Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Vi vil ha både trær og sykkelsti.

I forbindelse med etableringen av nytt sykkelfelt mellom Nordstrandveien og Lambertseter senter har Bymiljøetaten besluttet å hugge ned en rekke trær som er 60 år gamle og ikke minst i god stand. Disse vil bli rasert fordi Bymiljøetaten går for billigste og enkleste sykkelveiløsning. Flesteparten av trærne vokser ved siden av, og ikke i traséen for nytt fortau.

I Munkelia borettslag betyr dette at en 60 år gammel lønneallé raseres.

Trær sikrer både trivsel og god luftkvalitet. Vi krever at trærne på Lambertseter ikke ofres for å bygge sykkelvei. Det finnes løsninger som gjør at vi får beholde trærene samt bygge en sykkelsti.  Vi mener det er et paradoks at kommunen tyr til miljøfiendtlig nedhugst for å bygge miljøvennlig sykkelsti.

Vi krever at lønnealléen i Langbølgen bevares!!!