen (Bardufoss , 2018-05-28)

#1569

Jeg har ikke tillit til de prosessene som har vært gjennomført.

Ann-Sissel Myrlund (Gratangen, 2018-05-28)

#1571

Jeg signerer pga pengesluket som ingen aner størrelsen på ved etablering av Evenes som eneste kampflybase i NordNorge.
Vi har allerede en meget god militærflybase på Andøya som har fungert i over 70år som vil koste en brøkdel å oppgradere.
Protesterer også mot flyttingav av helikopterne fra Bardufoss.

Sylvi Midtun (Troms, 2018-05-28)

#1574

Det er jukset med tallmaterialet. Blir nok en skandale lik stortingsgarasjen om det blir gjennomført.

Laila Lysø (Bodø , 2018-05-28)

#1576

Null tillit til beslutningsprosessen og resultatet.

Agnar Johan Hanssen (Gratangen, 2018-05-28)

#1585

Jeg er imot nedlegging av Andøya flystasjon.

Heidi Vedal Strand (Å, Andøya, 2018-05-28)

#1587

Nok sløsing av ressurser. Heller øke eksisterende kapasiteter enn å redusere de.

Jørn Runar Salamonsen (Froland, 2018-05-28)

#1594

Jeg vil ikke at Andøy flystasjon eller militæret skal legges ned.

Eira Ingeborg Myrseth (Andenes, 2018-05-28)

#1595

Evenes ble valgt på feil grunnlag. Dette valget gir IKKE det forsvaret vi trenger til den prisen det påstås at de vil bruke. Dette blir ubåtbasen i Tromsø opp i mente....

Jørn Schaug-Pettersen (Hosle, 2018-05-28)

#1600

Jeg signerer fordi jeg synes det er galskap at det i det hele tatt har blitt tatt avgjørelse på å flytte MPA til Evenes.

Charlotte Stousland (Skoppum, 2018-05-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...