Bevar internklinikken!

Kommentarer

#802

Jeg tilhører en annen faggruppe men kjenner mange som går gjeldende studium. Jeg signerer fordi jeg som BÅDE praktisk og pedagogisk utdannet ved HF-fakultetet, og som nå tar høyere etterutdanning, ser relevansen av å ha kort vei imellom forelesere og studenter, teori og praksis; alt dette for å få en god og helhetlig forståelse av rollen man skal inntre, oppnå en tett og oppdatert oppfølging og få nok mengdetrening. Studiet er utviklet for å nå en optimal og balansert effekt allerede; ikke fjern forutsetningene for at dette skal kunne fortsette å være en suksesshistorie! Uten fagmiljøets egne oppskrift kan ikke de i utdanning like lett oppfatte alt som yrket innebærer heller og finne ut om yrket er rett for dem. Skal man bli trygge veiledere og behandlere for andre må veilederne og behandlerne selv være trygge. Ikke send folk igjennom systemet uten at de selv kan se hvordan de ligger an! Jeg har selv sett viktigheten av å lære pedagogikk, metodikk, didaktikk rettet direkte opp mot praksis. Hvem kan bli gode behandlere uten å ha vært i en behandlingssituasjon? Jeg stoler på fagfolk, ikke påvirk kvaliteten på studiene med å gjøre dette. Fagligheten i fremlegget fra selve fagmiljøet taler for seg selv. Lytt til dem!

Line Camilla Ørsnes (Trondheim, 2018-04-27)

#819

Internklinikken fungerer veldig bra, noe som viser seg med svært godt fornøyde veiledere og studenter. Siden psykologenes arbeidssted og oppgaver stadig er i utvikling, med en stor satsning på psykologer i kommunene, vil det være et skritt tilbake å sette utdanningen inn i spesialisthelsetjenesten.

Henning Røgeberg (Trondheim, 2018-04-29)

#842

Jeg støtter denne saken.

Charlotte Hellum Bye (Bergen, 2018-04-30)

#845

Jeg mener at internklinikken er viktig trening før studentene skal ut i praksis

Helene Rosland (Oslo, 2018-04-30)

#856

Jeg signerer fordi jeg mener interklinikkene er svært viktig for opplæring i de ulike terapeutiske metodene. Det er her vi lærer hvordan vi kan utøve faget vårt med faglig autonomi.

Fride Nesbakk (Oslo, 2018-04-30)

#867

Denne klinikken er viktig for meg og mine bekjente

Laurits Hallquist Husby (Oslo, 2018-05-01)

#874

Psykolog

Maria Haugen (Mogreina, 2018-05-02)

#879

Jeg mener det er meningsløst å fjerne internklinikken. Hvis ikke studentene skal ha mulighet til å begynne praksisen sin i løpet av studietiden, i trygge omgivelser, hvordan skal man da være forberedt til å praktisere yrke sitt når man kommer ut i arbeidslivet? Da er det jo forventet at man har litt erfaring fra før og ikke bare sitter på en hel masse teori som en ikke for brukt i praksis.

Hege Kristine Dahlen (Trondheim, 2018-05-02)

#885

Jeg vil ikke at legene skal få all makt, psykologi er et eget fagfelt!!

Jakob Eikner (Trondheim, 2018-05-04)

#891

broren min studerer psykologi og jeg bryr meg om at han får den beste utdanningen mulig

Julian Øzkal Lorentzen (Nesodden , 2018-05-06)

#904

Det er viktig å kombinere teori med praksis under tett veiledning.

Lillian Husby (Trondheim, 2018-05-06)

#905

Jeg signerer fordi det er viktig at studentene får øve seg før de er ferdig utdannet psykologer. Pluss at det er et flott tilbud til se som ikke kan gå til/betale for autorisert psykolog

Carine Eie (Asker, 2018-05-06)

#908

Svært viktig at universitet og dets studenter holde nær kontakt med klinikken slik at også pasienter opplever nærheten helt konkret ved at klinikk er lokalisert på universitet.

Tom Christensen (Trondheim, 2018-05-06)

#910

Eit samla studentmiljø og fagfelt er imot denne endringa! Då bør det ringe nokre bjeller hjå rektor.

Nora Haaland Serigstad (Trondheim, 2018-05-06)

#920

Jeg ser viktigheten av tilbudet, både for studentene som sliter og som en læringsarena for psykologistudenter!

Maja Lønvik (Inderøy, 2018-05-06)

#922

Dette er en utrolig viktig del av psykologistudentenes læring. Vi trenger dyktige psykologer, og da er det synd å svekke psykologiutdsnninga!

Mali Kanstad (Trondheim, 2018-05-06)

#931

Jeg er selv medisinstudent og vet hvor mye praksis i trygge omgivelser betyr for læringsutbyttet.

Tina Reppe Hasve (Trondheim, 2018-05-06)

#954

Noe av det viktigste på studiet er klinisk erfaring

Emma Dyrnes (Medisin, 2018-05-06)

#959

Internklinikken er kjempe viktig!!!

Marianne Gilje (Trondheim, 2018-05-06)

#968

Jeg som fremtidig ansatt i helsevesenet har selv fått erfare viktigheten av mye praksis i studiet, for å forberedes på hva som egentlig kommer i tiden etter.

Marte Skogstad (Trondheim, 2018-05-06)

#994

Praksis under trygge rammer med oppfølging av veileder er uvurderlig for helsepersonell.

Alexander Løve Røsberg (Trondheim , 2018-05-07)