Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#1009

Vi må ta vare på havet og fjordene også!!!

(3171 sem, 2018-11-12)

#1012

Fordi ein må få all oppdrett på land pga forurensingen, alle ankertaua som strekker seg over alle fjordane våre , tar ifrå oss allemannsretten på sjøen, er det rett ???

(Masfjordnes, 2018-11-12)

#1015

Vi må.

(Enebakk, 2018-11-13)

#1016

Vil at all oppdrett skal foregå i Lukkede Anlegg Snarest. Dette har tatt alt for lang tid, og våre fjorder er snart fullstendig tom for villfisk. Hva skal Kystbefolkningen leve av når fisken (maten) er borte?? Tankeløst av våre politikere idag!

(HOL I TJELDSUND, 2018-11-13)

#1019

Jeg signerer fordi oppdrettslaksen må inn i lukkede anlegg før det er for sent.

(oslo, 2018-11-13)

#1023

Fordi vi passer kun på ressursene vi har, som er barna våres framtid.
Oppdrettsnæringen, prøver og stoppe den friske flotte framtiden med sine slue metoder og avlusningsmiddel.

(Hele landet, 2018-11-13)

#1031

Oppdrett i åpne merder er og blir en miljøkatastrofe. Det burde vært forbudt for flere tiår siden.

(Kirkenes, 2018-11-13)

#1051

Eg elska å fiska laks, men dei siste årene har vi nesten berre fiska for å få ut oppdrett fra elva vår.

(Norheimsund, 2018-11-13)

#1052

Jeg er totalt i mot at noen få skal få berike seg til de grader ved å ødelegge miljøet på det meste av norskekysten og forsåvidt i andre deler av verden. Ødelegge naturlige bestander av arter vi har levd av i årtusener og forsøple en fantastisk kyst som vi heller burde bevare som et godt bomiljø og til fantaske naturopplevelsr.

(Korgen, 2018-11-13)

#1056

Fordi jeg vil redde sjø, fjorder, elver alle typer fisk i sjøen og elver. Få få oppdrettsanlegg i lukkede anlegg eller i anlegg på land.

(7525 Hegra, 2018-11-13)

#1061

Jeg signerer fordi vi kun har naturen til låns fra kommende generasjoner og plikter å forvalte den på fornuftig måte.

(Trondheim, 2018-11-13)

#1063

Vi må ta vare på økosystema våre. Oppdrettsnæringa er ikkje økologisk bærekraftig i dag, og politikarane må regulere næringa slik at miljøomsyn går foran økonomisk gevinst for nokre få, steinrike familiar.

(Tromsø, 2018-11-13)

#1073

Er lei av at søppel dumpes på bunn og gift drepes krepsdyr. Møkkanæring...

(Ås, 2018-11-13)

#1074

Full støtte fra min side!

(TROMSØ, 2018-11-13)

#1079

Fjøs hører til på land ikke i vann

(Hegra, 2018-11-13)

#1081

Jeg er enig i at miljø skal gå foran kortsiktig inntekt

(Drammen, 2018-11-13)

#1086

Noe MÅ gjøres!

(Skogn , 2018-11-13)

#1087

Viktig

(Larvik, 2018-11-13)

#1091

Denne næringen på skjønne alvoret i hva de driver med.

(Oslo, 2018-11-13)

#1095

fordi jeg vil ha rene fjorder og friske fjorder!

(Drammen, 2018-11-13)

#1107

Jeg mener oppdrettsnæringen lever under for frie tøyler

(Asker, 2018-11-13)

#1110

På tide at den enorme inntjeningen i denne næringen brukes til noe bærekraftig!

(Moss, 2018-11-13)

#1111

Få slutt på miljøkriminaliteten.

(Son, 2018-11-13)

#1112

For og få en bærekraftig villaks stamme,og beskytte reke og gytefelt for kjemikalier og forrurensnig!!

(Hemsedal , 2018-11-13)

#1113

Det er på tide å få oppdrettsnæringen opp på land og til en bærekraftig og ren næring.

(Sande , 2018-11-13)

#1120

Forurensningen fra oppdresnæringen og skadene dette påfører miljøet må stoppes. Ja til lukkede anlegg. Det er på tide at utbytte festen stoppes og at det investeres i fremtiden.

(Sandefj, 2018-11-13)

#1121

Jeg er så fortvilet over at fjordene våre blir lagt øde.

(Lakselv, 2018-11-13)

#1122

På tide å få dette stoppet og kun drives på havets premisser, underlagt langt bedre kontroll!

(Oslo, 2018-11-13)

#1123

Jeg er mot all oppdrett i åpne anlegg

(Harstad, 2018-11-13)

#1125

Næringen kan ikke fortsette som i dag med å gjemme seg bak «mat til verden» mens fjorder, marint liv og anadrome fiskeslag trues. Ressurser som har vært tilstede i tusener av år, og som vi har et ansvar for å bringe videre til våre barn.

(Alts, 2018-11-13)

#1127

Dette er en bransje som bruker fellesgoder, og har dermed et ekstra stort ansvar for å drive bærekraftig.

(Hamar, 2018-11-13)

#1133

Støtter redd villaksen.

(Nordkisa, 2018-11-13)

#1137

Næringen, som fra starten skulle være underlagt "strenge" miljøkrav, har systematisk brutt miljøbestemmelsene for å oppnå sine profittmål siden den ble grunnlagt. Og resultatet er nedslammete fjorder, sterkt svekkede bestander av villaks og sjøørret, og store økologiske endringer i fjordene og langs kysten.

(Oslo, 2018-11-13)

#1138

Nå må det bli slutt på trusselen oppdrettsnæringen er for villaksen, og på tide og begynne og bevare miljøet i fjordene våre.

(Skien, 2018-11-13)

#1141

Svært viktig for meg

(Nøtterøy, 2018-11-13)

#1143

Må få driten bort fra havet

(Djupvuk, 2018-11-13)

#1151

Jeg ønsker ikke at folkets fjorder skal brukes som søppelfylling.

(Harstad, 2018-11-13)

#1153

Bevare villaksen!

(Sola, 2018-11-13)

#1154

Oppdrettsnæringen kan ikke ukritisk legge opp til en vekst i ubalanse med andre næringer og naturen. Oppdrettsnæringa har råd til omlegging og vil på sikt tjene på dette.

(talvikk, 2018-11-13)

#1159

Dette må stoppes. En gang for alle!

(Elverum, 2018-11-13)

#1167

dette er en meget viktig sak, ikke vent lenger med å gjør noe, bruk føre var prinsippet og stopp elendigheta NÅ.

(Tromso, 2018-11-13)

#1173

Vi må ikke stille oss slik at oppdrett av fisk ødelegger mer av mangfoldet i havet langs kysten. Både dumping av kjemikalier som dreper lakselus og for på ville veier er skadelig for miljøet.

(Leirfjord, 2018-11-13)

#1182

Ikke mer utslipp i norske fjorder. Vern den ville laksen.

(Stjørdal, 2018-11-13)

#1184

Oppropet signeres fordi Norsk Oppdrettsnæring er ute av miljø-kontroll og er en skam for Norge som nasjon.
Det eneste positive er at det bringer inn penger, et argument som i seg selv ikke er holdbart når det skader landets omdømme og naturen for fremtidige generasjoner.

(Oslo, 2018-11-13)

#1185

Som elveigar har eg no i snart 60 år sett utviklinga for bestanden av sjøaure og villaks i elva mi Kinso innerst i Hardangerfjorden. NO ER DET SÅ GODT SOM NULL ATT :-( :-( :-(

(Kinsarvik, 2018-11-13)

#1191

Jeg signerer fordi måten dagens oppdrettsnæring drives på, er i ferd med å ruinere naturarven langs kysten.

(Trondheim, 2018-11-13)

#1195

Nå er det nok.

(Sparbu, 2018-11-13)

#1200

Fordi våre naturressurser er et felles gode, og dagens opprettsnæring ikke er bærekraftig. Fremtiden er en landbasert næring fri for utslipp, rømninger, spredning av sykdommer og lus. Politikerne må se alvoret, og legge tilrette for at næringen flyttes fra sjø til land.

(Trondheim, 2018-11-13)