Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Kommentarer

#8

For å beholde friske og sunne trær i bymiljøet!

Vivian Østerhagen (Oslo, 2017-10-12)

#27

Bevar det grønne i byen- for folka som bor der.

Marte-M Larsdtr Akerbæk Klanderud (Halden , 2017-10-14)

#31

Ødelegger grønt område i nærmiljøet, inviterer til mer trafikk på tett bebodd sted og farlige trafikk forhold for barn og unge når fortauet blir innskrenket.

Assad Shayda (Oslo, 2017-10-14)

#34

Helt uenig at det lages sykkelvei på begge sider, samt at trærne også skal tas

Gry Vassengen (Oslo, 2017-10-14)

#35

Jeg er gammel lambertseterjente og fordi jeg mener byrådet mangler respekt for byens historikk i sin streben etter mer sykkelveier.

Laila Belle (0273 oslo, 2017-10-14)

#36

Randi Ullaland

Randi Ullaland (Ålesund , 2017-10-14)

#38

Her bor jeg og jeg vil ikke miste disse trærne.

Jørgen Finstad (Oslo, 2017-10-14)

#41

Trær er noe av det vakreste og mest ærverdige som finnes! Med Historiens Sus! Som krever titalls år for bli flotte og svære. Ergo; Flest mulig trær og ikke minst allèer bør bevares i Oslo by, som ellers. Skremmende hva MDG representerer!

Kari Navestad (Wesselsgate 3, OSLO , 2017-10-14)

#42

Jeg signerer fordi jeg mener den 60 år gamle lønnealleen er unik og verdifull i seg selv, og må ivaretas - ikke hugges ned. I tillegg mener jeg at trærne vil øke sykkelgleden og tifører sykkelveien en uunnværlig estetisk dimensjon

Hege O'Wiidt (Oslo, 2017-10-14)

#47

Jeg signerer fordi jeg mener Bymiljøetaten må vurdere en annen løsning som inkluderer bevaring av trærne.

Karin Jevnehagen Sander (Oslo, 2017-10-14)

#51

Jeg bor i området og synes at det er fryktelig tragisk at så mange fine trær skal fjernes

Adrien Mazut (Oslo, Munkelia, 2017-10-15)

#55

Ingerid Christensen.

Ingerid Christensen (1151, 2017-10-15)

#60

Jeg signerer fordi det er viktig å ta vare på trærne da de er viktige for vår mentale og den fysiske helsen vår.

Sabia Khanum (Oslo , 2017-10-15)

#66

Bevar grøntområder og grøntanlegg i Oslo.

Knut Limbodal (Oslo, 2017-10-15)

#67

Det er viktig å forhindre denne typen rasering av nærmiljøet. Det er liten grunn for å øke gjennlmkjøringstilgjengeligheten parallelt.med motorveien og Ekebergveien.

Kim Strøyer Aalborg (Oslo, 2017-10-15)

#69

Sittende byråd vet ingenting om hva som virkelig gir et godt miljø. Syker er bedre enn bil men trær er ekstremt mye bedre enn sykler!

Torill Bodding (Oslo, 2017-10-15)

#77

Trær er viktig, og sikrer god luftkvalitet

Benjamin Hajdarpasic (Oslo, 2017-10-15)

#78

Monica Fagertun

Monica Fagertun (Mosjøen, 2017-10-15)

#86

Fordi det er viktig å legge sykkelstier utenom trær som allerede står det.

Helene Astruo (Oslo, 2017-10-16)

#92

Jeg bor i Langbølen 43 og mener at det vil ødlegge veldig med en sykkelsti rett utenfor døra. For noen vil den komme veldig nærme inngangs partiet. Den alén med trær er veldig fin.

Dorothy Donley (Oslo, 2017-10-16)

#95

Det må være mulig å tilpasse en sykkelvei til stedets egenart. To tanker i hodet samtidig!

Camilla Arnøy (0287 Oslo, 2017-10-16)

#97

Jeg vil beholde trærne.

Camilla Breen (Oslo, 2017-10-16)

#105

Vi ønsker grønne områder i tettbygde strøk!

Camilla Williams (Oslo, 2017-10-16)

#114

Vi trenger de grønne lungene vi har i området og disse trærne må vernes, det bygges allerede for mye i området som det er.

Julie Dyrdal (Jordbærveien 51,1161 Oslo, 2017-10-16)

#117

Dette er galskap

Børge Fossheim (Oslo, 2017-10-17)

#123

Jeg bodde fem år på Lambertseter mens barna var små. Trærne og grøntområdene er det som gjør Lambertseter til et unikt sted å vokse opp. Friske trær skal ikke hogges ned for å spare noen kroner når mennesker trenger dem for å trives!

Liv Anne Bjurgren (Horten, 2017-10-17)

#131

Vi ønsker å beholde lønneslleen. Det lille grønne av natur som er igjen på Lambertseter MÅ bevares. Det er både vakkert og ønskelig å bevare denne alleen.

Jeanette Rajczi (Lambertseter, 2017-10-17)

#142

På tide å la gamle friske trær stå? MDG må se lenger enn sykkelvei! Trær fanger CO2, og skaper trivsel. Det gjør ikke sykkelvei! Bor ikke i området, så jeg gråter ikke for min syke mor

Harriet Rogg (Oslo, 2017-10-18)

#143

Det er viktig å tenke på mer enn kun penger. Trær er viktige for trivsel, luftkvalitet og miljø. Behold trærne, finn alternativ løsning.

Silje Sommersol (Oslo, 2017-10-18)

#145

Jeg signerer fordi det er hårreisende å rasere en allé av trær for å bygge sykkelsti, når det er fullt mulig å unngå dette.

Marianne Haug Svendsen (Sandefjord, 2017-10-18)

#146

Nei til rasering av lønnealleen og byen. Hva tenker dere på`

merethe Stølan (Oslo , 2017-10-18)

#148

Synes det er helt tragisk å ta de flotte trærne. Vi må få beholde noe grønt på Lambertseter. Det er hogget ned nok trær!

Lisbeth Adamsson (Lambertseter , 2017-10-18)

#155

Jeg ønsker å bevare det unike ved Lambertseter; grønt mellom blokker og veiene!!

Marianne Hafnor (Oslo, 2017-10-18)

#156

Bevar trær på Lambertseter i forbindelse med både etablering av sykkelsti og ny utbygging. Ja til et fortsatt grønt Lambertseter!

Christin Colbensen (Oslo, 2017-10-18)

#164

Jeg mener generellt at det å hogge friske trær - og spesielt gamle, etablerte trær -
er miljøkriminalitet. Luft, trivsel og evnt innsyn, - trærne er så viktige!

Kirsten Solheim (Oppsal, 2017-10-19)

#165

Bor i Langbølgen, liker å sykle. Men jeg setter stor pris på trærne i langbølgen av estetiske og støymessige årsaker

Jørgen Lie (Lmbertseter, 2017-10-19)

#166

Vi kan finne bedre løsninger enn dette!!!!

Anna Bruce-Lie (Oslo, 2017-10-19)

#169

Tragisk hele greia.

Rune Lindblad (0683, 2017-10-19)

#173

Bevar de gamle trærne og best mulig miljø, landskap og byutvikling.

Sam Suleiman (Oslo, 2017-10-19)

#176

Jeg brenner sterkt for saken!

Elise Kalseth Jæger (Oslo, 2017-10-19)

#187

Vi trenger våre grønne lunger

Kristin Grostøl Holen (Oslo, 2017-10-19)

#188

Jeg mener trærne bør ivaretas selv om det kommer en sykkelsti, da trærne er viktige for et godt bomiljø. Det ene miljltiltake bør ikke slå ihjel det andre.

Aisha Synnøve Demiri (Langbølgen, 2017-10-19)

#189

Jeg er for all bevaring av gamle og friske trær og grønne lunger i tett begygget strøk.

Anne-M Kristiansen (Oslo, 2017-10-19)

#191

Alléen bør få sameksistere med sykkelsti.

Jakob Sørbø (Oslo, 2017-10-19)

#196

Signerer med glede. Veien er bred og flott og får plass til trær og sykkelsti. Trær og grøntareal forsvinner og dette er noe av det som gjør Lambertseter så fantastisk. Stopp ødeleggelsen, gangner ingen heller ikke syklistene.

Lise Fjeld (Oslo, 2017-10-19)

#197

Trær er viktigere enn sykkel!

Sissel E Bergh (Oppsal, 2017-10-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...