Bevar internklinikken!

Kommentarer

#614

Jeg signerer fordi jeg vil at denne kvaliteten ved studiet skal bestå som den er. Kast ikke ut barnet fra et badevann som gir trygghet og rom for kreativitet og utvikling på en helt unik måte.
Mvh L. K. Psykologspesialist, Kull 1 Trondheim, og sporadisk veileder ved internklinikken.

(Trondheim, 2018-04-21)

#623

Jeg er student på 6. året på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU og ønsker at elever på nyere kull skal få den samme muligheten til verdifull erfaring fra internklinikken som jeg fikk.

(Trondheim, 2018-04-22)

#624

Forkastelig tenkning å endre på noe som allerede fungerer, og som gir mer erfaring, næring og ro til å jobbe klinisk enn noe annet.
Psykologspesialist Lena Hole

(Oslo, 2018-04-22)

#638

Jeg gikk selv på NTNU, profesjonsstudiet i psykologi, og internpraksisen var uvurderlig. Tett og nær veiledning, observasjon bak speil, varierte oppgaver. Å gå vekk fra dette opplegget, vil ikke tjene noen, verken studenter eller pasienter.

(Arendal, 2018-04-22)

#639

Psykologspesialist DPS Molde

(Molde, 2018-04-22)

#651

Jeg mener det er helt avgjørende for en god kvalitet av opplæringen i terapeutiske ferdigheter at den forblir ved universitetet og studentene får rikelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten gjennom andre deler av profesjonsprogrammet.

(Oslo, 2018-04-23)

#655

Jeg signerer, fordi jeg mener at psykologutdanningen blir svekket dersom internklinikkene legges ned. Jeg har selv fått erfare hvor stort læringsutbytte en kan få gjennom dette

(Trondheim, 2018-04-23)

#667

Fordi det er viktig!

(Trondheim, 2018-04-23)

#672

Vi trenger gode psykologer med kompetanse på pasientbehandling. Ikke bare teoretikere.

(Lillesand, 2018-04-23)

#678

Det er viktig for søstra mi

(Volda, 2018-04-23)

#691

Jeg signerer dette fordi det er en veldig viktig sak, både for fremtidige psykologstudenter og for fremtidige klienter. Vi trenger praksis i opplæringen, og opplæring kan best foregå med læringsfokuserte klinikere på internklinikken, ikke med psykologer i full jobb som klinikere, og ikke lærere.

(Trondheim, 2018-04-23)

#714

Psykologistudenter trenger klinisk praksis med tett oppfølging for å øke kunnskap og evner til yrket det skal utøve

(Rauland, 2018-04-23)

#726

Viktig å holde på direkte kontakt mellom teori og praksis

(Åsa, 2018-04-23)

#731

Kvalitet i utdanningen bør være av høy prioritet hos NTNU. Hvorfor endre en god struktur?

(Trondheim, 2018-04-24)

#733

Psykolog

(Bergen, 2018-04-24)

#740

Klinikken er en viktig del av utdanningen.

(Oslo , 2018-04-24)

#760

Jeg syns det er viktig med psykologiklinikken:)))

(Trondheim, 2018-04-25)

#787

Jeg signerer fordi jeg er profesjonsstudent i psykologi selv og ser verdien av internklinikk.

(Bergen, 2018-04-26)

#789

Internklinikken er en viktig del av utdanningen av fremtidens psykologer, behandlingen må ligge universitetsnært for at studentene skal få den oppfølgingen som er nødvendig, og beholde den høye behandlerkvaliteten.

(Bergen, 2018-04-26)

#791

Jeg syns internklinikken er utrolig viktig for utdanningen! Det er helt bak mål og flytte den. Hvilket grunnlag har de for det? Hvis det er snakk om kapasitet kan de bygge ut, ikke kutte i andres utdanning! Støtter deg Silje Sørhøy ❤️

(Bergen, 2018-04-26)

#799

Det er en viktig utdanning

(Buvika, 2018-04-26)