Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Vi vil ha både trær og sykkelsti.

I forbindelse med etableringen av nytt sykkelfelt mellom Nordstrandveien og Lambertseter senter har Bymiljøetaten besluttet å hugge ned en rekke trær som er 60 år gamle og ikke minst i god stand. Disse vil bli rasert fordi Bymiljøetaten går for billigste og enkleste sykkelveiløsning. Flesteparten av trærne vokser ved siden av, og ikke i traséen for nytt fortau.

I Munkelia borettslag betyr dette at en 60 år gammel lønneallé raseres.

Trær sikrer både trivsel og god luftkvalitet. Vi krever at trærne på Lambertseter ikke ofres for å bygge sykkelvei. Det finnes løsninger som gjør at vi får beholde trærene samt bygge en sykkelsti.  Vi mener det er et paradoks at kommunen tyr til miljøfiendtlig nedhugst for å bygge miljøvennlig sykkelsti.

Vi krever at lønnealléen i Langbølgen bevares!!!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lana Marusic fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...