NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#3

Støttet aksjonen da det er galskap å legge ned noe som fungert så bra.Istedenfor å bygge /opp/på bygger man ned en virksomhet som fungert.

eija välikangas (Kirknes, )

#16

Dette tilbudet trenger vi .

Synnøve Barbakken (Årnes, )

#17

Det er helt hårreisende å legge ned noe som fungerer så bra. Det har tatt mange år å bygge opp denne kjeden med god kompetanse. Den vil bli svekket i lang tid fremover, hvis dette gjennomføres.

Nina Hagedal Buljo (Åros, )

#21

Det er på tide at ledelsen i OUS og helse SØ innser at et sykehus ikke består av byggnungsmasse eller stormannsgale visjoner til direktører, men heller ligger i kompetansen til de ansatte som møter og jobber med pasientene i det daglige. Jeg var med i prosessen som skulle legge ned Aker og de ansatte ropte varsko, meb ingen i ledelsen hørte. Det enest man oppnådde der var å rasere et velfungerende fagmiljø som nå må bygges opp igjen fra scratch... det koster penger det. Ikke ødelegg noe som fungerer godt!!!!!

Rune Færøvik (OSLO, )

#34

Vedtak om nedleggelse av Ullevål og oppsplitting av akutt funksjoner og traume og beredskapsfunksjoner vil svekke den medisinske behandlingen og vil gi høyere dødlighet i ytterste konsekvens.

Erik Høiskar (Lørenskog, )

#35

Jeg signerer fordi jeg kan stille meg fullt ut bak innholdet i oppropet.

Pål Aksel Næss (Oslo, )

#38

Må ha lett tilgjengelig akutt flere steder

Linda Moe (Oslo, )

#39

Jeg signerer fordi det er meningsløst å gjennomføre drastiske omlegginger av sykehusstrukturen uten at det først gjøres en grundig vurdering av hvordan behovene best ivaretas

John Willy Haukeland (Johan Selmers gate 1, )

#40

Som medlem av sykehusets beredskapsledelse, og med erfaring av ivaretagelse av psykososiale tjenester ved traume- og katastrofesituasjoner vil en oppsplitting av fagmiljøet være svært negativt

Ian Thomas Small (Oslo, )

#54

Jeg signerer fordi jeg tidligere har jobbet der og sett hva slags fantastisk tilbud akuttmottaket på Ullevål kan gi! Den kunnskapen man møter der treffer man ingen andre steder. Å legge ned mottaket som fungerer så bra den dag i dag vil svekke kunnskapen og tryggheten man har til dagens helsevesen.

Line Lundby (Oslo, )

#63

Klinikerne må høres.

Dag Olav Dahle (Oslo, )

#68

Miljøet Ullevål har faglig tyngde, et varmt hjerte og en raushet jeg har møtt få andre steder. En oppsplitting av miljøet vil være svært ille for akutt syke pasientene i hele Østlandet. Det tar kort tid å ødelegge en slik kultur, men tiår å bygge det opp igjen.

Aleksander Holten (Oslo, )

#78

Jeg mener det er medisinsk faglig viktig og riktig å beholde Ullevål !!

Margrethe Ommang (Flisa, )

#79

Viktig ikke å bygge ned vårt fremste fagmiljø ved å splitte det. Dette er ikke "med pasienten i sentrum"

Kristin Hovland (Oslo, )

#84

Jeg har vært traumeleder på Ullevål og vet hvor sinnsykt viktig fagmiljøet er for sørNorges befolkning. INGEN andre sykehus kunne taklet ABBs skadde ungdommer.

Annette Wikerøy (Oslo, )

#96

BEVAR og STYRK akuttsykehuset ULLEVÅL!

Anne Cecilie Larstorp (Oslo, )

#98

Oslo trenger Ullevål!

Berte Bøe (Oslo, )

#110

Jeg signerer fordi jeg er imot politikernes nedrivelse av Norges fremste akuttmedisinske fagmiljø.

Thomas Hoel-Jensen (Oslo, )

#130

Hindre ødeleggelse av et system som fungerer godt

Harald Christian Langberg (Løkkaskogen 30, 0773 Oslo, )

#133

Planen er ufullstendige både faglig, demografisk og mht investeringssplan.

Rolf Kåresen (Rosenkrantzv 13a, 1397 Nesøya, )

#135

Det akuttmedisinske fagmiljøet fungerer kjempegodt og må ikke ødelegges

Solbjørg Sagedal (Oslo, )

#137

Det er viktig at akuttsykeshuset er der pga behovet i denne regionen.

Gunnhild Kristiansen Flaen (Nannestad, )

#139

Jeg signerer oppropet fordi det er stor fare for svekkelse og fragmentering av gode fagmiljøer, og fordi det er lite framtidsrettet å legge ned sykehus i en av Europas hurtigst voksende byer.

Peter Lauritzen (Oslo, )

#143

Det er tydelig at avgjørelsen forsøkes tatt over hodet på fagpersonell som er de eneste som har innsikt i de reelle konsekvensene. Ikke ulikt tidligere avgjørelser i OUS.

Lars Reime (Urologisk Avdeling, )

#145

Jeg støtter oppropet

Ellen Viktil (Ullevål OUS, )

#150

Planene slik de er vedtatt er urealistiske både mht faglige forutsetninger, demografi og finansieringsplan. Deler av kostnadene er ikke synliggjort. Dette må omgjøres!

Rolf Kåresen (Rosenkrantzv 13a, 1397 Nesøya, )

#156

Det tar alt for lang tid til å bygge nytt kultut på nytt sted, og få kvaliteten på plass (Ahus sliter fortsatt etter flyttingen i 2008), og det som fungerer så bra, skal beholdes på sitt beste mener jeg.

Natalia Vognild (Lovisenberg sykehus, )

#157

Jeg er støtter oppropet. Det er fare for svekkelse av akuttbredskapen ved oppspilitting av miljøet som nå er lokalisert på Ullevål. I tillegg vil behovet for lokalsykehusfunksjoner øke i årene som kommer pga befolkningsvekst og aldring av befolkningen. Nedleggelse av fungerende sykehussenger er i denne forbindelsen risikabelt, jf problemene i hovedstadsområdet etter nedlegelse av Aker sykehus og overføring av bydeler til AHUS.

Torgun Wæhre (Oslo, )

#163

Jeg signerer fordi jeg støtter oppropet.

Per Aage Wolff (Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi, OUS, )

#166

Tidligere omstillingsprosesser viser at ledere og politikere ikke lytter nok til fagmiljøenes bekymringer og i etterpåklokskapens lys viser det seg gang på gang at fagmiljøenes betraktninger er rett.

Vibeke Siewers (Oslo, )

#168

er imot planer om oppsplittelse av fagmiljøer og svekkelse av pasienttilbud på et velfungerende kompetansesenter

Donata Biernat (Oslo, )

#169

Et moderne akuttsykehus trenger alle (!) funksjoner og et stort pasientvolum som gir nok øvelse til alle parter. Den skisserte oppdelingen er økonomisk motivert og kommer til å svekke tilbudet. Å selge den eneste disponible tomten som gir plass til et stort, komplett sykehus virker økonomisk desperat og vil ikke kunne få støtte av de ansatte som har daglig pasientkontakt og som kjenner behovene til pasientene best.

Georg Mynarek (Oslo, )

#177

Av hensyn til pasientbehandling og i dag velfungerende team må evt nedleggelse utredes i forkant.

Trond Hagtvedt (Radiologi, )

#198

For å støtte triade- og beredskapfunskjonen slik den er i dag.

Jari Lekven-Smestad (Bergen, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...