Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

De årlige utslippene fra oppdrettsnæringen omfatter blant annet 26.600 tonn legemidler, 480.000 tonn avføring, 130.000 tonn spillfôr og 960 tonn kobber.

Norskekysten er en naturressurs tilhørende Norges befolkning i felleskap, og skal behandles med respekt og omtanke slik at vi sikrer fremtidige generasjoners tilgang til et intakt marint økosystem. På vegne av det norske folk krever vi at disse utslippene opphører, at politikerne følger opp- og sikrer at dette skjer, samt at vi når 3x0-målet: null lus, null rømming, og null ressurser på avveie. Vi krever videre at alle aktører som disponerer av felleskapets ressurser skal forvalte sine tillatelser på en ydmyk, langsiktig og økologisk bærekraftig måte.

Oppropet er støttet av:
NOAH - For Dyrs Rettigheter
Norges Miljøvernforbund
Samenes Folkeforbund
Fakta om havbruk

Kilde: Havforskningsinstituttets risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017. Referanser hentet fra siste oppdaterte data, hvorav tall for legemidler, spillfôr og avføring er fra 2016, og kobberutslipp fra 2014.

Ved å signere gir du din støtte til ordlyden i oppropet (teksten over), samt til anvendelse av oppropet i sosiale medier, og i alt arbeid med synliggjøring av ordlydens problemstillinger. Alle signaturer vil være knyttet til dette oppropet alene. Overdragelse, videreformidling, eller bruk av organisasjonsnavn, navn, eller personalia utenfor oppropet er forbudt ved lov.