Bevar internklinikken!

Kommentarer

#223

Rektor nok har undervurdert konsekvensene av en flytting.

(Oslo, 2018-04-19)

#224

Terapiopplæring ved universitetet er helt avgjørende, denne opplæringen har ikke helseforetakene resurser til å gjennomføre.

(Oslo, 2018-04-19)

#225

Støtte til psykologistudentene som ønsker at internklinikken skal bestå.

(Østerås, 2018-04-19)

#243

Internklinikkene er en viktig del av utdanningen vår!!

(Oslo, 2018-04-19)

#245

Praksis ved internklinikken er en unik, nødvendig og grundig nok forberedelse for studentene til ekstern klinisk praksis og påfølgende yrkesliv som psykologer. Sterkt verdsatt av studentene, praksis- og arbeidsplasser

(Trondheim, 2018-04-19)

#250

Mener det vil bli mye høyere kvalitet på utdanningen ved å bevare internklinikken.

(Trondheim, 2018-04-19)

#282

Vil resultere i lavere grad av læring og dårligere oppfølging for psykologistudentene på siste del av graden.

(Trondheim, 2018-04-19)

#300

Jeg gikk på profesjonsstudiet k psykologi på NTNU og gjennom arbeidslivet vet betydningen av utdanningen slik den er i dag.

(Drammen, 2018-04-19)

#321

Dette tilbudet er en viktig del av studentenes opplæring

(Ørskog, 2018-04-19)

#328

Det er svært viktig at psykologer får god og nøyaktig tilbakemelding på sine ferdigheter. Både for egen faglig utvikling og for at kompetente fagfolks skal kunne gjøre egnethets-vurderinger av studentene.

(Trondheim, 2018-04-19)

#332

Det er viktig å lytte til fagfolk når de varsler om en dårlig idé, og det er ingen skam å snu. Det er viktig at dette blir en styresak til høsten! www.studentvalget.no - stem, og send meldinger til kandidatene direkte. Be Studentmediene dekke saken, og be de ansatte du kjenner legge press på sine representanter i styret! :)

(Trondheim, 2018-04-19)

#336

Jeg signerer, fordi internklinikken er den autonome og formative faktor i norsk psykologtradisjon. Det er lett å ødelegge og vanskelig å bygge opp.

(Kristiansund, 2018-04-19)

#353

Dette er det riktig.

(Ålesund , 2018-04-19)

#358

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig å beholde interklinikker med faglig autonomi hvis vi skal kunne utdanne psykologer som kan tilføre systemet noe positivt i forhold til et kritisk blikk og kunnskap som driver samfunnet og psykisk helsevern fremover. Vi skal ikke bare være slaver i et system, men lærer best mulig psykologfaglig kompetanse uavhengig av systemet vi skal virke i. Det er uforenelig med å organisere klinikkene under det offentlige helsevesenet, hvor både rammene er for snevre og implementeringen av den ferskeste forskningen tar så lang tid at den er lagt opp etter verden som den var for 10 år siden.

(Oslo, 2018-04-19)

#379

Jeg har selv gått på studiet, og hadde stort utbytte av internklinikken og å ha de andre studentene og veilederne bak speilet.

(Mo i rana, 2018-04-19)

#380

Jeg er ikke psykologistudent. Likevel er jeg veldig opptatt av at de som utdannes som psykologer får klinisk erfaring under studiet. Ikke bare er dette svært viktig for læring, men er også en kvalitetssikring som sørger for at dem som utdannes vet hva de går til og at de egner seg til dette.

(NTNU, 2018-04-19)

#387

Jeg har gått påprofesjonsstudiet på universitetet og jobber i spesialisthelsetjenesten. Delvis som leder i poliklinikk. Jeg synes det ikke er en god ide på noe vis å flytte dette. Nå har man veldig bra veiledning på psykooogiske klinikker.

(Trondheim, 2018-04-19)

#388

Internklinikken er noe av det beste ved psykologutdanningen ved NTNU.
Spesialisthelsetjenesten vil ikke være i nærheten av å ha kapasitet eller ressurser til å følge opp studentene på en like god måte. NTNU har en plikt til å gi psykologstudentene god og nødvendig veiledning for å ruste dem til arbeidslivet. Rektor må ta av seg blårussfrakken, se over tallerkenkanten, og ta innover seg konsekvensene av disse innsparingene (for hvorfor skulle man ellers kutte et så bra tilbud?). Never change a winning team!

(Trondheim, 2018-04-19)

#389

Jeg signerer fordi jeg ser nytten studentene har av dette tilbudet. Vi ønsker trygge, velskolerte psykologer - og mener vi har størst sjanse for å få det når de har fått nok praktisk trening under profesjonell veiledning og under trygge forhold - både for pasient og student.

(Vøyenenga , 2018-04-19)

#392

Universitetets kliniske opplæring av psykologistudenter er en særegen kvalitet ved den norske psykolog utdanningen

(Bergen, 2018-04-19)