Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#201

Oppdrettsnæringen driver rovdrift på naturressursser som tilhører det norske folk, ikke kun laksebaroner. De raserer det som er et alment matfat og ødelegger for lokalbefolkning og fremtidens generasjoner.

(Oslo, 2018-06-05)

#207

Av miljøhensyn!

(Trondheim, 2018-06-07)

#212

Vi kan ikke sitte å se på at den fantastiske kysten vår legges død!
Ufattelig at en bransje får holde på så fritt!
Skremmende og foruroligende.
Mennesket lar seg fortsatt blende av kortsiktig profitt. Bærekraft er så åpenbart fraværende.
For Guds skyld (og alt annets), ikke sett ut en eneste merd til!

(Skedsmokorset , 2018-07-20)

#213

Æ vil være me på å ta vare på naturen

(Tromsø, 2018-07-24)

#214

For å få opprett inn i lukkede annlegg, for å at det skal kunne drives på en bærekraftig måte

(Lillehammer , 2018-07-24)

#218

Havet er felles og skal nytes av alle og skal ikke forsøples pga økonomiske eller andre grunder.

(Mo i Rana, 2018-07-31)

#222

Vi kan ikke la oppdrettsnæringen fortsette å ødelegge alt liv i havet

(Laukvik, 2018-09-11)

#224

Forde jeg er gla i naturen og ønsker meg et bærekraftig samfunn

(Hamar, 2018-09-11)

#226

Dette syns jeg alle skal skrive under på.

(oslo, 2018-09-11)

#227

Må få satt restriksjoner for oppdrettsnæringa før de skakkjører hele havet rundt Norge og ødelegger for fremtidig eksport

(Greåker, 2018-09-11)

#230

Oppdrett ødelegger miljøet

(Høyanger, 2018-09-11)

#231

Oppdrettsnæringa ødelegger alt rundt seg

(Andenes, 2018-09-11)

#234

Næringen må bli bærekraftig, kutte soya og bli landbasert!

(Moss, 2018-09-11)

#235

Vi må ta vare på våre naturressurser for fremtiden.

(Asker, 2018-09-11)

#238

Nå må oppdrettsanleggene lukkes, eller opp på land!

(Brumunddal, 2018-09-11)

#239

Lei av at oppdrettsnæringen får holde på som de vil og ødelegge norske fjorder og fjordsystemer! Få det på land!

(Tromsø, 2018-09-11)

#242

fordi jeg er imot den måten oppdrettsnæringa driver sin giftige virksomhet som ødelegger det naturlige livet i havet. Det er intet annet enn grotesk og i bunn og grunn kriminelt mot natur og folk.

(Svolvær, 2018-09-11)

#245

Dagens oppdrett er IKKE miljøvennlig og dermed ikke bærekraftig. Fjern alt fra fjorden

(Stabbursnes, 2018-09-11)

#257

Dette er galskap og må stoppes!

(Oslo, 2018-09-11)

#261

Det er på tide at oppdrettsnæringen får kontroll på avfall, rømninger og lakselusproblemene. Dette har holdt på 20 år for lenge.

(Halden, 2018-09-11)

#262

På grunn av "føre var"- prinsippet må være 1.prioritet.

(Høyanger, 2018-09-11)

#282

Det er på tide at vi sier til denne næringen at nok er nok! De har skadet naturen nok nå!
Skal de drive videre, må oppdretten inn i lukkede og godt kontrollerte former.

(Flisa, 2018-09-11)

#283

Denne Miljøkriminaliteten må opphøre umiddelbart

(Østerås, 2018-09-11)

#286

Syns det er tragisk og helt på trynet at Vill laksen og sjøørreten blir helt dekt av lus på vei inn for å gyte, og at smolten snur i elveutløpet og blir i elva på grunn av lus fra opptrets anleggene. I tillegg tas det opp masse rødåte fra havet som går til fjøs fisken istedet for vill fisken. Dette er hvertfall ikke bærekraftig. Jeg er helt motstander av at en næring skal kunne herje som de vil bare fordi de har mye penger

(Lier, 2018-09-11)

#288

Dette svineriet forrester fjordsystemene våre
Og ødelegger for både sjøørreten og laksestammene våre og ikke minst for den stasjonære fiskebestanden og rekebestanden
Få oppdrettet på land....

(Oslo, 2018-09-11)

#296

Er fisker.

(8754 øresvik, 2018-09-11)

#297

Oppdrettsnæringen er en stor kilde til utslipp i norske fjorder og kystområder. Her MÅ myndighetene ta større ansvar, og sette igang strengere regelverk for næringen. Enten med tette mærer, eller hele anleggene på land.

(Rygge, 2018-09-11)

#298

Jag signerar för att jag bryr mig i jordens miljön. Norge borde skämmas som låter detta ske. Det gör förmodligen ont att göra rätt och se miljardrullningen bromsa in men förr eller senare måste ni! Ta smällen nu innan fler än jag bojkottar era produkter. Åter igen skäms på Er!!!

(Gävleborg, 2018-09-11)

#303

Dette er ett viktig opprop

(Eidsvoll, 2018-09-11)

#304

Oppdretsnæringa er en miljøfiende!

(Karasjok, 2018-09-11)

#305

Oppdrettsnæringa slik den driver i dag er ikke bærekraftig. Fjord og fisk ødelegges. Lukkede anlegg på sjø må prioriteres. Løsninger finnes.

(5955 Lindås, 2018-09-11)

#308

Eg signerer dette oppropet fordi ei meir bærekraftig oppdrettsnæring er det einaste fornuftige alternativet. Ein strengare politikk kring utslipp av kjemikalier og medisin, samt lus og oppdrettsfisk vil vera særs viktig dersom framtidige generasjonar skal kunne drive nytte av fjordane sitt mangfald i like stor grad som me gjer i dag.

(Stord, 2018-09-11)

#309

Fordi jeg er livredd for fremtiden for fjordene våre

(9700 Lakselv., 2018-09-11)

#315

Jeg ønsker at marine økosystemer blir bedre ivaretatt, samt at populasjoner av anadrom fisk skal svømme en bedre fremtid i møte.

(Bangsund, 2018-09-11)

#323

Oppdrettsnæringen forurenser, sprer kjemikalier og giftstoff i nærmiljøet samt ødelegger sjø-ørret og villaksbestanden. Mijøverstinger som ikke har min støtte!

(Rindal, 2018-09-11)

#327

Jeg er i mot oppdrett

(Bryne, 2018-09-11)

#328

Dyrevern gjelder for fisk også

(Hvittingfoss , 2018-09-11)

#330

Det er på tide at denne næringa tar ansvar.

(Korgen, 2018-09-11)

#336

Åpne merder er fjordtekt og miljø-terrorisme.

(Kirkenes, 2018-09-11)

#348

At alle laks må inn i lukkede merder eller på land.
Idag er lakseoppdrett miljøkriminalitet.
At en ufisk som oppdrittslaksen er får gå foran alt annet som lever i havet er utrulig.

(Tromsø, 2018-09-11)

#349

Stopp galskapen! Stopp grådigheten!

(Tromsø , 2018-09-11)

#351

vi må ta ansvar for naturen, fjordene og villfisken nå!

(Bollnäs, 2018-09-11)

#353

All næringsvirksomhet må være bærekraftig. Oppdrettsnæringen forurenser i dag tilsvarende en befolkning på 17 mill uten krav til rensing av avfall. Rømte individer fører til svekkelse av lokale laksestammer. Luseproblematikken er totalt ute av kontroll, som er en av årsakene til nedgangen i laks som vender tilbake til elva.

(Bodl, 2018-09-11)

#360

Jeg signere for å gi naturen en stemme.
Alt for mye miljøgifter slippes ut i havet ijænnom fiskeoppdrett.

(Berlevåg, 2018-09-11)

#363

Jeg vil vi skal ha en levende kyst
Jeg vil vi skal ha tilbake revebestanden
Jeg vil vi skal kunne drive med andre hav næringer på kysten enn bare oppdrett
Jeg vil at andre skal kunne leve av sitt virke slik som rekefiskere og foredlere av rekene

(Grimstad, 2018-09-11)

#367

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av den vakre naturen vi har og vil at det skal vare slik at mine barnebarn kan nyte av det. La elvene bli lusefri er drøm

(steinberg, 2018-09-11)

#368

Det er på tide at oppdrettsnæringen er sitt miljøansvar bevisst

(Stjørdal, 2018-09-11)

#371

Oppdrettsnæringen føkker opp havet slik det drives nå.

(Tromsø, 2018-09-11)

#378

Signeres på grunnlag av dagens elendige styrings/forvaltningsmetoder, som MÅ oppgraderes fra åpne merder i havet med fritt biokjemisk utslipp, til lukkede tanker på land. Sitat slutt.

(Hele landet, 2018-09-11)

#381

Jeg signerer fordi våre myndigheter har sviktet sitt ansvar for de marine økosystemene i fjordene våre, og fordi oppdrettsnæringen på sikt vil drepe alt liv i de samme fjordene!!

(Verdal, 2018-09-11)

#390

Stopp miljøkriminaliteten

(haugesund, 2018-09-11)

#391

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot all slags utslipp av kemikaler til avlusning, og vil at næringen snarest legger om til lukkede anlegg.Vi må berge siste rest av våre fjorder, for våre etterkommere ;) Viktig!!

(HOL I TJELDSUND, 2018-09-11)

#393

Er ikke mot fiskeoppdrett som sådan, kun måten det drives på i dag!
Aller helst bor fiskeoppdrett skje i lukkede mærder,

(Langevåg, 2018-09-11)

#395

Jeg vil kunne spise oppdrettsfisk med god samvittighet

(Trondheim, 2018-09-11)

#396

Jeg ønsker ikke at næringen skal ødelegge fjordene for å tjene seg selv og Norge rik.

(Lakselv , 2018-09-11)