Redd nabospråksundervisningen i skolen!

 

pippi.jpeg

Norge er forpliktet gjennom Helsingforsavtalens artikkel 8 til å gi undervisning om språk, kultur og samfunnsforhold i de nordiske landene. 

Unge i Norden forstår hverandre langt dårligere enn før, og stadig flere nordmenn oppgir at de helst snakker engelsk med dansker. Dette er tydelige tegn på at nabospråksundervisningen i skolen bør styrkes, men i stedet har alle mål om muntlig nabospråksforståelse forsvunnet i det nye forslaget til læreplan i norsk. I historie, geografi og samfunnsfag glimrer også det nordiske med sitt fravær.

I Danmark og Sverige kompenseres den svinnende nabospråkforståelsen med ambisiøse mål for nabospråkene i skolen. Vi bør gjøre det samme i Norge. 

Foreningen Norden mener: 

Bevar og styrk læremålene om nabospråksforståelse i læreplanene! Gi norske skolebarn undervisning om dansk og svensk fra et tidlig årstrinn – det er da den viktigste språklæringen skjer.

Gi norske skolebarn kunnskap om Nordens samfunnsforhold og om nordisk samarbeid i samfunnsfag, geografi og historie. Med små justeringer i læreplanen kan norske skolebarn rustes til å nyte godt av arbeids-, studie-, kultur- og nettverksmuligheter i alle de nordiske landene.

Enig med oss? Signer oppropet! 


Hedvig Solbakken, rådgiver i Foreningen Norden    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hedvig Solbakken, rådgiver i Foreningen Norden kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook