NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#1002

Jeg ser ikke at den foreslåtte løsning er god nok.

Arne Thormod Østerud (Oslo, )

#1015

1. Dette vil rasere tilbudet til hardt skadde mennesker, og føre til flere dødsfall.
2. Dette vil føre til dårligere kvalitet i traumebehandlingen i Norge, da Ullevåls traumemiljø er en stor drivkraft.

For å si det enkelt: NOK ER NOK!

Anette Smith (Oslo, )

#1016

Til støtte for oppropet/og den sunne fornuft.

Ole Christian Ødegaard (Oslo, )

#1017

Fikk sett hva som gikk for seg 22.juli på Ullevål.
Helt feil å ødelegge et så bra system som fungerer hver gang det trengs.

Ole martin Hernes (Slitu, )

#1034

Må nå komme igang med bygging av nye Aker sykehus.

Elin Risåsen (Oslo, )

#1059

Planen virker dårlig gjennomarbeidet og lite gjennomførbar. Splitter landsledende fagmiljøer innen akutt/traumebehandling og løper stor risiko for å medføre et dårligere tilbud for pasientene.

Egil Wold (OSLO, )

#1060

Når mange leger (og andre) advarer mot denne flyttingen. Så må de som tar avgjørelsene høre på disse.
Det virker som om avgjørelsene bare handler om økonomi og ikke hva som er praktisk best.
Bruke huet prinsippet blir borte i prosessen virker det som.

Tor Hansen (Oslo, )

#1062

Gode erfaringer med Ullevål.

Øistein Flaten (Oslo, )

#1067

Signerer fordi den planlagte oppdelingen og splittelsen av et utmerket fagmiljø vil føre til lavere/redusert beredskap. Hvordan ville dette fungert 22. juli 2011?

Grethe Hovden Døvik (Oslo, )

#1081

Jeg vil beholde Ullevål som akuttsykehus

Petter Lønnes (Oslo, )

#1082

Vi behøver fortsatt denne akutt enheten

Anne Nordby (Drammen , )

#1087

Som borger i Oslo by, ønsker jeg et godt utbygd helsetilbud, og jeg tror vi trenger Ullevål sykehus for å dekke helsemessige oppgaver tilfredsstillende.

Kjersti Berger (Oslo, )

#1091

Signerer fordi de redder liv , behovet er stort og enda større i fremtiden i tilegg har de reddet mitt liv opptil flere ganger..

Sina Syverud (Oslo, )

#1101

Jeg syns ullevål SKAL bestå. Vi trenger akuttmottaket/traumesenteret. Og generellt resten av sykehuset.

Elisabeth Netka (Sørum, )

#1106

Det er galskap og helsemessig uansvarlig og legge ned avdeling på avdeling

Monica Lauritsen (Oslo, )

#1108

Jeg er pasient på Ullevål og har også jobbet der i ca. 9 år. Har bare gode erfaringer både som pas. og ansatt. Alle spiller på lag og det er ikke noe heriaki. Jeg blir rett og slett glad av å gå inn på sykehuset

Ingvild Christensen (Oslo, )

#1121

Jeg bor for tiden i Tromsø grunnet studier,men har som plan å flytte ned etter endt studietid tilbake til Oslo og Ullevål. Jeg ble veldig trist og skuffet når jeg fikk lese at man vedtar nedleggelsen av Ullevål sykehus. Dette er er historisk sykehus som i seg selv burde vært et fredet landemerke. Ullevål er en instutisjon som utdanner dyktige kolleger, det er et sykehus som kolleger over hele landet ser opp til,og som folk har respekt for. Spesielt etter 22juli. Den spesielle datoen som rystet hele nasjonen. Hvor man så hvor godt beredskapen fungerte ved Ullevål!
Dette er traumatologiens mor med en egen utarbeidet traumemanual. Et sykehus som mange drømmer om å jobbe på. Hvor man har brukt masse midler og ressurser på å pusse opp og nylig bygget ut akuttmottak,intensiv oh opersjon. Med satsing på traumatolohi med ny traumestue med vegg til vegg ny CT kan og helt ny hybrid operasjonsstue. Alt for å redde liv og for å kunne yte livreddende hjelp tidligst mulig.
Alt utarbeidet av et godt og sterkt fagmiljø med mennesker som har hatt som visjon om å være ledende på traumatologi og akuttmedisin. Om å utdanne gode kolleger. Alt til det beste for pasienten. Ullevål er et helt spesielt sykehus. Det er sykehus med en akuttberedskap som har blitt testet og som vi vet fungerer. Nedleggelsen fremstår som en helt meningsløs beslutning uten hensyn til verken pasienter eller helsepersonell. Det ville vært gledelig om direktøren kunne se klarsynt og ikke trangsynt, og virkelig fått øynene opp for hva Ullevål sykehus er. Dette er et sykehus som folk over hele landet ser opp til.
Ullevål er et sykehus som etter 22 juli burde blitt fredet!
NEI TIL NEDLEGGELSEN!
LA ULLEVÅL SYKEHUS LEVE!

Thomas Radich (Tromsø, )

#1122

Jeg signerer fordi fagmiljøene simpelthen ikke blir lyttet til. En avgjørelse av enorm samfunnsmessig betydning kan ikke tas av et fåtall personer i et sykehusstyre.

Martin Braathen (Oslo, )

#1129

Nært familiemedlem ville ikke hatt den samme progresjonen og tilbakeføring til samfunnet om det ikke var for ordningen som nå er i praksis.

Leonardo Mauseth Woll (Oslo, )

#1131

Jeg er imot nedleggelse av et sykehus som er så godt og sentralt og benyttes av hele landets innbyggere.

Liv Krade (Ytre Enebakk, )

#1134

Jeg signerer fordi livet mitt ble spart da jeg ble innlagt på Ullevål i fjor, med en 50/50 prosent sjanse for overlevelse.Er evig takknemlig for den hjelpen jeg fikk, i den tiden jeg trengte det mest.

Maja Evang Woll (Oslo, )

#1142

Det er avgjørende at fagpersonene; les legene, har en avgjørende stemme når det gjelder organiseringen av det samlede akutt-tilbudet i vår region. Å splitte opp et akuttmedisinsk kompetansemiljø i verdensklasse er i beste fall idioti, og i verste fall direkte farlig.

Ingrid Stange (Oslo, )

#1144

Galskap!!

Gergely Boros (Oslo, )

#1145

Det aktuelle forslaget (vedtaket) er virkelighetsfjern.

Per G Bjørnstad (Oslo, )

#1171

Fordi jeg selv har jobbet på Ullevål og er sterk tilhenger av at noe som fungerer så godt skal på vare.

Frida Tangen Lie (Hamar, )

#1174

Mot nedleggelse av Ullevål

Bjørn Loe (OSLO, )

#1176

Ikke ødelegg noe som faktisk fungerer. Ullevål er det beste valget når det kommer til å være akuttsykehus.. Det er innarbeidet som akutt og traume sykehus. Ikke rot til det.

May-Britt Andersen (Skedsmokorset , )

#1177

Ikke legg ned noe som faktisk fungerer bra.

Arne Bakke (Oslo, )

#1179

Bevar akuttsykehuset Ullevål.

Atle Wilhelmsen (Oslo, )

#1181

Det er akkurat bygget et splitter nytt mottak. Det må da heller være bedre å pusse opp det som er eller rive og bygge opp nye bygg på samme sted og heller bygge ut parkeringsplasser. Det ligger mye historie i veggene på Ullevål og på området.

Linn Irene Larsen (Sørum, )

#1188

Viktig sykehus for Oslo!

Pål Hegland (Førde, )

#1190

Jeg signerer fordi planene virker å være styrt av effektiviseringstenkning som følger av økonomisk instrumentalisme og nyliberalistisk ideologi. Budsjettsentreringen og økonomenes hegemoni går på bekostning av omsorgsetiske refleksjoner. Individet må tas vare på av storsamfunnet, det blr være en rett uten kapital som inngangsbillett. Bygningsstrukturene egner seg kanskje ikke lenger på Ullevål, men det er ikke et godt nok argument spør du meg. Dersom det var omsorg for pasienten som var i sentrum, kvalifiserer vel ikke planene slik som de ser ut nå heller. Kompetansen og kapasiteten blir snever, for ikke å glemme om risiko knyttet til smitte når pasienttettheten øker per kvadratmeterer. Jeg stopper her, men kunne fortsatt. Takk for meg.

Marlene Linde (Oslo, )

#1191

Det er et meget godt fungerende sykehus på alle plan. Katastrofe hvis det legges ned eller deles opp. Det er kanskje personer som må omrokkeres ikke selve sykehuset!

line moe (uos, )

#1196

Det er galskap å legge ned det beste traumesykehuset vi har i Norge.

Ina Dølerud (TJODALYNG, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...