Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#1

Som privatperson og medlem av Kystpartiet er man opptatt av de grønne verdier og mindre giftig eller skadelig avfall og utslipp.

Odd Inge Storli (Sandefjord, 2018-03-14)

#6

Signerer fordi havet er i fare for å bli helt ødelagt av diverse forurensningskilder. I Mistfjorden som er - var en av Norges reneste fjorder har man med politikeres velsignelse fått lov å utplassere oppdrettsmærer. Mærene er plassert i innløpet til fjorden, og fjorden står i fare for å bli surstoff-fattig og forurenset, Fjorden ligger inntil Sjunkhatten nasjonalpark, men heller ikke dette er tatt hensyn til.

Marianne Nomme (Skien og Bodø, 2018-03-19)

#10

Oppdrettsnæringen kan ikke få lov å fortsette nedbrytning av norske fjorder og elver lengre! Ta ansvar!!

Maria Seivaag (Bodø, 2018-03-19)

#13

Oppdrett er ekstremt skadelig for livet i havet og fjordene, næringskjeden i seg selv er svært uetisk og kynisk basert på kortsiktig profitt, totalt uten hensyn til de skadelige effektene.

Daniel Bergum (Trondheim, 2018-03-19)

#15

Jeg signerer fordi jeg ønsker et hav med mangfold og rikt plante- og dyreliv

Kirsti Sødal (Trondheim, 2018-03-19)

#21

vern livet i havet og elvene

jon-arne jørstad (tromsø, 2018-03-20)

#28

Menneskeheten burde ha kommet lenger enn at de forurenser sitt eget matfat bl.a. med fiskeoppdrettene man har nå.

Ingunn Hammersland (Hatlestadlia 74 Bergen, 2018-03-22)

#31

Laksen må inn i lukka anlegg

Magnus Wiulsrød (Kjeller , 2018-03-24)

#32

Dagens oppdrettsnæring er IKKE bærekraftig. Kysten og elvene blir ødelagt.

Tony Haugen (Aurskog , 2018-03-24)

#45

Den eneste farbare vei er å beskytte naturens mangfold og bærekraft er å kun benytte lukkede oppdrettsanlegg. Flere norske lover brytes med praktisering av åpne anlegg.

Rune Birger Nilsen (Mathopen, 2018-03-30)

#48

Vil ha slutt på forsøpling av fjord og hav, og ein oppdrettspolitikk som og tar hensyn til fiskens naturlige levekår og villfisken.

Kari Bukve (Hafrsfjord , 2018-03-30)

#54

Viktig

Rolf Økland (Finnøy, 2018-03-31)

#55

Lukkede anlegg er løsningen

Ola Kristian Johansen (Snåsa, 2018-03-31)

#64

Jeg ønsker giftfri matproduksjon, styrt av vett og forstand og ikke av profitt-begjær

Jorunn Larsen (Svolvær, 2018-04-01)

#66

Dagens miljø ødeleggelse fra oppdrettsnæringen kan ikke fortsette!

Karsten Gjefle (Oslo, 2018-04-02)

#68

Fordi jeg bryr meg/ bekymrer meg for vår fremtid - og planetens sterkt «svekkede helse» forårsaket av oss menneskers tankeløse handlinger.

Annette Münster (Oslo, 2018-04-02)

#83

naturen er ikke noen få personer kan få ødelegge, bare fordi de ønsker å berike seg selv

per arne nilsson (bergen, 2018-04-09)

#86

Dette er en næring som ødelegger miljø og dreper andre fisker å dyr i våre fjorder.

Tor Løberg (Sørumsand, 2018-04-10)

#89

For å tvinge næringa til å bli bærekraftig.

Jeremy Åsen (Andenes, 2018-04-10)

#94

Gigantindustrien oppdrettsnæringen må ta ansvar for naturskadene , villaksen og stoppe vettløs profittjag. De som forurenser skal betale for skadene og opprydding. (Forurensingsloven)

Kjetil Engja (Florø Oslo, 2018-04-11)

#114

oppdrettsnæringen er miljøverstinger.

Tom Kvålsvoll (Oslo, 2018-04-20)

#118

Ønsker all oppdrett in i lukkede anlegg.

Mari-Ann Grønås (VANGSVIK, 2018-04-25)

#145

På vegne av NKP Midt Norge

Harald Reppesgaard (Trondheim, 2018-05-14)

#155

Laksenæringen bruker opp felles ressurser. Dette får næringen gjøre gratis, og dermed driver den i praksis med statssubsidiert miljørasering. Resultatet er fortjeneste for de få på bekostning av de mange. Det hjelper lite med kortsiktig profitt, altså noen titalls år, når fremtidens ressursgrunnlag forringes.

Eystein Buen (Nesøya, 2018-05-21)

#156

Vi har bare ett hav- og denne næringa må forbys å fortsette med å ødelegge havet og havbunnen.

June Grønseth (Laukvik, 2018-05-22)

#170

Det er viktig med en bærekraftig fiskerinæring

Reidun Bakken (Oslo, 2018-05-30)

#172

Eg signerar, fordi

1.Norske barn har flest giftstoff i kroppen, av alle barn i Europa. Og 1/5 med sterkt oppadgående kurve, slit med å få barn.

2z dette er grunnlovsstridig, brudd på internasjonale reglar, miljøkriminalitet av verste sort, og det verste marerittet me har vore vitne til, nokon gang, når det kjem til miljøet.

3. At maritimt liv, er vårt viktigste ledd i økosystemet. Noko alle dyr & mennesker, er 100% avhengige av.

Veronica Opsanger (Husnes, 2018-05-31)

#177

Naturlige laks-, ørret- og sjørøyebestander må reddes for en hver pris. Videre må vi ta vare på fjordene våre.

Per Tore Berglund (Sarpsborg , 2018-05-31)

#182

Jeg signerer fordi jeg har sett hvor ødeleggende oppdrettsnæringen er for villfisken. Villfisken forsvinner og fjordfiskerne mister levebrødet sitt.

Anna Pedersen (Trondheim, 2018-05-31)

#184

Enig i beskrevet tekst
På tide og ta tilbake kysten vår !!!

Tom Erik Moen (Kviby, 2018-05-31)

#190

Oppdrettsnæringens påvirkning på natur og miljø må stoppes nå. Nok er nok!

Bjørn Jarle Larsen (Bergen, 2018-06-02)

#191

Jeg signerer fordi jeg mener havet er vår største verdi i Norge, og må forvaltes på en forsvarlig og bærekraftig måte, både for vår del, og våre etterkommere!

Marianne Daniloff Svensen (Evenes, 2018-06-02)

#192

We need to clean up our shit!!!!

Torunn Pettersen (Melhus, 2018-06-02)

#194

Oppdrettsnæringen må ta større ansvar for det marine miljøet. For fisken. Og for maten vi, forhåpentligvis, skal nyte fremover også.

Laila Tønder (Kolsås, 2018-06-02)

#195

Jeg ønsker å ta vare på naturreservater og rødlista fiskearter. Jeg vil ikke måtte dra helt ut i andfjord for å fiske.

Kathrin Jensvoll (Stonglandet, senja, 2018-06-03)

#197

På tide å bruke mer enn hodet når det gjelder miljøet, hvis det er det de har gjort hittil...

kristin rasch (løten, 2018-06-03)

#198

skulle bare mangle....

willy Karlsrud (Kvænangen, 2018-06-04)

#199

Jeg signerer fordi jeg ser effekten av oppdrettsanleggene ved at villfisken blir borte og deformert. Lukt i fjæra og tungtrafikk i fjordene. Det er ikke fint lengre å bo i utkanten, når en frarøver badeplass og fiskeplasser for neste generasjon. Idyllen blir borte fra landsskapssnorge. Anleggene må bli lukkede , før det går galt.

Ruben Hanssen (Harstad, 2018-06-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...