Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#3201

Bruk av skattepenger bør føre til bedre forsvar. Det har jeg ikke tro på skjer i denne sak. Jeg har en mistanke om at opplysningene ikke er kommet til politikerne

Bård Jakobsen (Andenes , )

#3202

Jeg signerer, fordi en mpa base er best plassert på andøya, grunnet tilgjengelig areal og allerede godt opparbeidet mpa miljø der. Mvh hilsen utflyttet nordlending.

Inge Halvorsen (Stavanger, )

#3211

Det er gjort beviste talltriksing til fordel for Evenes

Nils Magne Pettersen (Sortland, )

#3213

Ødsling av forsvarspenger. Plasser F35 QRF på Andøya og la MPA forbli på Andøya. Evenes vil aldri bli i nærheten av hva Andøya allerede er!

Kenneth Arild (Straumsbukta, )

#3215

Det er et forkastelig vedtak å legge ned Andøy Flystasjon

Arnfinn Jan Andreassen (Tønsberg , )

#3216

Jeg signerer fordi dette er galskap. Bygge opp ny base "vegg i vegg" med tidligere base som har beste beliggenhet.

Helge Albrigtsen (9419 Sørvik, )

#3217

Andøysamfunnet blir lagt i grus hvis flystasjonen flyttes og dette er dårlig samfunnsøkonomi på alle plan

Marit Hay (Sola, )

#3221

Det er noe som ikke stemmer med hele prosessen....

Trine Todnem (Stokmarknes , )

#3222

Jeg er helt uenig i nedlegging av Andenes flystasjon 😎

Elin Benestad (Stavanger, )

#3223

Jeg har vært ansatt i Forsvaret i store deler av min karriere.

Jørn Anders Grønodd (Ekofisk, )

#3225

Fagmilitære råd følges ikke, og pengebruken er ekstrem.

Hendrik Sandanger (Ågotnes, )

#3233

Jeg kan se galskapen blandt herskesyke politikere som skal karre til seg alt uansett pris. Så en hiksen tik Høyre min stemme er tapt for evig.

Thor Lihall (Bodø, )

#3240

Tidlegare forsvarstilsett og meiner at valet av Evenes er ein katastrofe basert på kameraderi i strid med nesten alle fornuftige kriteria.

Narve Nordanger (Skien, )

#3243

De som har fattet denne hjernedøde avgjørelsen må stilles til ansvar.

Arne Risvåg (Ski, )

#3245

Å flytte MPA er sløsing med offentlige midler. Evenes er i mindre grad egnet pga operative forhold.

Pål Roger Overland (Sola, )

#3246

Hele prosessen er basert på feile og forfalskede grunnlag som kommer til å koste Staten 10-talls mrd helt unødvendig, samt svekke forsvaret av Norge i nord.

Eirik Mathias Rosøy (Tromsø, )

#3248

Jeg betaler skatt

Erik Ag (Finnsnes , )

#3249

Avgjørelsen er FEIL og holder ikke vann!

Paul E. Kongsvold (Øverbygd, )

#3250

Det er fellesskapets ressurser som benyttes, derfor kreves det tillit til prosesser.

KARSTEN LIEN (Kristiansand, )

#3252

Viktig å få ting på bordet 👍

Jonny Joakimsen (Holmsnes, )

#3255

Dette er misbruk av offentlige midler og alt som er kommet frem viser at Andøya er klart det beste og billigste alternativ.

Oddbjørn Luther (Harstad, )

#3261

Et hårreisende eksempel på feil forvaltning av fellesskapets penger, samt en svært farlig nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk (Nato vil ved hjelp av USA indirekte ta over og dermed opprette en amerikansk base på norsk jord på Andøya), avgjørelse å flytte basen fra Andøya til Evenes. Evenes er i tillegg ikke brukbar som base for QRA (den ble tross alt stengt pga operative forhold på 90tallet), samt har ikke plass til de nye P8 flyene samtidig som den skal kunne ta imot allierte styrker OG håndtere økende sivil flytrafikk.

Truls Johnsen (Ulvsvåg , )

#3264

Flytte fra Andøya er rein galskap, og sløsing med penger.

Alf Terje Skjæveland (Sola , )

#3270

Det er åpenbart, ikke bare Evenes VS Andenes men forsvaret som så dan.

Jan Wangsmo (Andenes, )

#3277

Evenes ble lagt ned. Evenes er så feil. Snart må politikerne få opp øynene - før det er for sent. Andøya har alt. Flygere må slippe Evenes

inger-lise Skaar (oslo, )

#3278

Det er store feil i grunnlaget for flytting av overvåkivgsflyene

Marie Therese Sørensen (Saura,8485 dverberg, )

#3283

Jeg mener en granskning er helt nødvendig for å få frem hva som har skjedd her.

Tor Bogen (Sortland , )

#3285

Det må komme frem alt og ingen hemligheter

Morten Sørlundsengen (Andenes, )

#3288

Dette er et valg tatt på feil grunnlag

Anne Louise Flaten (Bleik, )

#3293

Jeg mener at Riksrevisjonen må ta tak i dette snarest!

Martin Andreassen (Finnsnes, )

#3295

Andenes som er mitt fødested blir rasert av våre politikere, dessverre.

Fredd-Kåre Johansen (Bodø, )

#3296

Prosessen bærer preg av stabeiser og andre faktorer en de som informeres om. Evenes vil bli ekstremt kostbart, og lite effektiv.

Frank Kirkeng (KRISTIANSAND S, )

#3297

Jeg mener det er gjort noen "hestehandel" her. Ingen sunn fornuft i valget...

Frode Granheim (Moen , )

#3298

Det er helt hårreisende at flere milliarder av våre felles skattepenger skal dumpes i en base som ble nedlagt for lenge siden på grunn av at den ble ansett som uegnet, og samtidig ble ikke den allerede fungerende basen på Andøya reelt vurdert en gang.
Forsvaret trenger de milliardene andre steder, og Norge trenger en skikkelig base med nok plass til å huse våre fremtidige fly og allierte forsterkninger på en måte som ikke lett tas ut av et enkelt missil!

Torbjørn Ness (Trondheim, )

#3299

Fordi valget av Evenes er galt galt galt. Og politikerne bør få dette midt i trynet

Bjørn Knudsen (Bergen, )

#3301

Mener Stortinget er lurt til å tro at valget av Evenes blir billigere enn å beholde MPA-basen Andøya.

Inge B. Nilsen (Andenes, )

#3311

Jeg som mange vet at det ikke er mulig at Evenes var det billigere alternativet. Mange spørsmål er dukket opp men få er besvart og mye det er mye tvil om det er handlet i god tro. Det et mange gode grunner for riksrevisjonen til å granske saken nøye.

Fredrik Gundersen (Andenes, )

#3316

Få alt frem i lyset.

Torfinn Knutsen (Rygge, )

#3320

Evenes er uegnet

Torbjørn Nilsen (Andrnes, )

#3321

Andøya e rett

Geir-Ove Mortensen (Tennevoll, )

#3322

Pengesløseri

Bjørn Løkthaug (Bogen i ofoten, )

#3325

Det mange feil og unøyaktigheter i forarbeidet til forslag høsten 2016. Topografiske og værmessige forhold er ikke nevnt eller tatt hensyn til. Utfordringene med hensyn til forurensninger og at en stor del av det berørte området ligger inneklemt mellom fredede landskapsområder er det ikke tatt hensyn til.

Peter Conradsen (Stokmarknes, )

#3329

Det er det rette å gjøre

Joar olav Knutsen (Andenes, )

#3330

Jeg synes det er unødvendig bruk av penger på å bygge nytt, når vi har en oppegående å fullt brukbar base fra før.

Kitt -Paula Hanssen (Tromsø, )

#3332

Evenes er overhode ikke egnet som base for Orionflyene.

Yngve Johnsen (Tromsø, )

#3341

Evenes er et pengesluk, som er helt absurd.

Turid Nilsen (4870 Fevik , )

#3346

Evenes er et pengesluk og og skal de spare penger så bør de oppgi Evenes og beholde AF.AF har jo det meste eller alt som trengs og den ligger klar til bruk.Min mening er at Evenes skrinlegges

Irene Nilsen (Bleik, )

#3347

Prosessen med valg av MPA base er baser på falske politiske og økonomiske premisser.

Tom Steiro (Sortland, )

#3348

Det er åpenbart at tallene er manipulert for å oppfylle en skjul agenda. Feilene er så graverende at det i alle andre sammenhenger ville ført til domfellelse av de impliserte. Samfunnet kan ikke akseptere beslutninger som trosser fagmilitære hensyn, sivile sikkerhetshensyn, Natos behov, miljø- og vernehensyn, bevisst oppkonstruerte, feilaktige økonomiske beregninger med oppkonstruert tallgrunnlag uten rot i virkeligheten.
Hele denne saken kan oppsummeres i ett ord.
Ubegripelig. Sannheten må fram.
Samfunnet har nå lidt enorme tap på Covid 19. Tips til politikerne. Benytt muligheten til å omgjøre vedtaket med begrunnelsen:
... man kan ikke påføre samfunnet unødvendige milliardutgifter som enkelt kan unngås.

Sigve Sørensen (Flateby, )

#3349

Avgjørelsen om å flytte 333-skv til Evenes er tatt på feil grunnlag. Andøya Flystasjon er et bedre valg på alle måter. Prosessen som førte til denne situasjonen burde vært gransket og belyst.

Knut Alvheim (Kristiansand, )

#3351

Jeg signerer fordi i Utredning av saken ligger mange ting man ikke forstår.

May-britt Johansen (Andenes , )

#3352

Det er fullstendig galt det som skjer. Både valg og prosess er uforståelig

John Rune Villmones (Mosjøen, )

#3357

I denne saken oppfatter jeg at regjeringen og stortinget ikke sikrer at all adekvat informasjon kommer velgerne i hende. Dette hindrer fullbyrdelse av en demokratisk prosess.

John-Erik Haugen (Notodden, )

#3358

Her har det blitt gjort så mange merkelige avgjørelser og ting har blitt holdt skjult. Så få en ryddig prosess, slik at folk kan få tillit til styresmaktene!!

Jenny Bjølseth (Kongsvinger, )

#3371

Dette har vært etterlyst av mange og i lang tid. Fordi det strir mot all fornuft å sløse bort mange milliarder på en løsning som fagfolkene sier er mye dårligere. Vel har vi mye penger i dette landet, men... Og som om ikke det var nok, vår forsvarsevne blir betydelig svekket ved å legge ned den viktigste gjenværende flystasjonen i nord. Politikerne er ikke til å rikke i spørsmålet, enten pga prestisje eller noe de ikke vil fortelle oss. Derfor denne oppfordringen til riksrevisjonen om å gå denne saken etter i sømmene.

Harald Fodstad (Stave, )

#3377

Viktig for vårt demokrati

Berit Bergvik (Andenes, )

#3381

Det er helt feil å plassere overvåkningsfly på en dårlig egnet flyplass på Evenes. Når Andøya er meget godt egnet, og ligger som et hangarskip tett opptil overvåkningsområdet

Stig Johansen (Oslo , )

#3386

Beslutningen om å flytte MPA fra Andenes til Evenes er feil på alle mulige måter, og vil komme til medføre enorme økonomiske overskridelser.

Geir Andersen (Sandnes, Rogaland, )

#3387

Andøy flystasjon er best og må bestå . Enorm pengesløsing av Erna og & 😳😳

Ninni Hansen (Andenes, )

#3389

Et godt forsvar bygger på velvilje og tillit i befolkningen. Slik de forsvarspolitiske prosessene er kjørt fram i Stortinget i denne saken, svekkes dette grunnlaget katastrofalt. Dette er meget bekymringsfullt.

Arne Martin Ellingsen (Andenes, )

#3390

Jeg har fult denen saken, og synes den virker veldig rotet og rar

Beate Kvarmo (Tromsø, )

#3393

Jeg synes det er galematias det at Evenes har blitt valgt i stedet for Andøya

Eva Sand Johansen (Gamle Fredrikstad, )

#3399

Det er rett og slett galskap og ruste ned i nord!!!
Vi behøver rask respons og beskyttelse! Ikke bare «de» innenfor ring 3 i «storbyen»!
Fy f.... hvor korttenkt!!!
Tenk at ikke høre på fagfolk samt ta hensyn til landsdelen!!!

Merethe Skjerpeng (Storvollen 17, )

#3400

Da valget om Evenes som MPA- base ble tatt, var forutsetningen droner og/eller lette småfly. Det var et fundamentalt feilgrep IKKE og foreta ny vurdering av Evenes med tanke på nye, vesentlig større fly. Utbyggingen av Evenes ikke bare "margstjeler" et for lite forsvarsbudsjett, den reduserer også landets totale forsvarsevne.

Tore Otto Madsen (Asker, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...