Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Kommentarer

#801

Lei av byrådets rasering av Oslo

(Oslo, 2019-06-13)

#803

Galskap å hogge trær pga en sykkelvei i en vei ingen sykler og ingen kommer til å gjøre det, da det er nok av alternative måter å komme seg frem på. Trærne bidrar til god luft på et Lambertseter som er utsatt for gigantutbygging - som medfører flere biler! Å tro at alle skal opp på sykkel er naivt.

(Oslo, 2019-06-13)

#806

Vi trenger det grønne rundt oss!

(Oslo, 2019-06-13)

#810

Er til det miljøvennlig å hugge ned trær til å få en sylkkelvei? Nei, det er det ikke. Det må være mulig å ha begge deler også når det koster.

(Oslo, 2019-06-13)

#815

Jeg signerer fordi jeg kjører den veien flere ganger i uken og opplever dette som en flott alle’ som vi må ta vare på. Den demper også alle småblokkene noe som er bra for beboere og de som ferdes på veien.

(Oslo, 2019-06-13)

#818

Jeg signerer fordi jeg har hund og liker å gå tur. Syklister kan bruke veien/fortauet

(Lønnealleen, 2019-06-13)

#825

Jeg signerer fordi jeg er lei av at byrådet raserer byen vår

(Oslo, 2019-06-13)

#828

Totalt unødvendig da det allerede er helt greie forhold for syklister på aktuell strekning.

(Nordstrand, 2019-06-13)

#836

Verden trenger trær.

(Oslo, 2019-06-13)

#840

Trærne gir god luft, skjermer for støy, og er hjem for utallige småfugler, bier og humler. Det virker helt koko med vår kunnskap om miljøet å rive disse gamle, vakre trærne for å legge asfalt. Altså!?!?! Trærne er viktige for søle som bor i Langbølgen, både folk og dyr. La dem stå!

(Oslo, 2019-06-13)

#844

Dette er en rasering av en gate med 50 år gamle lønnetrær.

(Oslo, 2019-06-13)

#849

Vi trenger trær og grønt!!

(Oslo, 2019-06-13)

#853

jeg vil ikke ødelegge en naturlig perle i betongmiljøet

(Oslo, 2019-06-14)

#855

Trist å hugge trærne når alle som sykler vet at beste sykkelvei mellom Lambertseter og Sæter ikke er Langbølgen, men ned Oberst Rodes vei. Nordstrand Høyre har kjempet mot denne raseringen i flere år, men dessverre hører ikke etaten på fornuft her, ennå!

(Nordstrand , 2019-06-14)

#857

Det er en skam av Oslo kommune og kutte ned disse trena. Tenk om tenk rett!

(Oslo, 2019-06-14)

#863

Oppvokst på Lambertseter. Bydelens grønne preg må ikke ødelegges.

(Tomter, 2019-06-14)

#865

Det må jo gå an å både beholde trærne og få til en sykkelsti, ikke sant?

(Oslo, 2019-06-14)

#876

Jeg vil beholde fine trær og at det lages sykkelsti uten å hugge trær eller å fjerne parkeringsplasser!

(Oslo, 2019-06-14)

#877

Jeg synes trærne bør få stå

(Oslo, 2019-06-14)

#879

Det MÅ finnes andre løsninger, enn å ta bort de vakre, miljøskapende trærne!!

(Nordstrans, 2019-06-14)

#881

Det er meningsløst å fjerne etablerte friske trær som er med på å holde et miljø både trivelig og vindmessig stabilt. I tillegg er det med på å holde lufta frisk.

(Son, 2019-06-15)

#884

Syntes det er helt forkastelig å Hege ned friske trær pga syklister

(Oslo, 2019-06-15)

#885

Av hensyn til et godt miljø.

(Oslo, 2019-06-15)

#889

Dette er galskap !

(0786 Oslo , 2019-06-15)

#890

Ikke fjern de flotte trærne !,

(Oslo, 2019-06-15)

#893

Signerer fordi trær har stor verdi i seg selv som trær i by, og som visuelle elementer som gir kvalitet til område Og øker trivsel og opplevd kvalitet i et boområde.
De "grønne" prioriteringene er feil når sykkeltrase skal fortrenge trær som i Langbølgen og på Frogner. Når prinsipper skal trumfe lokale kvaliteter i folks bomiljø blir det fort gjort uopprettelige feil.

(Oslo, 2019-06-16)

#894

Dette fremstår som et meningsløst grovt innhogg i nærmiljøet

(Lambertseter, Oslo, 2019-06-16)

#898

Vi trenger ikke sykkelvei der, men vi trenger trærne.
Trærne renser luft, fuglene elsker dem og det gjør vi mennesker også.

(Nordstrand, 2019-06-16)

#907

Jeg mener det er viktig å bevare unike trær som bidrar til et bedre miljø for barn og voksne!

(Oslo, 2019-06-16)

#920

Hvorfor ødelegge bydeler pga fundamentalisme?

(Oslo , 2019-06-20)

#921

Min mening er at kommunen holder oss for narr
det er bredere bilvei som er målet, ingen tvil om det ,

(Langbolgen 71, 2019-06-21)

#923

Mot forferdelig vandalisme og for grønne lunger i Langbølgen.

(Oslo, 2019-06-26)

#927

Jeg signerer fordi jeg vil bevare trærene. Det er noe av det fine å bo på Lambertseter er at det er så grønt og frodig.

(Oslo, 2019-07-21)

#929

Ønsker å bevare de flotte trærne i Munkelia

(Tårnåsen, 2019-10-29)

#936

Jeg signerer fordi trærne må bevares

(1410 Kolbotn, 2019-10-29)

#938

Så gammel natur kan ikke fjernes for et smalt felt med rød gummi; hva med å la syklene få en flott sykkelsti på andre siden om det lar seg gjøre? Insekter er også særlig glad for lønneblomster. Får de tilbake sine lønnetrær ved replanting?

(Oslo, 2019-10-29)

#945

Det er allerede sykkelvei langs E6 og ekebergveien, som muliggjør effektiv transport via sykkel. Langbølgen er ingen logisk ferdselsåre for syklende inn mot Oslo sentrum og det er aldri kø på fortauet, selv i «rushtiden» på morgen/ettermiddag. Syklister og fotgjengere lever godt sammen med det vi allerede har.

(Oslo, 2019-10-29)

#948

Jeg bor i Langbølgen sammen med sønnen min, og vi skriver under rett og slett pga trivsel! Man skal trives der man bor. De treerne har mye å si for vår trivsel.

(Oslo, 2019-10-30)

#949

Jeg er lei av det MDG holder på med rundt omrking i Oslo. Kan dere stoppe å gjøre hva enn som passer dere!

(Oslo, 2019-10-30)

#952

Jeg har bodd på Lambertseter i mange år, og disse trærne er verken i veien for eller til sjenanse for noen og bør få stå. Sykkelstien kan de legge ned forbi Munkelia til NIFFEN så kan de heller ta litt hageplasse fra de som bor der:-)

(Langhus, 2019-10-30)

#959

Vi trenger flere trær, spesielt med tanke på klimaproblemene! Det tar lang tid, og vi må bevare de trærne vi har💚

(Oslo, 2019-10-30)

#960

Jeg synes vi må bygge byen rundt den eksisterende naturen.

(OSLO, 2019-10-30)

#963

Dette er virkelig helt forferderlig for oss som bor i Langbølgen!

(Langbølgen 42, 2019-10-30)

#967

For å bevare miljøet på Lambertseter

(Bærums Verk , 2019-11-01)

#968

Disse flotte gamle trærne kan ikke erstattes.
Ikke engang de som sykler kan mene at disse skal fjernes for å lage sykkelvei !?!

(Oslo, 2019-11-03)

#971

Jeg er imot riving av trær på Lambertseter.

(Lambertseter, 2019-11-10)

#972

Trærne her er til glede for alle. Sykkelstier her er i bestefall til glede for noen få.

(Lambertseter, 2019-11-14)

#973

Dette er fullstendig sløsing av penger

(Oslo, 2019-11-27)

#974

Dette er åpenbart idioti!

(Fredrikstad, 2019-11-28)

#977

Jeg elsker trær og synes dagens rasering i Oslo er umoralsk!

(Oslo, 2021-03-07)

#978

Ønsker å bevare lønnealleen

(Oslo , 2021-04-02)